La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Som de l’eugeni.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Som de l’eugeni."— Transcripción de la presentación:

1 Som de l’eugeni

2

3 Calendari GENERAL TUTOR/A:

4 MATÈRIES COMUNES ASSIGNATURA HORES SETMANALS
Llengua catalana i literatura 2 Llengua castellana i literatura Idioma estranger (anglès o francès) 3 Història de la Filosofia Història TUTORIA 1 PERSONAL ORIENTACIÓ ACADÈMICA PROFESSIONAL

5 ITINERARIS 2n DE BATXILLERAT
MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA CIENTÍFIC-SANITARI CIENTÍFICO-TECNOLÒGIC TECNOLÒGIC Matemàtiques II Química II Dibuix tècnic II /electrotècnia Biologia II Tecnologia I. II Física II/ Ciències de la terra II Física II MODALITAT CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS HUMANÍSTIC SOCIAL-HUMANÍSTIC SOCIAL Literatura Catalana Economia d’Empresa II Llatí II Matemàtiques aplicades II Grec II/Geografia Geografia Història de l’art Història de l’art.

6 TREBALL DE RECERCA Es comença a 1r Bat i s’acaba a 2n Bat. Data de lliurament 19 de desembre. Exposició oral al gener. Té una durada d’unes 70 hores i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat. S’avalua el contingut (45%), el seguiment (30%) i l’exposició oral (25%). 2n trimestre 1r de Batx. 3r trimestre 1r de Batx. Juny – Juliol 1r de Batx. 1r trimestre 2n de Batx. 2n trimestre 2n de Batx.

7 ORIENTACIÓ. I DESPRÉS DEL BATXILLERAT, QUÈ?
El web de l’educació superior a Catalunya: UNPORTAL Usuari: Contrasenya: ieors31 Preinscripció a finals de maig.

8 PROVÉS ACCÉS A LA UNIVERSITAT
NOVETATS respecte de l’any anterior: Història de la Filosofia es trasllada ara a la fase específica d'algunes titulacions dels àmbits de Ciències Socials i d'Arts i Humanitats, com a matèria que pondera per apujar nota. Les proves es realitzen en Vilanova i la Geltrú en horari de matí i tarda. L’Institut proporciona un servei de transport a les proves així com assessorament en el procés de pre matrícula i matrícula. Cal tenir previsió de la nota de tall de la facultat on voleu cursar els estudis. El preu de la fase general és aproximadament de 90 euros i el de la fase específica, 12 euros per assignatura.

9 PROVÉS ACCÉS A LA UNIVERSITAT
10 punts CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS o FRANCÈS HISTÒRIA + Assignatura de modalitat: Matemàtiques (Científic- Tecnològic) Matemàtiques aplicades (Social) Llatí (Humanístic) FASE GENERAL (5 exàmens) Modalitat 1 Modalitat 2 Modalitat 3 FASE ESPECÍFICA (màxim 3 exàmens) 4 punts D’aquests tres exercicis, però, només se’ls tenen en compte els dos en què hagin obtingut millors qualificacions

10 Procés de selectivitat
FEBRER / MARÇ PRE MATRÍCULA SELECTIVITAT Aquesta prematrícula no serà modificable en cap cas pel que fa a les matèries triades: • ni la llengua estrangera (Anglès o Francès) • ni la matèria comuna (Història o Història de la Filosofia) • ni cap de les matèries de modalitat. Tanmateix, serà en el moment de la matrícula quan l’estudiant decidirà, entre les matèries de modalitat triades, la matèria de modalitat de la que s’examina en la fase general (només una assignatura) i també les matèries de modalitat de les que s’examina de la fase específica, si és que s’examina (una, dos o tres) Aprova 2n de Batxillerat: MAIG / JUNY MATRÍCULA SELECTIVITAT

11 PROVÉS ACCÉS A LA UNIVERSITAT
Què és la nota d'admissió i com es calcula? S’obté sumant a la nota d’accés a la universitat les dues millors qualificacions de les matèries aprovades en la fase específica, un cop ponderades. Per ponderar-les, s'agafa la qualificació obtinguda en cada matèria i es multiplica per 0,1 o per 0,2, en funció d’una taula de ponderacions acordada per les universitats. El resultat és que la nota d'admissió pot elevar-se, en el millor dels casos, fins a 14. SIMULADOR NOTES DE TALL: SIMULADOR DISSENYAT PER LA UPF PER CALCULAR LA NOTA D'ADMISSIÓ 60% EXPEDIENT ACADÈMIC BATXILLERAT 40 % NOTA FASE GENERAL PONDERACIÓ 2 NOTES ESPECÍFICA NOTA ACCÉS A LA UNIVERSITAT

12 PROVÉS ACCÉS A LA UNIVERSITAT
MATRÍCULA UNIVERSITÀRIA ASSIGNACIÓ UNIVERSITÀRIA REASSIGNACIÓ PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA APROVAR SELECTIVITAT Notes a finals de juny

13 PROVÉS ACCÉS A GRAU SUPERIOR
Per alumnes amb 19 anys (o que els compleixin l’any 2018) Matrícula al març Proves finals de maig FASE COMUNA: català, castellà, anglès (o francès) i matemàtiques. FASE ESPECÍFICA: dues assignatures de modalitat escollides en funció del cicle que es desitja cursar.

14 SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Visita Universitat Autònoma de Barcelona. I després del Batxillerat, què? ACTIVITATS D’ORIENTACIÓ Taller tècniques de gestió d'estrès i intel·ligència emocional. Relacionades amb cada assignatura: cinema, teatre en anglès, visites a empreses, activitats esportives… ACTIVITATS CURRICULARS Mobilitat internacional per a joves. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES En funció de les preferències de l’alumnat. Del 19 al 23 de març (dates orientatives). VIATGE Extraescolar: Taller de coaching JOVESLAB.

15


Descargar ppt "Som de l’eugeni."

Presentaciones similares


Anuncios Google