La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

ELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL

Presentaciones similares


Presentación del tema: "ELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL"— Transcripción de la presentación:

1 ELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL
Anna Lluch i Guasch Pedagoga- Especialista en Orientació Professional FeinaUB

2 FASES PRÈVIES FASES CENTRALS FASES FINALS
JORNADA D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Facultat de Biblioteconomia i Documentació 1. DESCRIPCIÓ FUNCIONS ELABORACIÓ PERFIL PSICOPROFESSIOGRÀFIC FASES PRÈVIES FASES CENTRALS FASES FINALS F e i n a U B – Facultat de Biblioteconomia i Documentació

3 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
JORNADA D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Facultat de Biblioteconomia i Documentació PERFIL PROFESSIOGRÀFIC CARACTERÍSTIQUES PERSONALS EDAT SEXE RESIDÈNCIA EXIGÈNCIES FÍSIQUES ... CONEIXEMENTS COMPETÈNCIES PROFESSIONALS Competències tècniques CONDICIONS DEL TREBALL RETRIBUCIÓ HORARIS DEPENDÈNCIA ORGÀNICA ... Competències personals EXPERIÈNCIA PERSONALITAT Competències metodològiques F e i n a U B – Facultat de Biblioteconomia i Documentació

4 FASES PRÈVIES FASES CENTRALS FASES FINALS
JORNADA D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Facultat de Biblioteconomia i Documentació 1. DESCRIPCIÓ FUNCIONS ELABORACIÓ PERFIL PSICOPROFESSIOGRÀFIC FASES PRÈVIES 2. RECLUTAMENT DE CANDIDATS FASES CENTRALS FASES FINALS F e i n a U B – Facultat de Biblioteconomia i Documentació

5 RECLUTAMENT DE CANDIDATS
JORNADA D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Facultat de Biblioteconomia i Documentació RECLUTAMENT DE CANDIDATS PROPIS TREBALLADORS PROMOCIÓ INTERNA CANDIDATS ESPONTANIS AUTOCANDIDATURA F e i n a U B – Facultat de Biblioteconomia i Documentació

6 RECLUTAMENT DE CANDIDATS
JORNADA D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Facultat de Biblioteconomia i Documentació RECLUTAMENT DE CANDIDATS PROPIS TREBALLADORS PROMOCIÓ INTERNA CANDIDATS ESPONTANIS AUTOCANDIDATURA OFICINES DE COL·LOCACIÓ COL·LEGIS/ASSOCIACIONS PROFESSIONALS UNIVERSITATS PREMSA INTERNET RESPONDRE UN ANUNCI F e i n a U B – Facultat de Biblioteconomia i Documentació

7 RECLUTAMENT DE CANDIDATS
JORNADA D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL F a c u l t a t d e F a r m à c i a RECLUTAMENT DE CANDIDATS PROPIS TREBALLADORS PROMOCIÓ INTERNA CANDIDATS ESPONTANIS AUTOCANDIDATURA OFICINES DE COL·LOCACIÓ COL·LEGIS/ASSOCIACIONS PROFESSIONALS UNIVERSITATS PREMSA INTERNET RESPONDRE UN ANUNCI F e i n a U B – F a c u l t a t d e F a r m à c i a

8

9 FASES PRÈVIES FASES CENTRALS FASES FINALS
JORNADA D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Facultat de Biblioteconomia i Documentació 1. DESCRIPCIÓ FUNCIONS ELABORACIÓ PERFIL PSICOPROFESSIOGRÀFIC FASES PRÈVIES 2. RECLUTAMENT DE CANDIDATS 3. PRESELECCIÓ PER CURRÍCULUM O FORMULARI DE SOL·LICITUD 4. PROVES (PROFESSIONALS / PSICOTÈCNIQUES) FASES CENTRALS FASES FINALS F e i n a U B – Facultat de Biblioteconomia i Documentació

10 TIPUS DE PROVES TESTS PSICOTÈCNICS TESTS D’APTITUDS
JORNADA D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Facultat de Biblioteconomia i Documentació TESTS PSICOTÈCNICS TESTS D’APTITUDS Fluïdesa verbal Comprensió verbal Càlcul mental ... TESTS DE PERSONALITAT TIPUS DE PROVES PROVES PROFESSIONALS SIMULACIONS RESOLUCIÓ DE CASOS ALTRES DINÀMICA DE GRUPS GRAFOLOGIA F e i n a U B – Facultat de Biblioteconomia i Documentació

11 FASES PRÈVIES FASES CENTRALS FASES FINALS
JORNADA D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Facultat de Biblioteconomia i Documentació 1. DESCRIPCIÓ FUNCIONS ELABORACIÓ PERFIL PSICOPROFESSIOGRÀFIC FASES PRÈVIES 2. RECLUTAMENT DE CANDIDATS 3. PRESELECCIÓ PER CURRÍCULUM O FORMULARI DE SOL·LICITUD 4. PROVES (PROFESSIONALS / PSICOTÈCNIQUES) FASES CENTRALS 5. ENTREVISTES FASES FINALS F e i n a U B – Facultat de Biblioteconomia i Documentació

12 TIPUS D’ENTREVISTES SEGONS MODALITAT SEGONS EN EL MOMENT
JORNADA D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Facultat de Biblioteconomia i Documentació SEGONS MODALITAT ESTANDARITZADA LLIURE MIXTA SEGONS EN EL MOMENT PRELIMINAR DE SELECCIÓ FINAL TIPUS D’ENTREVISTES SEGONS EL GRAU DE TENSIÓ NORMAL DURA SEGONS LES PERSONES QUE INTERVENEN INDIVIDUAL DE PANEL (TRIBUNAL) DE GRUP F e i n a U B – Facultat de Biblioteconomia i Documentació

13 PREPARACIÓ DE LES ENTREVISTES
JORNADA D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Facultat de Biblioteconomia i Documentació PREPARACIÓ DE LES ENTREVISTES INFORMACIÓ LLOC DE TREBALL I DE L’EMPRESA CONEIXEMENT VOCABULARI - PRODUCTE BALANÇ PERSONAL (ARGUMENTS DE DEFENSA ALS PUNTS DÈBILS) PREGUNTES A REBRE/ A FER A L’ENTREVISTADOR INDUMENTÀRIA I DOSSIER PUNTUALITAT F e i n a U B – Facultat de Biblioteconomia i Documentació

14

15

16 ETAPES D’UNA ENTREVISTA
JORNADA D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Facultat de Biblioteconomia i Documentació ETAPES D’UNA ENTREVISTA RECEPCIÓ ARRIBAR A L’EMPRESA INTRODUCCIÓ ENTRAR AL DESPATX Establiment del rapport Comunicació de les regles del joc ETAPA CENTRAL INTERCANVI D’INFORMACIÓ Revisió del currículum vitae Preguntes Invitació a la resolució de dubtes ETAPA FINAL TANCAMENT DE L’ENTREVISTA A POSTERIORI REDACCIÓ D’INFORMES F e i n a U B – Facultat de Biblioteconomia i Documentació

17 FASES PRÈVIES FASES CENTRALS FASES FINALS
JORNADA D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Facultat de Biblioteconomia i Documentació 1. DESCRIPCIÓ FUNCIONS ELABORACIÓ PERFIL PSICOPROFESSIOGRÀFIC FASES PRÈVIES 2. RECLUTAMENT DE CANDIDATS 3. PRESELECCIÓ PER CURRÍCULUM O FORMULARI DE SOL·LICITUD 4. PROVES (PROFESSIONALS / PSICOTÈCNIQUES) FASES CENTRALS 5. ENTREVISTES 6. COMPROVACIÓ REFERÈNCIES 7. PRESA DE DECISIÓ 8. ADSCRIPCIÓ AL LLOC DE TREBALL 9. RECONEIXEMENT MÈDIC 10. FORMACIÓ 11. PERÍODE DE PROVA 12. CONTRACTACIÓ DEFINITIVA FASES FINALS F e i n a U B – Facultat de Biblioteconomia i Documentació

18

19 CONSELLS FINALS QUI BUSQUEN QUI SÓC CURRÍCULUM VITAE
JORNADA D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Facultat de Biblioteconomia i Documentació CONSELLS FINALS COMPETÈNCIES PROFESSIONALS COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES COMPETÈNCIES PERSONALS COMPETÈNCIES TÈCNIQUES ASPECTES PERSONALS EXPERIÈNCIA COMPETÈNCIES PROFESSIONALS ASPECTES PERSONALS PERSONALITAT TÍTOLS ACADÈMICS QUI BUSQUEN QUI SÓC CURRÍCULUM VITAE F e i n a U B – Facultat de Biblioteconomia i Documentació

20 CONSELLS FINALS QUI QUI SÓC BUSQUEN CURRÍCULUM VITAE LOCALITZABLE
JORNADA D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Facultat de Biblioteconomia i Documentació CONSELLS FINALS QUI BUSQUEN QUI SÓC CURRÍCULUM VITAE LOCALITZABLE UTILITZAR L’AGENDA DESCANSAR ABANS DE LES PROVES PSICOTÈCNIQUES PREPARAR BÉ LES ENTREVISTES FER SEGUIMENT (Bases de dades) F e i n a U B – Facultat de Biblioteconomia i Documentació

21 JORNADA D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Facultat de Biblioteconomia i Documentació
F e i n a U B – Facultat de Biblioteconomia i Documentació


Descargar ppt "ELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL"

Presentaciones similares


Anuncios Google