La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Després de l’ESO què? Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Després de l’ESO què? Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu."— Transcripción de la presentación:

1 Després de l’ESO què? Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu

2 Servei d'Orientació Professional- Xerrades d'Orientació 4t d'ESO
MERCAT LABORAL CFGS UNIVERSITAT Prova d’accés Curs específic d’accés (CAS) PAU CFGM -FP -Arts Plàstiques -Esports PFI BATXILLERAT Prova d’accés Prova d’accés Curs específic d’accés (CAM) EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu adaptació presentació exposició Després de l'ESO què?. Diputació de Barcelona

3 Cicles formatius Els Cicles Formatius de Grau Mitjà són els ensenyaments reglats on aprendràs el necessari per exercir una professió, una modalitat esportiva concreta o un ofici artesà Graduat en Educació Secundària Obligatòria Prova d’accés específica Curs específic d’accés (CAM) COM S’HI ACCEDEIX CICLES DE GRAU MITJÀ QUE EXISTEIXEN Hi ha tres grans tipus de Cicles Formatius de Grau Mitjà: - CFGM de Formació Professional - CFGM d’Arts Plàstiques i Disseny - CFGM d’Esports. COM S’ESTRUCTUREN Els cicles formatius s’estructuren en famílies professionals Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu

4 Cicles formatius CFGM DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
ESO aprovada Si no tens l’ESO, superant una prova d’accés o curs específic d’accés (CAM) COM S’HI ACCEDEIX COM S’ORGANITZEN Els Cicles Formatius tenen dos tipus de mòduls: - Mòduls teoricopràctics (al centre de formació) - Mòdul de formació en centres de treball (en empreses, tallers..) Quan aprovis els CFGM, obtindràs el títol de tècnic/a mitjà. Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu

5 Cicles formatius FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL
Es tracta de la formació que fa possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals. COM S’HI ACCEDEIX Els requisits són els mateixos que pels CFGM. COM S’ORGANITZEN L'alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L'altra part l'obté mitjançant les activitats formatives i productives en l'empresa. L'estada a l'empresa es divideix en dues fases. En la primera, l'alumne s'hi incorpora per realitzar unes pràctiques. En finalitzar aquest període, s'inicia l'estada remunerada en modalitat de contracte o de beca. Media Markt - Formación dual Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu

6 Cicles formatius CFGM D’ARTS PLÀSTIQUES
Són els ensenyaments reglats on aprendràs el necessari per exercir un ofici artesà o una professió en l’àmbit de les arts plàstiques i del disseny. COM S’HI ACCEDEIX ESO aprovada i una prova d’aptitud específica relacionada amb l’àrea d’educació visual i plàstica Si no tens l’ESO, superant una prova d’accés COM S’ORGANITZEN Els Cicles Formatius tenen dos tipus de mòduls: - Mòduls teoricopràctics (al centre de formació) - Mòdul de formació en centres de treball (en empreses, tallers..) Quan aprovis els CFGM, obtindràs el títol de tècnic/a mitjà. Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu

7 Cicles formatius CFGM D’ESPORTS
Són ensenyaments oficials que et donen la formació necessària per exercir professionalment la modalitat esportiva escollida COM S’HI ACCEDEIX ESO aprovada i de superar  una prova específica en què s’avaluen les capacitats físiques i tècniques de l’especialitat esportiva corresponent. També és possible accedir-hi, si no tens el graduat en educació secundària, superant una prova d’accés. COM S’ORGANITZEN S’organitzen en quatre blocs: - Bloc comú (assignatures comunes a totes les modalitats) - Bloc complementari (assignatures relacionades amb recursos tecnològics i entorn social) - Bloc específic (assignatures pròpies de l’especialitat esportiva) - Bloc de formació pràctica (pràctiques en entitats o institucions on es portin a terme activitats corresponents a les competències professionals del títol) Quan aprovis el CFGM, obtindràs el títol de tècnic/a d’esport, corresponent a la modalitat d’esport escollida

8 Segons el tipus de cicle formatiu que es vulgui fer les característiques de les proves són diferents: CFGM de Formació Professional CFGM d’Arts Plàstiques i Disseny CFGM d’Esports Llengua catalana Llengua castellana Llengua estrangera (a triar entre anglès o francès) Matemàtiques Interacció amb el món físic Ciències socials i ciutadania Tecnologies Llengua catalana Llengua castellana Llengua estrangera (a triar entre anglès o francès) Matemàtiques Interacció amb el món físic Ciències socials i ciutadania Tecnologies Prova específica: cal superar, a més, un exercici de coneixements d’educació visual i plàstica. Prova específica: cal superar, a més, una prova física sobre la modalitat d’esport escollida. CFGM de Formació Professional CFGM d’Arts Plàstiques i Disseny CFGM d’Esports Llengua catalana Llengua castellana Llengua estrangera (a triar entre anglès o francès) Matemàtiques Interacció amb el món físic Ciències socials i ciutadania Tecnologies Llengua catalana Llengua castellana Llengua estrangera (a triar entre anglès o francès) Matemàtiques Interacció amb el món físic Ciències socials i ciutadania Tecnologies Prova específica: cal superar, a més, un exercici de coneixements d’educació visual i plàstica. Prova específica: cal superar, a més, una prova física sobre la modalitat d’esport escollida. Cicles formatius PROVA D’ACCÉS A CFGM Les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà són unes proves que et permeten accedir als Cicles Formatius de Grau Mitjà si no has obtingut el graduat en educació secundària obligatòria (ESO) o titulacions considerades equivalents. El nivell acadèmic d’aquestes proves és equiparable a 4t d’ESO. Tenir 17 anys o més (o fer-los durant l’any en què facis les proves) i no tenir l’ESO TIPUS DE PROVES Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu

9 Cicles formatius CURS ESPECÍFIC D’ACCÉS
Aquests estudis et permeten l’accés directe als cicles formatius de grau mitjà de formació professional. En el cas dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny i dels ensenyaments esportius et permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés. ADREÇAT A A totes aquelles persones que no teniu el títol de Graduat en ESO o equivalent acadèmic i que teniu 17 anys o més. ESTRUCTURA Aquest curs consta de 600 hores i s’estructura en tres àmbits: Àmbit de comunicació (COM) Àmbit social (SOC) Àmbit cientificotecnòlogic (CTE MATÈRIES OPCIONALS: - Tecnologia (CTE) - Ciències de la naturalesa (CTE) MATÈRIES OBLIGATÒRIES: - Comunicació en llengua catalana i castellana (COM) - Llengua anglesa (COM) - Ciències socials i ciutadania (SOC) - Tutoria i orientació (SOC) - Matemàtiques (CTE) Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu

10 Preinscripció a ensenyaments post-obligatoris
Es preveu el següent calendari: Maig, per al batxillerat i els CFGM de formació professional i d'arts plàstiques i disseny i el primer període dels ensenyaments esportius. Del Maig-Juny , per als cicles formatius de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny. De Març-Abril, per als ensenyaments professionals de música i dansa. Juny per als ensenyaments d’educació d’adults. Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu

11 Batxillerat L.O.E. Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu

12 Servei d'Orientació Professional- Xerrades d'Orientació 4t d'ESO
Batxillerat L.O.E Modalitats: Arts Música, Dansa, Arts escèniques Imatge, Arts plàstiques, Disseny Ciències i tecnologia: Humanitats i Ciències Socials Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu adaptació presentació exposició Després de l'ESO què?. Diputació de Barcelona

13 Servei d'Orientació Professional- Xerrades d'Orientació 4t d'ESO
Batxillerat L.O.E Modalitats: Cada modalitat orienta a uns determinats estudis de grau. També és important saber quines són les matèries de modalitat més adequades per aconseguir l’accés als estudis de grau universitari o cicles formatius de grau superior que desitgem. UNIVERSITATS CATALANES Grau superior. Estudiar a Catalunya. Generalitat de Catalunya Matèries de Batxillerat prioritàries accés cicles Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu adaptació presentació exposició Després de l'ESO què?. Diputació de Barcelona

14 Batxillerat DURADA: 2 cursos Part comuna 1r 2n Part diversificada
Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera 1r Filosofia i ciutadania Educació física Ciències per al món contemporani 2n Història de la filosofia Història Matèries de modalitat Matèries optatives Treball de recerca Part diversificada Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu

15 Plàstiques, Imatge i Disseny
Modalitat d’ARTS Plàstiques, Imatge i Disseny Matèries de modalitat: Cultura Audiovisual Dibuix Artístic I i II Dibuix Tècnic I i II Disseny Història de l’ Art Tècniques d’expressió graficoplàstiques Volum XTEC - Currículum i orientació. Batxillerat. Currículum Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu

16 Servei d'Orientació Professional- Xerrades d'Orientació 4t d'ESO
Modalitat d’ARTS Arts escèniques, música i dansa Matèries de modalitat: Anàlisi musical I i II Literatura catalana Anatomia Aplicada Literatura castellana Arts escèniques Cultura Audiovisual Història de la música i dansa Literatura universal i pràctica musical XTEC - Currículum i orientació. Batxillerat. Currículum Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu adaptació presentació exposició Després de l'ESO què?. Diputació de Barcelona

17 Modalitat Ciències i Tecnologia
Matèries de modalitat: Biologia I i II Ciències de la Terra i del medi ambient I i II Dibuix Tècnic I i II Electrotècnia Física I i II Matemàtiques I i II Química I i II Tecnologia Industrial I i II XTEC - Currículum i orientació. Batxillerat. Currículum Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu

18 Modalitat Humanitats i Ciències socials
Matèries de modalitat: Economia Literatura catalana Economia de l’empresa I i II Literatura castellana Geografia Grec I i II Història de l’ Art Història del món contemporani Llatí I i II Literatura Universal Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II XTEC - Currículum i orientació. Batxillerat. Currículum Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu

19 I després del batxillerat…
Universitat (mitjançant la selectivitat) Fase General Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera Història o Història de la filosofia Una matèria de modalitat a triar Part específica (voluntària) màxim 3 matèries de modalitat Cicle Formatiu de Grau Superior (segons modalitats prioritàries de Batxillerat) Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu

20 Accés Universitat Nota d’accés: (fins a 10 punts)
Resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general Nota d'admissió: (fins a 14 punts) La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Desprès de l’ESO...què?

21 Contingut i estructura
Programes de formació i inserció (PFI) Contingut i estructura Tenen una durada d’un curs escolar. Estan distribuïts en diferents mòduls: Mòduls de Formació professional específica (inclouen pràctiques en empreses) Mòduls de Formació general (per assolir competències instrumentals) Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu

22 AUTOCONEIXEMENT Conèixer-se a un mateix és un dels aspectes més importants a l'hora de prendre una decisió. Cada persona té unes característiques personals que la defineixen i la fan única. En funció d'aquestes característiques podrà desenvolupar millor un tipus de feina o un altre o assolir amb més o menys èxit uns estudis . Aquest exercici d'autoconeixement es pot fer de diverses maneres, a través de l'autoreflexió, el guiatge d'un professional i també hi ha alguns tests d'orientació que poden ajudar. Les característiques que defineixen l'autoconeixement són: Les habilitats, capacitats, competències o aptituds. Què ser saps fer? La personalitat. Com sóc? Els valors. Què és important per a tu? Els interessos professionals. Què t’agradaria fer? GR CLOE

23 PROFESSIONS I un cop has reflexionat de com ets i el què vols fer, serà interessant que t’informis en què consisteix la professió o professions que has triat, i fins i tot les que desconeixes. INFORMAT.CAT OFICINA DE TREBALL L’APRENENT BARCELONA ACTIVA

24 PER BUSCAR MÉS INFORMACIÓ...
A l’Ajuntament de Cardedeu: Servei d’Orientació Professional de Cardedeu C/ Jaume Morató, 18 (La Mongia) Tel Punt d’Informació Juvenil - Casal la Fusteria C/ Llinars, s/n Tel Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu


Descargar ppt "Després de l’ESO què? Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu."

Presentaciones similares


Anuncios Google