La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

NUTRICIÓ CEL·LULAR Conjunt de processos mitjançant els quals les cèl·lules obtenen la matèria i l’energia necessàries per fer les funcions vitals.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "NUTRICIÓ CEL·LULAR Conjunt de processos mitjançant els quals les cèl·lules obtenen la matèria i l’energia necessàries per fer les funcions vitals."— Transcripción de la presentación:

1 NUTRICIÓ CEL·LULAR Conjunt de processos mitjançant els quals les cèl·lules obtenen la matèria i l’energia necessàries per fer les funcions vitals

2 + NUTRICIÓ NUTRIENTS METABOLISME CATABOLISME ANABOLISME ENERGIA
SUBSTÀNCIES COMPLEXES (GLÚCIDS, LÍPIDS, PROTEÏNES…) SUBSTÀNCIES SENZILLES ENERGIA PETITES I SENZILLES + SUBSTÀNCIES COMPLEXES ENERGIA DEL SOL (FOTOSINTÈTICS) ENERGIA DEL CATABOLISME

3 TIPUS DE NUTRICIÓ

4 NECESSITEN INCORPORAR MATÈRIA ORGÀNICA JA ELABORADA.
NUTRICIÓ HETERÒTROFA AUTÒTROFA AIGUA SALS MINERALS + CO2 FONT ENERGIA SUBSTÀNCIES ORGÀNIQUES PLANTES, ALGUES I ALGUNS BACTERIS FOTOSINTÈTICS NECESSITEN INCORPORAR MATÈRIA ORGÀNICA JA ELABORADA. ANIMALS, FONGS, PROTOZOUS I ALGUNS BACTERIS

5 La cèl·lula pren aigua, CO2 i sals minerals i elabora matèria orgànica utilitzant energia llumínica. Es desprèn O2. Amb part d’aquesta matèria, als mitocondris s’obté energia i matèria orgànica (Catabolisme). S’expulsa el CO2. Amb l’energia es fabriquen molècules orgàniques (Anabolisme).

6 Es prenen nutrients orgànics d’altres éssers vius.
Utilitzant O2, als mitocondris es produeix energia (Catabolisme). Es produeix CO2 que és expulsat. Amb l’energia fabricada es sintetitzen molècules orgàniques (Anabolisme)

7 FOTOSÍNTESI Procés mitjançant el qual s’elaboren substàncies orgàniques riques en energia a partir de substàncies inorgàniques, utilitzant com a font d’energia la llum del Sol.

8 CO2 + H2O + SALS MINERALS + ENERGIA LLUMÍNICA GLUCOSA + O2

9 RESPIRACIÓ CEL·LULAR Degradació total de certes substàncies orgàniques fins a matèria inorgànica per alliberar energia.

10 GLUCOSA + O2 H2O + CO2 + ENERGIA QUÍMICA

11 FERMENTACIÓ Degradació de la matèria sense utilitzar oxigen.


Descargar ppt "NUTRICIÓ CEL·LULAR Conjunt de processos mitjançant els quals les cèl·lules obtenen la matèria i l’energia necessàries per fer les funcions vitals."

Presentaciones similares


Anuncios Google