La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Característiques i classificació.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Característiques i classificació."— Transcripción de la presentación:

1 Característiques i classificació.
LA CIÈNCIA Característiques i classificació.

2 Característiques de la ciència
El saber científic té com a objectiu explicar la realitat (causes) i descobrir regularitats (lleis) Experiència ordinària Explicació científica Per explicar la realitat segueix una metodologia L’objectiu de la ciència és poder fer prediccions per a controlar la realitat i sotmetre-la al poder humà (tecnologia)

3 La ciència és un mètode particular d’observar alguna parcel·la de la realitat.
Utilitza una metodologia de treball concreta i aplica sempre uns criteris de verificació empírica i comprovació. És un conjunt ordenat i sistemàtic de coneixements El seu mètode combina experiència (ciències empíriques) i racionalitat (ciències formals) Es pública i sotmesa a l’examen de la comunitat. És objectiva i rigorosa. És històrica, canviant i dinàmica., doncs està sotmesa a revisió contínua.( És un coneixement que sempre és revisable i mai no es pot considerar acabat.)

4 Característiques del coneixement científic
És metòdic (mètode hipotèticodeductiu) És sistemàtic (hipòtesis lleis teories) És predictiu És obert És útil Estudia fets Va més enllà dels fets (cerca explicacions) És analític i especialitzat És clar i precís És comunicable (intersubjectiu) És comprovable (observació o experimentació) Llibre de text McGraw 16/11/2018 FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA

5 CLASSIFICACIÓ DE LES CIÈNCIES
FORMALS EMPÍRIQUES Els seus referents no són objectes ni fets reals sinó conceptes abstractes. Els seus referents són coses, objectes o fets reals.

6 CLASSIFICACIÓ DE LES CIÈNCIES
BÀSIQUES APLICADES Desenvolupen teories. Apliquen les teories desenvolupades per les ciències bàsiques, segons les necessitats humanes. NATURALS SOCIALS Estudien l’entorn natural. Estudien el comportament dels humans i les societats.

7 Classificació de les ciències
Aplicació dels coneixements de diferents ciències a la resolució de problemes pràctics Fenòmens relacionats amb la conducta humana en el seu conjunt Fenòmens que involucren entitats vivents o inerts Objectes abstractes i ideals que no es troben en la natura CLASSIFICACIÓ DE LES CIÈNCIES                               FORMALS Mètode deductiu                      EMPÍRIQUES Mètode inductiu o hipoteticodeductiu APLICADES Lògica Matemàtiques Naturals     Socials Aritmètica Geometria Àlgebra  Físiques Biològiques  Sociologia Psicologia Economia Politologia Geografia humana Antropologia Història Dret Enginyeria Aeronáutica Agronomia Física Química Geologia Astronomia Biologia Fisiologia Anatomia Botànica Genètica Zoologia Farmàcia

8 CIÈNCIES TECNOLOGIES BIOLÒGIQUES TECNOLOGIES FÍSIQUES FORMALS
PURES BÀSIQUES APLICADES TECNOLOGIES BIOLÒGIQUES TECNOLOGIES FÍSIQUES FORMALS EMPÍRIQUES SOCIALS NATURALS MEDICINA VETERINÀRIA ENG. AGRÍCOLA... ARQUITECTURA ENG. QUÍMICA ENG. INDUSTRIAL TELECOMUNICACIONS.. ANTROPOLOGIA SOCIOLOGIA HISTÒRIA PSICOLOGIA FILOLOGIA ECONOMIA... TECNOLOGIES PSICOLÒGIQUES FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA GEOLOGIA ASTRONOMIA... MATEMÀTICA LÒGICA PEDAGOGIA PSICOLOGIA CLÍNICA PUBLICITAT 16/11/2018 FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA

9 CLASSIFICACIÓ DE LES CIÈNCIES


Descargar ppt "Característiques i classificació."

Presentaciones similares


Anuncios Google