La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

La programació en arquitectura: una eina per a la gestió de la inversió pública municipal El cicle inversor 23 de setembre de 2011.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "La programació en arquitectura: una eina per a la gestió de la inversió pública municipal El cicle inversor 23 de setembre de 2011."— Transcripción de la presentación:

1 La programació en arquitectura: una eina per a la gestió de la inversió pública municipal
El cicle inversor 23 de setembre de 2011

2 Context de l’obra pública a l’Administració Local
Les exigències dels ciutadans són cada cop més altes Els recursos econòmics són limitats Necessitat d’incorporar criteris ambientals Pel context legal Per la demanda social Els procediments usuals no són adequats Presa de decisions allunyada dels ciutadans Falta de cultura en la incorporació de la participació ciutadana i criteris ambientals

3 El concepte de cicle inversor
Inversió Dos fases: projecte i obra Independents Lineals MODEL TRADICIONAL Cicle Inversor Cinc fases Interrelacionades Retroalimentables DEL CICLE INVERSOR OBRA PÚBLICA PROMOCIÓ PROGRAMACIÓ PROJECTE CONSTRUCCIÓ ÚS I MANTENIMENT

4 Els objectius del model de cicle inversor
Garantitzar la necessitat social i la seva viabilitat económica Adequar la dimensió y funcionalitat a les necessitats reals Construïr equipaments i espais públics de qualitat Garantitzar una gestió eficient Avaluar-ne el funcionament per a comprovar l’acompliment dels objetius inicials, i com aprenentatge per a noves actuacions

5 Allò urgent no deixa temps per allò important
Fase de promoció Allò urgent no deixa temps per allò important PENSAR ABANS D’ACTUAR

6 Els productes del cicle inversor
PROMOCIÓ Pla estratègic Pla Director PROGRAMACIÓ PROJECTE CONSTRUCCIÓ ÚS I MANTENIMENT Mètode OTC de gestió de projectes Suport a la contractació Estudi de millora funcional i energètica d'equipaments ANÀLISI i DEFINICIÓ GESTIÓ Plans de manteniment Estudis de programació OBRA PÚBLICA PROMOCIÓ PROGRAMACIÓ PROJECTE CONSTRUCCIÓ MANTENIMENT

7 Fase de promoció Cap a on volem que vagi el nostre municipi
Pla estratègic: Cap a on volem que vagi el nostre municipi Quins escenaris de futur imaginem Què volen els veïns: participació ciutadana Definició dels objectius estratègics Pla director: Què ens gastem: recursos Com ens ho gastem: projectes Quan ens ho gastem: temps OBRA PÚBLICA PROMOCIÓ PROGRAMACIÓ PROJECTE CONSTRUCCIÓ MANTENIMENT

8 Fase de programació Objectius: Permeten: Identificar necessitats reals
Definir característiques funcionals i tècniques Definir criteris ambientals per a la construcció Oferir alternatives viables econòmicament, identificant costos d’inversió i explotació Permeten: Garantitzar que la inversió s’ajusta a les necessitats reals de la població i a les possibilitats econòmiques La presa de decisions justificada La participació ciutadana La redacció del projecte tècnic OBRA PÚBLICA PROMOCIÓ PROGRAMACIÓ PROJECTE CONSTRUCCIÓ MANTENIMENT

9 Fase de programació Les dades rellevants que hem d’averiguar:
L’equipament que ens demanen s’adequa a les necessitats? Quines activitats volem fer? Quins col·lectius faran servir l’equipament? Està previst com funcionarà? Què necessitem realment per poder realitzar les activitats? Quines alternatives tenim? Quins avantatges i inconvenients té cada alternativa? Quins costos té cada alternativa?

10 Per què serveix la programació
Què ofereix: Als responsables polítics: un document amb totes les dades necessàries per facilitar la presa de decisions Als projectistes: la definició de les característiques a què s’han d’ajustar els projectes d’obres Què evita: Projectes no materialitzats Obres aturades durant anys Equipaments no adequats a les necessitats Malbaratament de recursos

11 Fase de projecte El que no volem que passi: OBRA PÚBLICA MANTENIMENT
PROMOCIÓ PROGRAMACIÓ PROJECTE CONSTRUCCIÓ MANTENIMENT

12 Fase de projecte Com es millora la qualitat del projecte:
Amb una adequada metodología de gestió del projecte Remarcant la figura del tècnic gestor, que: defineix les característiques tècniques del projecte selecciona l’equip redactor adequat incorpora al promotor y l’usuari en el seguiment del projecte supervisa tot el procés per garantir l’assoliment dels objetius Assegura la comprensió social del projecte Comptant amb un equip redactor amb coneixements i sensibilitat en els temes ambientals, socials… Com es millora la qualitat del projecte:

13 Fase de projecte Valor afegit dels projectes:
Adequats a les necessitats del promotor Ajustats funcionalment i econòmicament Sostenibles: Construïts amb materials i tècniques de baix impacte ambiental Minimitzant el consum energètic i d’aigua en el seu funcionament Garanteixen un fàcil manteniment Accessibles Entenedors per als ciutadans

14 Fases de construcció, ús i manteniment
Suport per a la contractació d’obres Finançament Ús i manteniment: Estudi de millora funcional i energètica d'equipaments en funcionament Plans de manteniment OBRA PÚBLICA PROMOCIÓ PROGRAMACIÓ PROJECTE CONSTRUCCIÓ MANTENIMENT

15 Aspectes rellevants El cicle inversor és un marc que ens facilita la prestació de suport tècnic i econòmic, tot millorant la qualitat de l’obra final Els estudis de programació són un element essencial del procés de l’obra pública, per garantir la seva viabilitat i adequació

16 La programació en arquitectura: una eina per a la gestió de la inversió pública municipal
El cicle inversor 23 de setembre de 2011 Diputació de Barcelona Servei d’Equipaments i Espai Públic C. Comte d’Urgell, 187, 2a. Planta Edifici del Rellotge / Barcelona Tel / Fax


Descargar ppt "La programació en arquitectura: una eina per a la gestió de la inversió pública municipal El cicle inversor 23 de setembre de 2011."

Presentaciones similares


Anuncios Google