La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Ens alimentam amb el cos i la sang del Senyor

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Ens alimentam amb el cos i la sang del Senyor"— Transcripción de la presentación:

1 Ens alimentam amb el cos i la sang del Senyor
IX. L’Eucaristia. Ens alimentam amb el cos i la sang del Senyor 38. Celebram l’Eucaristia en el dia del Senyor 39. Escoltam la Paraula de Déu 40. Donam gràcies al Pare per l’entrega de Jesús 41. Menjam el pa de la vida eterna

2 38. Celebram l’Eucaristia en el dia del Senyor
Es coneix que som cristians perquè ens reunim els diumenges per a celebrar la resurrecció del Senyor. Déu Pare ens convoca a ca seva per a celebrar aquesta festa. La participació de l’Eucaristia és, per a tot batiat, el centre del diumenge i de la seva vida cristiana.

3 El diumenge és un dia de família,
de descans i de trobada.

4 El diumenge és el dia del Senyor ressuscitat.

5 Des de fa dos mil anys, la comunitat cristiana es reuneix per a celebrar-ho a l’Eucaristia.

6 En l’Eucaristia, reunits en el nom del Senyor, escoltam la seva Paraula, donam gràcies al Pare i l’alabam, ens oferim a ell units a Jesucrist, rebem el pa de Vida i som enviats a la missió.

7 Començam la missa fent el senyal de la creu,
després demanam perdó a Déu, a continuació l’alabam. Així estam més ben disposats per escoltar la Paraula de Déu. Gràcies, Pare, perquè ens estimes tant que ens reuneixes amb Jesús com a fills d’una mateixa família!

8 39. Escoltam la Paraula de Déu
En l’Eucaristia es proclama la Paraula de Déu. Nosaltres l’escolatm i l’acollim com una llavor que ha de donar fruit en la nostra vida.

9 Es proclama la Paraula de Déu,
el sacerdot llegeix l’Evangeli. El sacerdot ens explica la Paraula proclamada per ensenyar-nos a viure com a cristians.

10 Després es recita el Credo (Símbol de la fe).

11 A continuació demanam al Senyor
per l’Església, pel món i per les nostres necessitats.

12 Gràcies, Pare, perquè ens has regalat
el pa de la teva Paraula que ens dóna la vida!

13 40. Donam gràcies al Pare per l’entrega de Jesús
En l’Eucaristia, donam gràcies a Déu Pare per la mort i la resurrecció del seu Fill i ens unim a Crist en la seva entrega. L’Eucaristia és el regal de l’amor de Déu. És la font de l’alegria que no acaba. És l’avançament de la festa del cel.

14 Es presenten a l’altar el pa i el vi,
fruits de la terra i del treball dels homes.

15 Entram en el cor de la celebració: la pregària eucarística.
El sacerdot beneeix el Pare i li dóna gràcies.

16 Després el sacerdot demana a Déu Pare
que enviï l’Esperit Sant, fa els mateixos gestos de Jesús en l’últim sopar i pronuncia les seves paraules.

17 El pa i el vi es converteixen
en el cos i la sang de Jesús.

18 El sacerdot continua la pregària: per tota l’Església,
pel papa, pel bisbe... Recorda també els qui han mort

19 vós, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l’Esperit Sant
Per ell, amb ell, en ell, vós, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l’Esperit Sant rebeu tot honor i tota glòria... Acaba la pregària eucarística.

20 Gràcies, Pare, per l’entrega de Jesús.
Amb ell podem oferir-nos a tu!

21 41. Menjam el pa de la vida eterna
En l’Eucaristia rebem Jesús, que se’ns dóna com a aliment de la vida que dura per sempre. Per l’Eucaristia Jesús ens uneix i ens envia a anunciar l’Evangeli a tots els homes, germans nostres.

22 Ens preparam per a la comunió. Pregam com Jesús ens va ensenyar a fer-ho, dient: Pare nostre...

23 Sostinguts en la fe de l’Església ,
demanam la pau i ens la donam els uns als altres.

24 El sacerdot parteix el pa consagrat
i l’ofereix a tothom com a aliment de vida eterna.

25 Quan combregam, Jesús ressuscitat
ens uneix a ell i ens dóna la força de l’Esperit Sant per a viure com a germans d’una mateixa família. Pregam en silenci.

26 Després de la comunió, el sacerdot guarda al sagrari el pa consagrat, que és el cos de Crist.

27 El sacerdot ens dóna la benedicció
i som enviats a ser testimonis de Jesús entre els homes.

28 Gràcies, Pare, perquè ens has regalat
el pa de la Vida, aliment per al nostre camí cap a tu!

29 L’Eucaristia és la font i el cimal de la vida cristiana.
L’Eucaristia. Ens alimentam amb el cos i la sang del Senyor


Descargar ppt "Ens alimentam amb el cos i la sang del Senyor"

Presentaciones similares


Anuncios Google