La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Curs de Llenguatge Administratiu Valencià Juli Martínez Amorós

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Curs de Llenguatge Administratiu Valencià Juli Martínez Amorós"— Transcripción de la presentación:

1 Curs de Llenguatge Administratiu Valencià Juli Martínez Amorós
L’ofici

2 Definició i tipus Document que emet un organisme oficial i que s’integra en la tramitació d’un procediment administratiu. Ofici intern: el destinatari és un altre òrgan de la mateixa administració. És més concís i impersonal. Ofici extern: el destinatari és un òrgan pertanyent a una altra administració, una empresa privada o un particular.

3 Característiques Té un to molt formal, objectiu i impersonal.
El contingut sempre es refereix a l’expedient en què s’integra. Emissor: primera persona del singular o del plural. Receptor: segona persona del plural. Alguns oficis inclouen un camp en la part superior dreta en què es recullen les dades següents: data, núm. de referència per a l’emissor (r/n) i per al receptor (r/v), assumpte i adreça del receptor.

4 Estructura (I) Capçalera: identificació de l’òrgan que redacta l’ofici. Identificació del destinatari: Nom i cognoms (ofici extern) / càrrec o òrgan (intern) Adreça postal Codi postal i localitat Salutació (només en els externs): Senyor/a, Cos de l’ofici. Inclou la informació següent: Presentació de l’assumpte Desenvolupament dels fets i arguments Conclusió (petició, resum, etc.)

5 Estructura (II) Comiat (només és facultatiu en els externs):
Atentament (molt formal) Signatura: Càrrec (amb article) Signatura Nom i cognoms Datació.

6 Fraseologia Presentació de l’assumpte:
En relació amb..., us comunique que... Us tramet, adjunta, la carta... En resposta al vostre escrit..., us comunique... Us enviem, perquè en tingueu coneixement... Desenvolupament dels fets i arguments: ...la sol·licitud presentada per..., a fi de... ...d’acord amb la vostra petició, s’ha dut a terme... Conclusió: ...per tal que feu les gestions oportunes a fi de... ...us demane que ens trameteu... ...us demane informació sobre...

7 Esquema visual Capçalera Identificació del destinatari
Salutació (només és possible en els externs) Cos Comiat (només és possible en els externs Signatura Datació


Descargar ppt "Curs de Llenguatge Administratiu Valencià Juli Martínez Amorós"

Presentaciones similares


Anuncios Google