La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

2011. Egunak: Ekainak 27tik Uztaila 8ra (asteburua izan ezik) Ordutegia: goizeko 9retatik arratsaldeko 530ak-6rak arte Entrenatzeko lekua: Landako Polikiroldegia.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "2011. Egunak: Ekainak 27tik Uztaila 8ra (asteburua izan ezik) Ordutegia: goizeko 9retatik arratsaldeko 530ak-6rak arte Entrenatzeko lekua: Landako Polikiroldegia."— Transcripción de la presentación:

1 2011

2 Egunak: Ekainak 27tik Uztaila 8ra (asteburua izan ezik) Ordutegia: goizeko 9retatik arratsaldeko 530ak-6rak arte Entrenatzeko lekua: Landako Polikiroldegia eta Landako Eskola Jantokia: Landako Eskola Prezioa: 265 socios del Tabirako /280 no socios (Banco Popular nºcta 0075/4659/16/070/02599 /56) – 2. anai-arrebak 10 gitxiago ordaindu behar du Fechas: Del 27 junio al 8 julio (excepto fin de semana) Horario: de 9 de la mañana a 1730-18 h. Lugar de entrenamientos: Landako Polikiroldegia y Landako Eskola Comedor: Landako Eskola Precio: 265 socios del Tabirako / 280 no socios (Banco Popular nºcta 0075/4659/16/070/02599/5 6) – el 2º hermano pagará 10 menos de lo que le corresponde

3 BEHIN BETIKO INSKRIPZIOA Inskripzioko orria guztiz beteta Ordainketaren agiria Osakidetzako txartelaren kopia Tabirako bazkidearen txartelaren kopia Eta aurreko paper guztiak guri bidali behar dizkiguzue, bai mailez (eskaneatuta) bai Tabirakoko bulegoan entregatzen (inor ez badago, atearen ondoan dagoen buzoian sar dezakezue) maiatzak 30 baino lehenago INSCRIPCION DEFINITIVA: Hoja de inscripción debidamente rellenada Copia del ingreso bancario Copia de la txartela de Osakidetza Copia del carnet de socio Tabirako (si lo fuera) y hacernos llegar toda la anterior documentación preferentemente por mail (todo escaneado) o bien entregándola en la oficina del Tabirako antes del 30 de mayo (si no hay nadie en la oficina podéis dejarla en el buzón que hay al lado de la puerta)

4 Ordutegia Horario aproximado ASTELEHENA LUNES 10.06.27 ASTEARTEA MARTES 10.06.28 ASTEAZKENA MIERCOLES 10.06.29 OSTEGUNA JUEVES 10.06.30 OSTIRALA VIERNES 10.07.01 9.00-9.15Recepción de niños 9.15.10.00Formación grupos Entrenamiento en polideportivo 10.00-10.30Presentación entrenador y plan de trabajo visita al Ayuntamiento y recepción de nuestra Alcaldesa, Aitziber Irigoras 10.30-12.15EntrenamientoHacia las 11 h. iremos a las piscinas de Durango (haremos juegos, entrenaremos en la cancha, nos bañaremos y comeremos de picnic) 12.15-12.30Aseo y cambio camiseta 12.30-13.30Jantoki en Landako Eskola Jantoki Landako Eskola 13.30-15.00 Ocio 15.00-17.00Entrenamiento Vuelta a LandakoEntrenamiento 17.00-18.00Ducha y merienda

5 Ordutegia Horario aproximado ASTELEHENA LUNES 10.07.04 ASTEARTEA MARTES 10.07.05 ASTEAZKENA MIERCOLES 10.07.06 OSTEGUNA JUEVES 10.07.07 OSTIRALA VIERNES 10.07.08 9.00-9.15Recepción de niños 9.15.10.00 Entrenamiento en polideportivo 10.00-10.30 10.30-12.15Hacia las 11 h. iremos a las piscinas de Durango (haremos juegos, entrenaremos en la cancha, nos bañaremos y comeremos de picnic) 12.15-12.30Aseo y cambio camiseta 12.30-13.30Jantoki en Landako Eskola Jantoki Landako Eskola 13.30-15.00 Ocio Visita sorpresa Ocio 15.00-17.00EntrenamientoVuelta a LandakoEntrenamiento 17.00-18.00Ducha y merienda De 18-20 h. FIESTA FINAL para las familias

6 ENTRENATZAILEAK Lehenengo egunean hezitzaile bana emango zaie, eta horixe izango da euren erreferentea udaeskola diharduen bitartean. Gure Udaeskolako entrenatzaile guztiak klubeko jendea dira, hau da, denboraldian zehar bai entrenatzaile bai jokalari moduan, Tabirakoko esentzia eta izakera bizi izan direla ere. Udaeskolako hizkuntza EUSKERA bakarrik izango da. Lehenengo eguna pasatu ondoren, zuen seme-alabak ez badaude pozik daukaten taldearekin edota edozein arazoa daukatela ikusten baldin baduzue, mesedez, jarri nirekin kontaktuan lehenbailehen. Gure helburu nagusia da egun hauetan umeak pozik eta gustora egotea, eta gure esfortzu guztia horretan ipiniko dugu. ENTRENADORES Desde el primer día, se asignará a cada niño un Educador Deportivo que será su referente a lo largo de toda la udaeskola. Todos los entrenadores que estarán a cargo de vuestros hijos son gente del club, bien entrenadores o jugadores que a lo largo de toda la temporada viven la esencia de lo que es y lo que fomentamos en el Tabirako. El único idioma de nuestra Udaeskola será el EUSKERA Si después del primer día, alguno de vuestros hijos o hijas no se siente a gusto con el grupo que le ha tocado o tiene cualquier tipo de problema que no le haga sentirse cómodo, por favor, poneros en contacto inmediato conmigo. Nuestro objetivo principal es que los niños disfruten de estos días juntos y queremos poner todo nuestro esfuerzo en que así sea.

7 EKIPAZIOA: Lehenengo egunean ume bakoitzari hurrengo materiala emango diegu. Gauza hauek Eguneroko DERRIGORREZKO ERABILERAkoak dira: Ekipazio bi, bat urdina eta bestea gorria. Urdina lehenengo egunean sartzen direnean jantziko dira. Gorria eguna bukatu eta dutxa ondoren ipiniko dute. Hurrengo egunean gorria jantzita ekarri behar dute eta urdina poltsan gordeta dutxa ondoren jazteko. Eta horrela egunero. Sudadera bat Poltsa bat Kamiseta bat eguerdiko orduetan ipintzeko Txano bat eguzkitan gaudenean ipintzeko Igeri-egiteko txano bat Baloi bat lehenengo egunean bakoitzaren izena jarriko dutela eta udaeskolako azkenengo egunean eurekin eramango dutela EQUIPACION: El primer día daremos a cada uno el siguiente material que es de USO OBLIGATORIO diariamente: Dos equipaciones, una azul y otra roja. La azul se la pondrán seguido el lunes mismo y la verde se pondrán al ducharse al finalizar la jornada. Al día siguiente tienen que traer puesta la roja y la azul en la mochila para cambiarse a la tarde. Y así sucesivamente todos los días. Una sudadera Una bolsa Una camiseta para el rato de ocio del mediodía Una gorra para cubrirles del sol cuando estamos al aire libre Un gorro para la piscina Un balón al que pondrán su nombre el primer día y que se lo llevarán a casa el último día de la udaeskola

8 EKIPAZIOA: Mesedez, umeen gauza guztietan bere izena ipini. Denok material berdina erabiliko dute eta garrantzitsua da erreza bereiztea. Saskibaloia egiteko aproposeko oinetakoak ekarri behar dira. Horrela kiroletako lesiorik prebenitzen ditugu. Halaber, motxilan aldatzeko ekipazioa eta jantokiko kamiseta ekarri behar dute eta ondorengo gauzak: Dutxatxeko toaila Norberaren garbitasunerako gauzak (gel, orrazia, etc..) Txankletak Eguzkitako krema EQUIPACION: Os agradeceríamos que pongáis a toda la ropa el nombre de niño o niña para evitar confusiones en los vestuarios. Deberán traer calzado apropiado para la práctica del baloncesto y evitar así posibles lesiones deportivas. Asimismo, os solicitamos que todos los días en su mochila traigan además de la equipación para cambiarse y la camiseta para el jantoki: Toalla para ducha Útiles de aseo (gel, cepillo, etc..) Chancletas Crema de sol

9 UDAESKOLAKO EKINTZAK Saskibaloia Igerilekuetara (2 egun) Lasterketak athletismo pistan Alkatearen harrera Tenis Mahaiko jolasak Kanpoko jolasak Filmak ikusi Pertsona famatuen bisitak ACTIVIDADES DE LA UDAESKOLA: Baloncesto Piscina (2 días) Carreras en la pista de athletismo Recepción de la alcaldesa Tenis Juegos de mesa Juegos en el exterior Peliculas Visita de personajes famosos

10 Aurten udaeskolako umeak Tabirakoko maskota diseinatuko dute. Aukeratutakoa klubeko maskota izango da Este año los niños de la udaeskola diseñarán la mascota del Tabirako. La que resulte elegida será la mascota del club

11 Izena Nombre Abizenak Apellidos Helbidea Dirección Herria Localidad emailJaiotze eguna Fecha nacimiento Etxeko Tfno.Tfno. móvil Ikastetxea Colegio Aita/Ama izena Nombre aita/ama DNI aita/ ama Aita/ama sinadura Firma Tabirako Bazkide zk. Nº socio OHARRAK OBSERVACIONES (alergias, cuidados especiales, etc…) TABIRAKOko PARTE HARTZAILEEN IRUDIAK ARGITARATZEKO BAIMENA (IZAERA PERTSONALEKO DATUAK BABESTEN DITUEN LEGEAK EZARTZEN DUENA BETEZ) AUTORIZACION PARA LA PUBLICACION DE IMÁGENES QUE EL TABIRAKO OBTENGA DE LOS PARTICIPANTES EN LA UDAESKOLA (EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL) Don/Doña ………………………………………………………………………..…………………..… jaun/andreak NAN / DNI ………………………..…. Adingabearen aita/ama edo tutore moduan, edo bere izenean./ Como padre/madre o tutor del/la menor ……………………………………………………………………………………………………………………..…. o en su propio nombre y representación BAIMENA EMATEN DIOT TABIRAKO KLUBARI BERAUEK ANTOLATUTAKO JARDUERETAN PARTEHARTZAILEAREN IRUDIAK ERABILTZEKO AUTORIZO AL CLUB DE BALONCESTO TABIRAKO PARA LA PUBLICACION DE IMÁGENES QUE LA MISMA PUEDA OBTENER DEL ALUMNO/A Durangon, 2011eko ….. –ren …. –an / En Durango, a … de ………….. 2011 IZENPENA/FIRMADO:

12 TFNO. 94.6817911 MBL. 688646415 MAIL: tabirako@tabirako.comtabirako@tabirako.com Adi egon zaitezte gure web orrian, www.tabirako.com, hemendik aurrera udaeskolari buruz datu guztiak argitaratzen joango garela (taldeak, entrenatzaileak, ekintzak, eta abar) www.tabirako.com Udaeskolarekin zer ikusirik duten kontsultak egiteko Zuzendari Koordinatzailearekin hitz egin beharko duzue, Itsaso Gartzia (688.646415 – tabirako@tabirako.com)tabirako@tabirako.com Para cualquier tema relacionado con la udaeskola os podéis poner en contacto con la Coordinadora Directiva de esta actividad, Itsaso Gartzia (688.646415 – tabirako@tabirako.com).


Descargar ppt "2011. Egunak: Ekainak 27tik Uztaila 8ra (asteburua izan ezik) Ordutegia: goizeko 9retatik arratsaldeko 530ak-6rak arte Entrenatzeko lekua: Landako Polikiroldegia."

Presentaciones similares


Anuncios Google