La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

ELS LLENGUATGES VISUALS

Presentaciones similares


Presentación del tema: "ELS LLENGUATGES VISUALS"— Transcripción de la presentación:

1 ELS LLENGUATGES VISUALS

2 La comunicació a través de la imatge.
Característiques de la comunicació visual. Mitjans per a la creació d’imatges. Les funcions de les imatges.

3 La comunicació a través de la imatge.
La comunicació visual té per objecte transmetre missatges a través de la imatge. Una imatge és una reproducció de l’aparença visible d’una cosa (una persona, un paisatge, un objecte, etc.) feta amb les técniques i els materials graficoplàstics. Es tracta d’una imitació, d’una còpia… que en mostra la forma, els colors, les textures i les proporcions. El llenguatge visual és el sistema de comunicació que s’utilitza en la creació de missatges visuals.

4 Una imatge és una representació que reprodueix , en part, l’aspecte exterior d’una cosa.
Encara que la il·lusió de realitat sigui molt intensa no hi cap representació que reprodueixi totalment la realitat: una imatge mai no és la realitat. La semblança que hi ha entre una representació i el seu model de la realitat s’anomena iconicitat.

5 Característiques de la comunicació visual.
Un missatge visual és una imatge que un emissor produeix i un observador (el receptor) interpreta. Tot i que l’observador només necessita un instant per veure la imatge, per a una bona comprensió del missatge li caldrà una anàlisi similar a la que ha fet l’emissor per crear-la. Per poder fer l’anàlisi s’han de conèixer els següents components:

6 El significant: és el conjunt d’elements del llenguatge visual presents en la composició d’una imatge determinada. És fàcil de descriure perquè és el que hi ha: colors, formes, mides, textures, etc. El significat: és el conjunt d’idees, pensaments, emocions i sentiments que l’observador percep davant d’una obra quan s’entén el que vol representar. El significat integra els valors expressius, el significat temàtic i el significat simbòlic. Carl F. Reutersward. Antiarmament.

7 Mitjans per a la creació d’imatges.
Van Gogh. Autorretrat. Mitjans clàssics: Bidimensionals: dibuix, gravat i pintura. Escher. Gravat. Leonardo da Vinci. L’home de Vitruvi.

8 Tridimensionals: escultura i arquitectura.
Santiago Calatrava. La ciutat de les arts i de les ciéncies. Obres d’Oteiza.

9 Mitjans d’aparició recent:
Fotografia, cinema, televisió i vídeo.

10 Les funcions de les imatges.
Les imatges no tenen totes les mateixes intencions comunicatives. Segons el missatge que transmeten, desenvolupen funcions comunicatives diferents. Aquestes funcions es poden classificar en les següents: Funció informativa Funció exhortativa Funció emotiva Funció estètica

11 Funció informativa: la seva intenció és transmetre dades, explicar fets, descriure coses. Els missatges són clars i objectius. Ex: fotografies de diaris i revistes, rètols i cartells orientatius, plànols arquitectònics, dibuixos científics…

12 Funció exhortativa: Volen convèncer el receptor perquè faci una cosa determinada; consumir un producte, obeir un senyal, compartir una idea política, desenvolupar una actitud cívica…

13 Funció emotiva: són imatges que transmeten els sentiments de l’autor; la seva manera personal de veure el món i la vida, les seves pors i les seves fantasies… Pablo Picasso. Dona plorant. Edvard Munch. El Crit.

14 Funció estètica: interesa en aquestes imatges la utilització dels elements del llenguatge visual i plàstic i els valors expressius aconseguits en la composició. Dan Flavin. Sense títol. Christo.


Descargar ppt "ELS LLENGUATGES VISUALS"

Presentaciones similares


Anuncios Google