La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Enric Madrigal ECOGESA 17 doctubre 2013 Canvi cultural: la transformació a partir de les persones.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Enric Madrigal ECOGESA 17 doctubre 2013 Canvi cultural: la transformació a partir de les persones."— Transcripción de la presentación:

1 Enric Madrigal ECOGESA 17 doctubre 2013 Canvi cultural: la transformació a partir de les persones

2 Hem parlat del… Per què PIB I ENDEUTAMENT RESTRICCIÓ DEL CRÉDIT COST DELS DINERS Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

3 Hem parlat del… Què Millora de la productivitat Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

4 Però… I el Com? Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

5 Amb què identifiquem més a una empresa? Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

6 les empreses acaben sent les persones que les integren Però en el fons… Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

7 Si volem introduir qualsevol canvi en les nostres empreses, hem gestionar a partir de processos, eines i tècniques per gestionar la transició cap a una nova realitat... Per tant… treballant perquè les persones involucrades siguin capaces i vulguin treballar en el nou context definit i s'aconsegueixin els resultats esperats Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

8 Gestió per competències Atenció Organitzacio- nal Gestió del canvi Com ho fem? …mitjançant tres eines Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

9 Gestió per competències Atenció Organitzacio- nal Gestió del canvi CAS DÈXIT Marca de referència al sector Retail Xarxa de 45 botigues Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

10 Gestió del canvi ACCEPTACIÓ EMOCIONAL ACCEPTACIÓ RACIONAL RESISTÈNCIA NEGACIÓ ACCEPTACIÓ EMOCIONAL ACCEPTACIÓ RACIONAL RESISTÈNCIA NEGACIÓ Gestió per competències Atenció Organitzacio- nal Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

11 Gestió del canvi a nivell estratègic operatiu ACCEPTACIÓ EMOCIONAL ACCEPTACIÓ RACIONAL RESISTÈNCIA NEGACIÓ Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

12 Gestió del canvi Programa de gestió del Canvi ACCEPTACIÓ EMOCIONAL ACCEPTACIÓ RACIONAL RESISTÈNCIA NEGACIÓ ORGANITZACIÓ Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

13 ORGANITZACIÓ Programa de gestió del Canvi a nivell estratègic Cultura de gestió del canvi ACCEPTACIÓ EMOCIONAL ACCEPTACIÓ RACIONAL RESISTÈNCIA NEGACIÓ Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

14 ORGANITZACIÓ Programa de gestió del Canvi a nivell operatiu Cultura de gestió del canvi Accions de millora vinculades al canvi P2 P3 P4 P6 P5 P7 P1 ACCEPTACIÓ EMOCIONAL ACCEPTACIÓ RACIONAL RESISTÈNCIA NEGACIÓ Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

15 Programa de gestió del Canvi ORGANITZACIÓ Cultura de gestió del canvi P2 P3 P4 P6 P5 P7 P1 ACCEPTACIÓ EMOCIONAL ACCEPTACIÓ RACIONAL RESISTÈNCIA NEGACIÓ Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

16 Programa de gestió del Canvi ORGANIZACIÓN Cultura de gestión del cambio P2 P3 P4 P6 P5 P7 P1 metodologia Constitució de lequip de gestió del canvi Inici duna acció de millora ACCEPTACIÓ EMOCIONAL ACCEPTACIÓ RACIONAL RESISTÈNCIA NEGACIÓ Disseny de: El pla dacció El pla de comunicació El pla de formació 1. Anàlisi dels possibles conflictes i resistència al canvi. Elaboració del Mapa del conflicte Consell Consum Consell Rector Consell Direcció Major Deleg. Produc. MKT Caps Gestió Caps Botiga Person. Botiga SS.CC CL Consell Social Logist. Aprovis. Person. (RR.HH) Partici- pació Socis Consum Socis Treball. Sistem. Inform. Orientació a client/mercat Por a sortir de la zona de confort Manca de reconeixement Por a la pèrdua de CTRL Por a sortir de la zona de confort Inseguretat per manca de formació Fins ara ha anat be El client no sap el que vol, i en la selecció ens va el negoci No es pot escoltar a tothom No tenim ni temps ni recursos Ja treballem pensant en el client Por a sortir de la zona de confort Inseguretat per manca de formació Manca de reconeixement Pèrdua dels valos de cooperativa Ja estem orientats, tenim molt bona relació amb els clients Por a sortir de la zona de confort Por a la culpabilització Inseguretat per manca de formació Tenim moltes tasques que no ens deixen temps per atendre els clients Els clients ja troben el que busquen Por a sortir de la zona de confort Por a perdre drets adquirits (horari,…) Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

17 Programa de gestió del Canvi ORGANIZACIÓN Cultura de gestión del cambio P2 P3 P4 P6 P5 P7 P1 metodologia Inici duna acció de millora ACCEPTACIÓ EMOCIONAL ACCEPTACIÓ RACIONAL RESISTÈNCIA NEGACIÓ Disseny de: El pla dacció El pla de comunicació El pla de formació 1. Anàlisi dels possibles conflictes i resistència al canvi. 2. Definició de les caracterís- tiques i mètode de selecció dels agents promotors del canvi. 3. Anàlisi de les palanques motivacionals de facilitació del canvi. Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

18 Programa de gestió del Canvi ORGANIZACIÓN Cultura de gestión del cambio P2 P3 P4 P6 P5 P7 P1 metodologia Inici duna acció de millora ACCEPTACIÓ EMOCIONAL ACCEPTACIÓ RACIONAL RESISTÈNCIA NEGACIÓ Disseny de: El pla dacció El pla de comunicació El pla de formació 1. Identificar esdeveniments, col·lectius, audiències, mitjans,... 2. Establir accions de comunicació relacionades 3. Definir el mètode de seguiment 4. Projectar la planificació detallada de la comunicació Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

19 Programa de gestió del Canvi ORGANIZACIÓN Cultura de gestión del cambio P2 P3 P4 P6 P5 P7 P1 metodologia Inici duna acció de millora ACCEPTACIÓ EMOCIONAL ACCEPTACIÓ RACIONAL RESISTÈNCIA NEGACIÓ Disseny de: El pla dacció El pla de comunicació El pla de formació 1. Identificar continguts, destinataris, grups de formació,... 2. Establir els mètodes formatius relacionats 3. Definir el mètode de seguiment 4. Projectar la planificació detallada de la formació Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

20 Programa de gestió del Canvi ORGANIZACIÓN Cultura de gestión del cambio P2 P3 P4 P6 P5 P7 P1 metodologia Inici duna acció de millora ACCEPTACIÓ EMOCIONAL ACCEPTACIÓ RACIONAL RESISTÈNCIA NEGACIÓ Disseny de: El pla dacció El pla de comunicació El pla de formació Presentar els plans al comitè per la seva validació Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

21 Programa de gestió del Canvi ORGANIZACIÓN Cultura de gestión del cambio P2 P3 P4 P6 P5 P7 P1 metodologia Inici duna acció de millora ACCEPTACIÓ EMOCIONAL ACCEPTACIÓ RACIONAL RESISTÈNCIA NEGACIÓ EXECUTAR Presentar informe final davaluació AVALUAR Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

22 Gestió per competències Atenció Organitzacio- nal Gestió del canvi CAS DÈXIT Despatx de professionals de les comarques tarragonines amb un grup dassociats amb una cultura molt reactiva, passar a un model proactiu Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

23 Gestió per competències Atenció Organitzacio- nal Gestió del canvi Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

24 Gestió per competències Competència : Conjunt de coneixements, habilitats i actituds que permeten un òptim desenvolupament personal i professional Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

25 Gestió per competències coneixementshabilitatsactituds Motivació Motivacions Valors Creences Visió Competències Saber fer Experiència Habilitats Talents Organització Polítiques Processos Procediments Protocols Acompliment professional Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

26 Gestió per competències GAP de competències Perfil professional desitjat Perfil professional real Millora de lacompliment Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

27 Gestió per competències Perfil professional desitjat Identificar candidats Elaborar el diccionari de competències Dissenyar els perfils competencials Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

28 Gestió per competències Perfil professional desitjat Identificar candidats Elaborar el diccionari de competències Dissenyar els perfils competencials Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

29 Gestió per competències Perfil professional desitjat Identificar candidats Elaborar el diccionari de competències Dissenyar els perfils competencials 1.Enfocament a resultats 2.Desenvolupament de les persones 3.Capacitat d'adaptació 4.Capacitat de resposta 5.Treball en equip 6.Orientació al client A.Definir les competències Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

30 Gestió per competències Perfil professional desitjat A.Definir les competències B.Definir les evidències de comportament Identificar candidats Elaborar el diccionari de competències Dissenyar els perfils competencials 1.Enfocament a resultats Utilitza sistemes de planificació, seguiment i avaluació (control d'hores, control de gestió,...) de l'activitat a desenvolupar per l'equip. Potència una cultura d'eficiència i eficàcia en l'equip, proposant millores en l'organització i buscant nous recursos (humans i tècnics). S'assegura que el seu equip disposi de tota la informació necessària perquè sigui el més eficient possible. Busca solucions als problemes que té el seu equip. Té una visió global del negoci del despatx, coneix els productes de totes les àrees i potencia el seu desenvolupament. Treballa de forma coordinada i organitzada amb altres àrees del despatx per aconseguir millors resultats per al despatx. Utilitza les eines que disposa el despatx (màrqueting, desenvolupament comercial, esdeveniments, xarxes internacionals...) per potenciar la seva activitat comercial. Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

31 Gestió per competències Perfil professional desitjat Identificar candidats Elaborar el diccionari de competències Dissenyar els perfils competencials Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

32 Gestió per competències Perfil professional desitjat Identificar candidats Elaborar el diccionari de competències Dissenyar els perfils competencials Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

33 Gestió per competències GAP de competències Perfil professional desitjat Perfil professional real Millora de lacompliment Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

34 Gestió per competències Perfil professional real Avaluació de lacompliment Test: Anàlisi Criterial Test: Anàlisi Normatiu 360º: Anàlisi de percepció Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

35 Gestió per competències GAP de competències Perfil professional desitjat Perfil professional real Millora de lacompliment GAP PLA DE MILLORA PERSONAL Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

36 Gestió per competències GAP de competències Perfil professional desitjat Perfil professional real Millora de lacompliment Pla dacció Formació Coaching Mentoring … Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

37 Gestió per competències Atenció Organitzacio- nal Gestió del canvi CAS DÈXIT Organització del àmbit cultural amb més de 150 treballadors en un moment de reorientació com a organització Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

38 Atenció Organitzacio- nal Gestió per competències Gestió del canvi Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

39 Atenció organitzacional La capacitat que té l'organització de captar i discriminar informació sobre possibles amenaces i oportunitats, i de respondre ràpidament a aquestes. Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

40 Atenció organitzacional Diàleg Anàlisi i selecció de interessos i col·lectius Definir pau- tes i respon- sables de les relacions Seguiment dels diàlegs Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

41 Atenció organitzacional Anàlisi i selecció de interessos i col·lectius Elaborar el mapa de grups de la organització Elaborar el mapa de interessos de lorganització Anàlisis de dependències i priorització Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

42 Atenció organitzacional Diàleg Anàlisi i selecció de interessos i col·lectius Definir pau- tes i respon- sables de les relacions Seguiment dels diàlegs Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

43 Atenció organitzacional Definir pau- tes i respon- sables de les relacions Detectar i assignar responsables Formar als responsables Definir canals, mitjans, temporitzacions,... Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

44 Atenció organitzacional Diàleg Anàlisi i selecció de interessos i col·lectius Definir pau- tes i respon- sables de les relacions Seguiment dels diàlegs Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

45 Atenció organitzacional Diàleg Establir contactes amb interlocutors / fonts dinformació Definir les condicions del diàleg / seguiment Realitzar el diàleg / seguiment Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

46 Atenció organitzacional Diàleg Anàlisi i selecció de interessos i col·lectius Definir pau- tes i respon- sables de les relacions Seguiment dels diàlegs Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

47 Atenció organitzacional Seguiment dels diàlegs Consolidació de la informació Planificació dels passos següents Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

48 Gestió per competències Atenció Organitzacio- nal Gestió del canvi Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

49 Gràcies per la vostra atenció Enric Madrigal i Mir emadrigal@ecogesa.net MADRID José Abascal, 55 Tel. + 34 91 781 50 40 BARCELONA Diagonal, 482 1a Planta Tel. + 34 93 415 88 77 www.ecogesa.net Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.


Descargar ppt "Enric Madrigal ECOGESA 17 doctubre 2013 Canvi cultural: la transformació a partir de les persones."

Presentaciones similares


Anuncios Google