La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Famílies Solidàries Trobada de Llars Don Bosco

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Famílies Solidàries Trobada de Llars Don Bosco"— Transcripción de la presentación:

1 Famílies Solidàries Trobada de Llars Don Bosco
La Conreria, 21 d’octubre de 2007

2 4 4 1 5 1 3 3 3 6 2 2 1 2 4 Famílies Solidàries

3 Pregunta 1 Des del gener fins al desembre tenim un projecte familiar de solidaritat o les nostres actuacions van a remolc de les campanyes que ens marquen les ONG’s i els mitjans de comunicació?

4 Pregunta 2 Parlem “en família” de l’opció familiar per la solidaritat… o només és cosa dels pares?

5 Pregunta 3 Què té més sentit: fer donació d’una quantitat de diners o d’un % dels nostres ingressos? Sabem quin % dels ingressos familiars destinem a col·laboracions solidàries?

6 Què ens mou a ser solidaris?
Pregunta 4 Què ens mou a ser solidaris?

7 Campanyes i ONG’s sempre d’esglèsia… o això és indiferent?
Pregunta 5 Campanyes i ONG’s sempre d’esglèsia… o això és indiferent?

8 Pregunta 6 De quina butxaca surten els diners que els nostres fills aporten a les campanyes escolars?

9 …algunes actuacions solidàries demanen urgència..,
Estem d’acord en que… 1 …algunes actuacions solidàries demanen urgència.., però cal col·laborar en campanyes que promoguin projectes sostenibles, que tinguin continuitat.

10 Estem d’acord en que… 2 …convé conèixer a qui li donem els nostres recursos. Les intencions i mitjans de totes les campanyes no són iguals. Cal informar-se.

11 Estem d’acord en que… 3 …el projecte solidari familiar contemplarà actuacions concretes, però també actituds i criteris clars

12 Estem d’acord en que… 4 …al Tercer Món hi trobem molta pobresa i injustícia, però alhora molta cultura, amabilitat i alegria.

13 Guardiola solidària familiar.
Accions Solidàries 1 Mantenir correu regular amb persones que viuen en zones necessitades. Es pot encarregar un dels nostres fills i practicar el francès, anglès… Hi ha projectes escolars que ho contemplen. Guardiola solidària familiar. Consum responsable. Quantitat i qualitat

14 Veure videos, reportatges, pel·lícules… Llegir llibres.
Accions Solidàries 2 Informació/ Formació Mantenir-nos informats. Rebre informació actualitzada (revistes, correus electrònics, consultar pàgines web). Veure videos, reportatges, pel·lícules… Llegir llibres. Regals solidaris. Botiga Intermón o altres Apadrinaments. Amb comunicació i seguiment.

15 Accions Solidàries 3 Mantenir relació familiar amb voluntaris o missioners. Persones que estan en contacte amb realitats necessitades. Conèixer la seva vivència. Compartir-ho amb la parella i els fills (sopar, excursió…). Col·laboració amb entitats. Quota puntual, regular, voluntariat directe a la nostra localitat, regió o en països del 3r món. p. e. al web

16 Campanyes Accions Solidàries 4 Domund “Missions i evangelització”
Recollida d’aliments Postals en paper o electròniques Joguines per a tothom Mans unides “contra la Fam” Del Bolquer Tómboles, festivals, rifes… Actuacions Solidàries urgents amb el poble… per raons polítiques per catàstrofes naturals per dèficits estructurals Actuacions Solidàries destinades a salvar persones Recolzament de projectes Participació en Maratons TV Enviament de Medicaments Punts d’entitats bancàries Compra de productes amb un % solidari Targes solidàries a les caixes de les botigues

17 Gràcies i endavant !


Descargar ppt "Famílies Solidàries Trobada de Llars Don Bosco"

Presentaciones similares


Anuncios Google