La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

TIPOLOGIA TEXTUAL ELS TEXTOS INSTRUCTIUS.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "TIPOLOGIA TEXTUAL ELS TEXTOS INSTRUCTIUS."— Transcripción de la presentación:

1 TIPOLOGIA TEXTUAL ELS TEXTOS INSTRUCTIUS

2 DEFINICIÓ Quan la intenció de l’autor és que el receptor actuï en algun sentit, parlem de textos instructius.

3 APLICACIONS 1) Instruccions per instal·lar o engegar un aparell.
2) Recepta de cuina.

4 3) Activitats d’un llibre de text.
4) Normes per al funcionament d’una entitat.

5 CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTRUCCIONS
Un objectiu Una seqüència Un llenguatge específic Unes imatges

6 Un llenguatge específic
Termes propis del tipus de producte To formal o informal, apropiat a la mena de públic destinatari. Ús adient de la persona gramatical i del temps verbal.

7 Imatges Unes imatges que il·lustren el text: esquemes, dibuixos, fotografies, mapes, plànols, gràfics, etc.

8 El verb en les instruccions
Les combinacions de persona gramatical i les formes verbals són molt importants per fer unes instruccions.

9 PERSONES GRAMATICALS QUE ES PODEN UTLITZAR

10 2a persona del singular Instruccions personalitzades i directes.
Instrucció afirmativa: mode imperatiu Omple aquest imprès. Instrucció negativa: present de subjuntiu No travesseu la via

11 2a persona del plural A més del destinatari plural es pot usar en rètols i instruccions formals: Ompliu aquest imprès

12 3a persona Amb els verbs haver de –sovint combinada amb un es impersonal-, caldre o poder, dóna un aire més distant a les instruccions: Cal omplir aquest imprès No es pot travessar la via

13 No s’utilitza l’infinitiu
En les instruccions no es pot fer servir l’infinitiu sol. Són incorrectes, doncs, frases com: Prohibit fumar Passar per aquí En canvi, són correctes frases com: No es pot fumar S’ha de passar per aquí

14 REALITZAT PER: RICARD CASANOVA I JOVÉ ESCOLA MARE DE DÉU DE NÚRIA


Descargar ppt "TIPOLOGIA TEXTUAL ELS TEXTOS INSTRUCTIUS."

Presentaciones similares


Anuncios Google