La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Jesús és el Senyor Catecisme de la Conferència Episcopal Espanyola Per a la iniciació sacramental.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Jesús és el Senyor Catecisme de la Conferència Episcopal Espanyola Per a la iniciació sacramental."— Transcripción de la presentación:

1 Jesús és el Senyor Catecisme de la Conferència Episcopal Espanyola Per a la iniciació sacramental

2 Tradició eclesial de catecismes Catecisme Nacional. 1957-1963 Catecismes escolars. Catecismes de la Comunitat. – Con vosotros está. 1974 – Padre Nuestro y Jesús es el Señor. 1982 – Esta es nuestra fe. 1986

3 Noves exigències Lliurament del Catecisme de l’Església Catòlica – Punt de referència dels catecismes locals. Canvis socials i culturals Catequesi d’iniciació cristiana

4 Nova proposta de Catecismes 1. Per a la iniciació cristiana d’infants i adolescents Els primers passos en la fe. (2006). Desvetllament religiós Catecisme Jesús és el Senyor. (2008). 6-10 anys. Al voltant del Símbol de la fe. Iniciació sacramental Catecisme Aquesta és la nostra fe. (prox) 10-14 anys. Presentació sistemàtica de la fe. Creixement en la fe 2. Al servei de la catequesi d’adults Catecisme d’adults (prox). Para dar razón de nuestra fe (2007).

5 Documents orientadors Catecisme de l’Església Catòlica. 1992 Compendi del CCE. 2005 Documents de la Conferència Episcopal – Iniciació cristiana. Reflexions i orientacions. 1998 – Orientacions pastorals per al Catecumenat. 2002 – La IC d’infants no batejats en la seva infància. 2004 Pla Pastoral 2006-2010 – Catequesi configurada al servei de la IC – Publicació catecismes segons CCE i Compendi

6 Dates rellevants Acord de reelaboració: 1994 – Equip redactor: Liderat per Mons. Xavier Salinas – Col·laboració de Comissions Episcopals Doctrina de la Fe i Litúrgia – Fonts principals: Catecismes de la Comunitat, CCE i el seu Compendi Aprovat: Assemblea Plenària novembre 2006 Recognitio Santa Seu: Juny 2007 Publicació edició catalana: Febrer 2008

7 Estructura Explicació ordenada dels articles del Credo Consta de 44 temes en 10 nuclis temàtics Dos apartats finals – Fórmules de fe 86 preguntes i respostes – Pregar i celebrar Oracions fonamentals Principals festes litúrgiques

8 Per què aquesta estructura? Facilita l’anunci de la fe Configura l’experiència de la fe segons els 7 elements bàsics – Tres etapes de la Història de la Salvació: – Quatre pilars: Símbol, Sagraments, Manaments i Parenostre Presenta el missatge cristià en la seva totalitat adaptat als infants

9 Índex 1. L’Església i els cristians 2. Déu és el nostre Pare 3. Jesús ve a salvar-nos 4. Jesús, el Fill de Déu, va viure entre nosaltres 5. Jesús entrega la seva vida per nosaltres 6. L’Esperit Sant i l’Església 7. Pel Baptisme naixem a la vida nova 8. La Reconciliació. Rebem el perdó que ens renova 9. L’Eucaristia. Ens alimentem amb el cos i la sang del Senyor 10. Amb Jesús, per sempre, a la casa del Pare

10 Elements dels temes Títol Afirmacions inicials Narració del tema – Bíblica. Història de la Salvació – Litúrgica – Experiencial Dibuixos associats al contingut Cita bíblica Oració i vida Síntesi final

11 Elements dels temes

12 Elements dels blocs Obertura – Títol – Cita bíblica o fórmula litúrgica – Elenc de temes dels que es composa – Dibuix que enquadra el nucli – Obra d’art Tancament: Coneixem i vivim la fe – Les paraules de la fe – La vida cristiana – Dibuix de tancament – Frase resum

13 Obertura de nucli

14 Cloenda del nucli

15 Llibre de la fe Lliurat pels bisbes Conté la fe íntegrament Adaptat al destinatari Inicia al llenguatge comú de la fe – Per a entendre, aprendre i comunicar – Narratiu, bíblic, experiencial, doctrinal, litúrgic i oracional Crea comunitat i eclesialitat

16 Centralitat de Jesucrist Centre de la fe i plenitud de la Revelació L’Església, Cos de Crist Vida cristiana com a vida en Crist Els sagraments com a trobada amb Crist

17 Temes transversals 1. La família. – Transmissora de la fe. 2. El diumenge. – Dia del Senyor i de l’Església. 3. La comunitat parroquial. – “Lloc” de la catequesi.


Descargar ppt "Jesús és el Senyor Catecisme de la Conferència Episcopal Espanyola Per a la iniciació sacramental."

Presentaciones similares


Anuncios Google