La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Regidoria d’Educació, Família, Majors i Immigració CURS 2013-2014.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Regidoria d’Educació, Família, Majors i Immigració CURS 2013-2014."— Transcripción de la presentación:

1 Regidoria d’Educació, Família, Majors i Immigració CURS 2013-2014

2 ENSENYAMENTS REGLATS CURS ALUMNAT INSCRIT ENSENYAMENTS REGLATS Primer curs (8 anys) 17 Segon curs (9 anys) 4 Tercer curs (10 anys) 22 Quart curs (11anys) 31 TOTAL 74

3 ENSENYAMENTS NO REGLATS CURS ALUMNAT INSCRIT M Ú SICA PER A NADONS (0-3 anys) No ni no (0-18 mesos)6 Plou i fa sol (18 a 36 mesos)12 SENSIBILITZACI Ó MUSICAL (3 -7 anys) Els petim ú sics3 (3 anys)11 Els petim ú sics4 (4 anys)24 Els petim ú sics5 (5 anys)26 Els rodam ú sics6 (6 anys)36 Els rodam ú sics7 (7 anys)35 EXPRESSI Ó MUSICAL S í, fa sol 8 (8 anys)22 S í, fa sol 9 (9 anys)13 S í, fa sol 10 (10 anys)11 S í, fa sol Intro (9 a 11 anys)7 PREPARACI Ó PROVES D'ACC É S (a partir de 12 anys)11 M Ú SICA JOVE (a partir de 12 anys)7 AGRUPACIONS (a partir de 12 anys) Cor11 Batucada4 Percussi ó 0 Guitarra El è ctrica0 Guitarra9 Piano10 Orquestra24 Banda de m ú sica5 Combo7 TOTAL 291

4 TOTAL GLOBAL ENSENYAMENTS REGLAT i NO REGLAT ALUMNAT INSCRIT Ensenyament Reglat74 Ensenyament NO Reglat 291 TOTALS 365

5

6 BENEFICIS QUE COMPORTA AQUESTA PRÀCTICA Responsabilitza als més grans de l’atenció i cura dels petits, i els fa conscients de què ells són el seu exemple, amb tot el que això implica. Crea lligams emocionals i afectius entre fillols/es i padrins/es. Dóna un valor afegit a la lectura musical Educa en el respecte com a persones, entre companys i companyes de diferents edats. Aprofita la diversitat i difon els seus avantatges Convida a assumir un compromís i una responsabilitat Afavoreix la comunicació entre l’alumnat de diferents cursos Fa créixer l’amor propi dels/les alumnes padrins fent-los partícips del progrés del seu/va fillol Fomenta actituds d’interès envers la música Gaudir de l’ensenyament-aprenentatge de la lectura i/o interpretació musical 2.- PARELLES MUSICALS: PADRINS I FILLOLS

7 L’alumnat d’entre 8 i 12 anys del centre, tant els que fan ensenyaments reglats com no reglats, seran avaluats a partir d’audicions amb públic. Es valorarà la capacitat del músics de transmetre, de demostrar una actitud adequada davant el públic aspectes que es treballaran durant tot el trimestre per tal de guiar l’alumne. També estan prevists tallers de por escènica les setmanes abans de les audicions per tal de donar-los recursos per a poder-lo vèncer. 3.- CANVI del model d’avaluació dels coneixements

8 Els propers 17, 18 i 19 d’octubre es durà a terme un intercanvi entre el Conservatori Elemental- Escola Municipal de Música de Palma i l’Escola Municipal de Música de Barañaín, Navarra- 56 alumnes, 4 professors i el batle de Barañaín vendran a Palma L’encontre d’aquesta setmana es centrarà en les respectives agrupacions instrumentals: banda de música i orquestra, uns 90 músics. Es faran assajos per instruments per tal que els alumnes es coneguin i després hi haurà un assaig general i un concert, dissabte 19 a les 10h al Castell de Bellver, on les tres darreres obres, les tocaran junts. Abans del concert, el director navarrès Miguel Esparza farà la lliçó inaugural d’aquest curs. 4.- INTERCANVI AMB L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BARAÑAÍN (NAVARRA)

9 Gràcies


Descargar ppt "Regidoria d’Educació, Família, Majors i Immigració CURS 2013-2014."

Presentaciones similares


Anuncios Google