La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Canvi cultural: la transformació a partir de les persones

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Canvi cultural: la transformació a partir de les persones"— Transcripción de la presentación:

1 Canvi cultural: la transformació a partir de les persones
Enric Madrigal ECOGESA 17 d’octubre 2013 1

2 Per què Hem parlat del… PIB I ENDEUTAMENT COST DELS RESTRICCIÓ DINERS
DEL CRÉDIT COST DELS DINERS Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

3 Què Hem parlat del… Millora de la productivitat
Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

4 Però… I el Com? Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

5 Amb què identifiquem més a una empresa?
Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

6 les empreses acaben sent les persones que les integren
Però en el fons… les empreses acaben sent les persones que les integren Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

7 Per tant… Si volem introduir qualsevol canvi en les nostres empreses, hem gestionar a partir de processos, eines i tècniques per gestionar la transició cap a una nova realitat ... Si volem introduir qualsevol canvi en les nostres empreses, hem gestionar a partir de processos, eines i tècniques per gestionar la transició cap a una nova realitat ... treballant perquè les persones involucrades siguin capaces i vulguin treballar en el nou context definit i s'aconsegueixin els resultats esperats Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

8 Com ho fem? …mitjançant tres eines Gestió del canvi
Atenció Organitzacio- nal Gestió per competències …mitjançant tres eines Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

9 CAS D’ÈXIT Retail Organització creativa Personal alineat
Gestió del talent Personal alineat Organització adaptable Organització creativa Gestió del canvi CAS D’ÈXIT Marca de referència al sector Retail Xarxa de 45 botigues Atenció Organitzacio- nal Gestió per competències Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

10 Organització adaptable Organització creativa
Gestió del talent Personal alineat Organització adaptable Organització creativa Gestió del canvi Acceptació emocional Acceptació racional Resistència Negació ACceptació emocional AcCeptació racional Resistència Negació Atenció Organitzacio- nal Gestió per competències Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

11 a nivell estratègic operatiu
Gestió del canvi Acceptació emocional Acceptació racional Resistència Negació a nivell estratègic operatiu Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

12 Programa de gestió del Canvi
Acceptació emocional Acceptació racional Resistència Negació Gestió del canvi Programa de gestió del Canvi ORGANITZACIÓ Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

13 Programa de gestió del Canvi Cultura de gestió del canvi
Acceptació emocional Acceptació racional Resistència Negació Programa de gestió del Canvi Cultura de gestió del canvi ORGANITZACIÓ a nivell estratègic Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

14 Programa de gestió del Canvi Cultura de gestió del canvi
Acceptació emocional Acceptació racional Resistència Negació Programa de gestió del Canvi Cultura de gestió del canvi ORGANITZACIÓ P2 P3 P4 P6 P5 P7 P1 Accions de millora vinculades al canvi a nivell operatiu Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

15 Programa de gestió del Canvi
Acceptació emocional Acceptació racional Resistència Negació Programa de gestió del Canvi ORGANITZACIÓ Cultura de gestió del canvi P2 P3 P4 P6 P5 P7 P1 Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

16 Cultura de gestión del cambio
metodologia Acceptació emocional Acceptació racional Resistència Negació ORGANIZACIÓN Cultura de gestión del cambio P2 P3 P4 P6 P5 P7 P1 Programa de gestió del Canvi 1. Anàlisi dels possibles conflictes i resistència al canvi. Inici d’una acció de millora Elaboració del Mapa del conflicte Consell Consum Consell Rector Consell Direcció Major Deleg. Produc. MKT Caps Gestió Caps Botiga Person. Botiga SS.CC CL Consell Social Logist. Aprovis. (RR.HH) Person. Partici- pació Socis Consum Socis Treball. Inform. Sistem. Orientació a client/mercat Por a sortir de la zona de confort Manca de reconeixement Por a la pèrdua de CTRL Inseguretat per manca de formació Fins ara ha anat be El client no sap el que vol, i en la selecció ens va el negoci No es pot escoltar a tothom No tenim ni temps ni recursos Ja treballem pensant en el client Pèrdua dels valos de cooperativa Ja estem orientats, tenim molt bona relació amb els clients Por a la culpabilització Tenim moltes tasques que no ens deixen temps per atendre els clients Els clients ja troben el que busquen Por a perdre drets adquirits (horari,…) Disseny de: El pla d’acció El pla de comunicació El pla de formació Constitució de l’equip de gestió del canvi El pla d’acció Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

17 Cultura de gestión del cambio
metodologia Acceptació emocional Acceptació racional Resistència Negació ORGANIZACIÓN Cultura de gestión del cambio P2 P3 P4 P6 P5 P7 P1 Programa de gestió del Canvi 1. Anàlisi dels possibles conflictes i resistència al canvi. Inici d’una acció de millora 2. Definició de les caracterís-tiques i mètode de selecció dels agents promotors del canvi. 3. Anàlisi de les palanques motivacionals de facilitació del canvi. Disseny de: El pla d’acció El pla de comunicació El pla de formació Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

18 Cultura de gestión del cambio
metodologia Acceptació emocional Acceptació racional Resistència Negació ORGANIZACIÓN Cultura de gestión del cambio P2 P3 P4 P6 P5 P7 P1 Programa de gestió del Canvi Inici d’una acció de millora 1. Identificar esdeveniments, col·lectius, audiències, mitjans,... Disseny de: El pla d’acció El pla de comunicació El pla de formació 2. Establir accions de comunicació relacionades 3. Definir el mètode de seguiment 4. Projectar la planificació detallada de la comunicació Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

19 Cultura de gestión del cambio
metodologia Acceptació emocional Acceptació racional Resistència Negació ORGANIZACIÓN Cultura de gestión del cambio P2 P3 P4 P6 P5 P7 P1 Programa de gestió del Canvi Inici d’una acció de millora 1. Identificar continguts, destinataris, grups de formació,... Disseny de: El pla d’acció El pla de comunicació El pla de formació 2. Establir els mètodes formatius relacionats 3. Definir el mètode de seguiment 4. Projectar la planificació detallada de la formació Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

20 Cultura de gestión del cambio
metodologia Acceptació emocional Acceptació racional Resistència Negació ORGANIZACIÓN Cultura de gestión del cambio P2 P3 P4 P6 P5 P7 P1 Programa de gestió del Canvi OK Inici d’una acció de millora Presentar els plans al comitè per la seva validació Disseny de: El pla d’acció El pla de comunicació El pla de formació Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

21 Cultura de gestión del cambio
metodologia Acceptació emocional Acceptació racional Resistència Negació ORGANIZACIÓN Cultura de gestión del cambio P2 P3 P4 P6 P5 P7 P1 Programa de gestió del Canvi OK Inici d’una acció de millora Presentar informe final d’avaluació EXECUTAR AVALUAR Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

22 CAS D’ÈXIT Organització creativa
Gestió del talent Personal alineat Organització adaptable Organització creativa CAS D’ÈXIT Despatx de professionals de les comarques tarragonines amb un grup d’associats amb una cultura molt reactiva, passar a un model proactiu Gestió del canvi Atenció Organitzacio- nal Gestió per competències Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

23 Atenció Organitzacio- nal Gestió per competències
Gestió del canvi Atenció Organitzacio- nal Gestió per competències Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

24 Gestió per competències
Competència: Conjunt de coneixements, habilitats i actituds que permeten un òptim desenvolupament personal i professional Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

25 Gestió per competències
coneixements habilitats actituds Motivació Motivacions Valors Creences Visió Competències Saber fer Experiència Habilitats Talents Organització Polítiques Processos Procediments Protocols Acompliment professional Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

26 Gestió per competències
Millora de l’acompliment Perfil professional desitjat “GAP” de competències Perfil professional real Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

27 Gestió per competències
Identificar candidats Elaborar el diccionari de competències Dissenyar els perfils competencials Perfil professional desitjat Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

28 Gestió per competències
Perfil professional desitjat Identificar candidats Elaborar el diccionari de competències Dissenyar els perfils competencials Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

29 Gestió per competències
Perfil professional desitjat Identificar candidats Elaborar el diccionari de competències Dissenyar els perfils competencials Definir les competències Enfocament a resultats Desenvolupament de les persones Capacitat d'adaptació Capacitat de resposta Treball en equip Orientació al client Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

30 Gestió per competències
Perfil professional desitjat Identificar candidats Elaborar el diccionari de competències Dissenyar els perfils competencials Definir les competències Definir les evidències de comportament Enfocament a resultats Treballa de forma coordinada i organitzada amb altres àrees del despatx per aconseguir millors resultats per al despatx. Té una visió global del negoci del despatx, coneix els productes de totes les àrees i potencia el seu desenvolupament. Utilitza les eines que disposa el despatx (màrqueting, desenvolupament comercial, esdeveniments, xarxes internacionals ...) per potenciar la seva activitat comercial. Utilitza sistemes de planificació, seguiment i avaluació (control d'hores, control de gestió, ...) de l'activitat a desenvolupar per l'equip. S'assegura que el seu equip disposi de tota la informació necessària perquè sigui el més eficient possible. Busca solucions als problemes que té el seu equip. Potència una cultura d'eficiència i eficàcia en l'equip, proposant millores en l'organització i buscant nous recursos (humans i tècnics). Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

31 Gestió per competències
Perfil professional desitjat Identificar candidats Elaborar el diccionari de competències Dissenyar els perfils competencials Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

32 Gestió per competències
Perfil professional desitjat Identificar candidats Elaborar el diccionari de competències Dissenyar els perfils competencials Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

33 Gestió per competències
Millora de l’acompliment Perfil professional desitjat “GAP” de competències Perfil professional real Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

34 Gestió per competències
Avaluació de l’acompliment Test: Anàlisi Criterial Test: Anàlisi Normatiu 360º: Anàlisi de percepció Perfil professional real Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

35 GAP PLA DE MILLORA PERSONAL Gestió per competències
Millora de l’acompliment Perfil professional desitjat PLA DE MILLORA PERSONAL GAP “GAP” de competències Perfil professional real Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

36 Pla d’acció Formació Coaching Mentoring … Gestió per competències
Millora de l’acompliment Perfil professional desitjat Pla d’acció Formació Coaching Mentoring “GAP” de competències Perfil professional real Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

37 CAS D’ÈXIT Organització creativa
Gestió del talent Personal alineat Organització adaptable Organització creativa CAS D’ÈXIT Organització del àmbit cultural amb més de 150 treballadors en un moment de reorientació com a organització Gestió del canvi Atenció Organitzacio- nal Gestió per competències Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

38 Atenció Organitzacio- nal Gestió per competències
Gestió del canvi Atenció Organitzacio- nal Gestió per competències Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

39 Atenció organitzacional
La capacitat que té l'organització de captar i discriminar informació sobre possibles amenaces i oportunitats, i de respondre ràpidament a aquestes. Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

40 Atenció organitzacional
Seguiment dels diàlegs Anàlisi i selecció de interessos i col·lectius “Diàleg” Definir pau- tes i respon- sables de les relacions Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

41 Atenció organitzacional
Elaborar el mapa de grups de la organització Elaborar el mapa de interessos de l’organització Anàlisis de dependències i priorització Anàlisi i selecció de interessos i col·lectius Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

42 Atenció organitzacional
Seguiment dels diàlegs Anàlisi i selecció de interessos i col·lectius “Diàleg” Definir pau- tes i respon- sables de les relacions Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

43 Atenció organitzacional
Detectar i assignar responsables Formar als responsables Definir canals, mitjans, temporitzacions,... Definir pau- tes i respon- sables de les relacions Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

44 Atenció organitzacional
Seguiment dels diàlegs Anàlisi i selecció de interessos i col·lectius “Diàleg” Definir pau- tes i respon- sables de les relacions Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

45 Atenció organitzacional
Establir contactes amb interlocutors / fonts d’informació Definir les condicions del diàleg / seguiment Realitzar el diàleg / seguiment “Diàleg” Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

46 Atenció organitzacional
Seguiment dels diàlegs Anàlisi i selecció de interessos i col·lectius “Diàleg” Definir pau- tes i respon- sables de les relacions Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

47 Atenció organitzacional
Seguiment dels diàlegs Consolidació de la informació Planificació dels passos següents Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

48 Organització creativa
Gestió del canvi Personal alineat Gestió del talent Atenció Organitzacio- nal Gestió per competències Organització adaptable Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

49 Gràcies per la vostra atenció
Enric Madrigal i Mir MADRID José Abascal, 55 Tel BARCELONA Diagonal, 482 1a Planta Tel Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.


Descargar ppt "Canvi cultural: la transformació a partir de les persones"

Presentaciones similares


Anuncios Google