La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Composició de l’aire (% en volum)

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Composició de l’aire (% en volum)"— Transcripción de la presentación:

1 Composició de l’aire (% en volum)
L’ATMOSFERA Altura (km) radiació ultraviolada Troposfera La troposfera és la capa que està en contacte amb la superfície terrestre. Té un gruix mitjà de 12 km, tot i que és més gruixuda a l’equador, on mesura 16 km, i va disminuint fins a arribar als 8 km als pols. Hi tenen lloc tots els fenòmens meteorològics i s’hi concentren la majoria dels gasos que formen l’atmosfera, i proporciona les condicions necessàries perquè puga desenvolupar-s’hi la vida. Estratosfera L’estratosfera s’estén des de la troposfera fina a una altura de 50 km. Aquesta zona de l’atmosfera està formada per capes o estrats de gasos, i no s’hi produeixen moviments verticals d’aire, tot i que sí que n’hi ha d’horitzontals. A l’estratosfera està la capa d’ozó que protegeix els éssers vius de l’acció dels rajos ultraviolats procedents del Sol. aurora ionosfera Ionosfera La ionosfera arriba fins a una altura de 400 km i està formada per ions, que, com sabeu, són àtoms amb càrrega elèctrica. S’hi reflecteixen les ones de ràdio i televisió, que són després retornades a la Terra, la qual cosa permet que les ones emeses per un emissor no es perden en l’espai i puguen recollir-se en altres punts de la superfície terrestre. reflexió d’ones de ràdio estratopausa 0,03 CO2 0,97 Vapor d’aigua i altres gasos 21 02 78 N2 Composició de l’aire (% en volum) estratosfera ozonosfera tropopausa troposfera temperatura de l'aire (ºC)


Descargar ppt "Composició de l’aire (% en volum)"

Presentaciones similares


Anuncios Google