La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

2. Eskoletan, kontsumo gutxiko argiak jarri. Eguzkia dagoenean, kortinak ireki eta argiak itzali argiaren kontsumoa murriz dezagun. Cuando hace.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "2. Eskoletan, kontsumo gutxiko argiak jarri. Eguzkia dagoenean, kortinak ireki eta argiak itzali argiaren kontsumoa murriz dezagun. Cuando hace."— Transcripción de la presentación:

1

2

3

4 2. Eskoletan, kontsumo gutxiko argiak jarri.
Eguzkia dagoenean, kortinak ireki eta argiak itzali argiaren kontsumoa murriz dezagun. Cuando hace sol abrir las cortinas y apagar las luces para reducir el consumo de luz. 2. Eskoletan, kontsumo gutxiko argiak jarri. Colocar bombillas de bajo consumo en las escuelas. 3. Neguan berogailuak jartzean lehioak itxi. En invierno, cerrar las ventanas al poner la calefacción. 4. Garraio publikoak erabili. Utilizar el transporte público. 5. Eskolara oinez etorri eta ez kotxez. Ir a clase andando y no en coche. 6.Telebista ikusten ez dugunean itzali. Apagar la tele cuando no estemos viéndola. 7. Birziklatu. Reciclar. 8.Mugikorra kargatuta badago, kargadorea kendu. Después de cargar el móvil, quitar el cargador. 9.Beroa egiten duenean eta aire egokitua piztuta dagoenean, leihoak itxi; bestela freskua joaten da. Cuando hace calor y está puesto el aire acondicionado, cerrar las ventanas para que no se vaya el fresco.

5

6 Eskolatik kartelak jarri informazioarekin.
Poner carteles por la escuela con información. 2. Energiari buruzko jolasak egin. Hacer juegos sobre la energía. 3. Antzezlan bat antolatu. Hacer una obra de teatro sobre la energía. 4. Egunkari edota aldizkari bat egin. Editar un periódico o revista. 5. Energiari buruzko abesti bat, rap bat edo bertso bat egin. Escribir una canción, rap o verso sobre la energía. 6. Komiki bat egin. Hacer un cómic. 7. Ipuin lehiaketa bat egin. Hacer un concurso de cuentos. 8. Web orri bat egin energiari buruz. Diseñar una página web sobre la energía. 9. Geuk egin energiari buruzko iragarkiak. Hacer nosotros mismos anuncios sobre la energía. 10. Horri buruzko sloganak prestatu. Preparar slogans sobre ello.

7

8 Poner placas solares en el ayuntamiento, la biblioteca, etc.
Udaletxean, liburutegietan, faroletan eta abarretan eguzki-plakak jartzea. Poner placas solares en el ayuntamiento, la biblioteca, etc. 2. Kaleko argiak behera begiratzen jarri argia ez galtzeko. Orientar las farolas hacia abajo para no perder luz. 3. Eraikin pribatuetan eguzki plakak jarriaraztea Exigir la instalación de placas solares en edificios privados. 4. Kaleko argiak bakarrik behar direnean piztea eta gehiegi badaude kendu. Encender las farolas sólo cuando sea necesario y retirar el exceso. 5. Semaforoetan led sistema ezartzea. Instalar lamparas led en los semáforos. 6. Udaletxeak konsumo baxuko bonbilak oparitzea. Que el ayuntamiento regale bombillas de bajo consumo. 7. Alokatzeko bizikletak ipintzea. Poner bicicletas para alquilar. 8. Bizikletak aparkatzeko guneka jartzea. Habilitar zonas para aparcar bicicletas. 9. Eskoletan eguzki plakak jartzeko diru laguntzak eskaintzea. Ofrecer subvenciones para poner placas solares en las escuelas. 10. TAO-ko makinetan eguzki-plakak jartzea. Poner placas solares en las máquinas de la OTA. 11. Garraio publikoa gehiago zabaltzea eta ordutegiak zein maiztasuna aztertzea. Ampliar servicios, horarios y frecuencias del transporte público. 12. Energiari buruzko tailerrak antolatzea. Organizar talleres sobre la energía.

9

10 1. Erabiltzen ez dituzun jostailuak herrialde pobreetara eraman.
Enviar a los países pobres los juguetes que no utilicemos. 2. Arropa zaborretara bota beharrean, ontzi berezietara bota. Depositar la ropa usada en los contenedores habilitados para ello y no a la basura. 3. Ume bat apadrinatu, laguntzeko. Apadrinar a un niño/a para ayudar. 4. Dirua eman GKE bati: ur-araztegiak, eguzki-plakak... ipintzeko. Donar dinero a una ONG: para poner depuradoras, placas solares,... 5. Ongintzazko kontzertu bat egin daiteke dirua biltzeko eta haiei emateko. Organizar un concierto benéfico para recaudar fondos. 6. Merkatu txiki solidarioan parte hartu eta jostailuak bidali ateratako diruarekin. Participar en el mercado solidario para sacar dinero y enviar juguetes. 7. Eskolan beste herrialde batzuen egoerari buruzko erakusketa antolatu, jendeak informazioa izateko. Organizar en el colegio una exposición sobre la situación de otros países para que la gente tenga información.


Descargar ppt "2. Eskoletan, kontsumo gutxiko argiak jarri. Eguzkia dagoenean, kortinak ireki eta argiak itzali argiaren kontsumoa murriz dezagun. Cuando hace."

Presentaciones similares


Anuncios Google