La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

El Comentari de text històric

Presentaciones similares


Presentación del tema: "El Comentari de text històric"— Transcripción de la presentación:

1 El Comentari de text històric

2 Què entenem per comentari de text?
“Si el text és la unitat major de comunicació, el nostre interès ha de ser esbrinar el contingut que engloba, la distribució dels elements i la relació entre unes unitats i les altres fins a constituir-se com a text” CERVERA, Angel.: Guía para la redacción y el comentario de texto, Ed.Espasa, Madrid, 2004, P.147

3 PRIMER PAS Per tal de realitzar un bon comentari de text cal que primer tinguem unes nocions sobre el tema de què tracta el text. (si cal es cerca informació) És necessari llegir el text molt atentament. Primerament farem una lectura comprensiva del text (si cal farem ús del diccionari) Seguidament una lectura interpretativa del text, on reconeixerem els aspectes més destacats i la finalitat del text (podem fer anotacions, subrallat, paraules clau, numeració de línies en que està conformat el text)

4 SEGON PAS Per a començar a realitzar el comentari tindrem en compte quatre punts fundamentals: 1.Classificació 2.Anàlisi 3.Comentari 4.Judici crític 5.Bibliografia

5 1.La classificació Classificar vol dir seguir unes pautes pel coneixement dels punts bàsics del text. Qui és l’autor del text? Sí sabem alguna cosa de qui escriu el text ho diem, sempre i quan estigui relacionat amb el tema del text. En quin moment històric està redactat? Cal que situem al lector del comentari dins d’un marc històric per tal de fer més entenedor el text. On es va fer? O amb quina finalitat es redacta aquell text. Quins són els seus destinataris? Un grup de persones, a una persona en concret… quines relacions hi ha amb el context històric? De quin tipus de text estem parlant? TEXTS JURÍDICS:Constitucions, lleis, decrets, tractats internacionals, testaments, estatuts… TEXTS LITERARIS:Pertanyen als gèneres de la Literatura. Poesía, contes, noveles, teatre… TEXTS HISTORIOGRÀFICS: Documents estrets d’obres d’història.Cròniques, llibres d’història, obres escrites sobre un temps històric poden ser contemporànies al fet o posteriors. TEXTS POLÍTICS: Referents a l’organització governamental i institucional de la societat. Manifestos, discursos, declaracions polítiques. TEXTS SOCIO-ECONÒMICS:Incideixen sobre la situació social i econòmica d’una societat, però no per canviar el sistema polític. Reivindicacions de vaga, informes de sindicats. TEXTS D’OPINIÓ:Reflexen idees, conviccions o sentiments personals.Articles de premsa, entrevistes. TEXTS PERSONALS:Documents privats. Diaris personals, cartes privades, notes personals… TEXTS CIRCUMSTANCIALS:Successos de la vida diaria. Cròniques de successos, partes bèl·lics…

6 2.Anàlisi Hem de tenir present els fets i les idees exposades. Cal:
I.Exposar els fets assenyalats, explicant noms, dates títols, detalls tècnics… II.Estudi de les idees expresades al document (extreure les idees primàries i les secundàries) III.Explicació en profunditat de les idees del punt anterior.

7 3.Comentari Per què va passar?
Per tant el comentari té com a principal objectiu la recerca de les causes, pròximes o remotes que van propiciar l’esdevediment. Ens ajudaran les següents preguntes. Per què va passar? Per què dominaven aquestes idees en el moment històric al que fa referència? Quins antecedents hi ha als fets o idees que s’expresen al text? Quines van ser les causes, immediates o llunyanes, dels fets? Quina relació existeix entre els fets que es citen o les idees que s’expresen i la història del seu temps? Quines conseqüències, a curt o llarg plaç, va poder tenir? Farem el comentari centrant-nos en: ·Desvetllar els antecedents. ·Explicar les causes. ·Fer la relació amb la situació històrica del moment. ·Descobrir les possibles conseqüències.

8 4.Judici crític Cal que considerem dos aspectes: l’objectiu i el subjectiu. Per a un judici crític de caràcter objectiu. Per a un judici crític de caràcter subjectiu. Es considerà digne de credibilitat en el seu moment? Quina importància va tenir el document en la història del seu moment? Quines repercussions va tenir en el seu moment o posteriorment? És cert el que diu el text? Com condiciona al text la subjectivitat de l’autor? L’autor ha intentat influir en la mentalitat dels lectors? Es tracta d’un text de propaganda política? Podem considerar el document com a fiable?

9 Bibliografia Sempre que fem servir bibliografia cal que la citem. Aquí en teniu un exemple: ALTMAN, Charles F.: “Towards a Historiography of American Film”, Cinema Journal, núm. 2 (vol. XVI), Spring 1977, p.1-25 BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin: El arte cinematográfico. Una introducción, PAIDÓS, Barcelona, 1995.

10 Per a realitzar aquestes diapositives s’ha fet servir:
CERVERA, Angel.: Guía para la redacción y el comentario de texto, Ed.Espasa, Madrid, 2004 FUENTE, M Jesús.: Metodologia del comentario de texto històrico, Ministerio de Educación Politica Social i Deporte, Proyecto Kairos.


Descargar ppt "El Comentari de text històric"

Presentaciones similares


Anuncios Google