La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

3.4 El problema del coneixement

Presentaciones similares


Presentación del tema: "3.4 El problema del coneixement"— Transcripción de la presentación:

1 3.4 El problema del coneixement
Pàg. 67 3.4 El problema del coneixement Com és possible el coneixement: teoria de la reminiscència Límits posats pels sofistes Relativisme: no existeix una veritat única Escepticisme: no és possible assolir cap veritat amb certesa Reacció de Plató Sí, són les Idees Sí, perquè “Conèixer és recordar” (Anamnesi) Influència de dues tradicions de pensament: Teories orficopitagòriques: Immortalitat i reencarnació de l’ànima L’ànima procedeix del món intel.ligible És afí a les Idees Les coneix llavors per contemplació directa intel.lectual En reencarnar-se se’n oblida Però en observar les coses del món sensible pot despertar-se el record (anamnesi) (ja que aquestes imiten o participen d’aquelles) El mètode dialèctic socràtic: La inducció maièutica Ens en proporciona el coneixement rigorós Al Menó un esclau sense cap formació resol un problema geomètric amb l’ajuda de Sòcrates, per tant: Mitjançant les preguntes adequades I l’ús correcte de la raó Podem arribar a l’autèntic coneixement (fer emergir el record de les Idees) Text pàgina 67

2 3.4 El problema del coneixement
Pàg. 68 3.4 El problema del coneixement B) Graus del coneixement: símil de la línia Cal recordar el mite de la caverna Principis generals: Racionalisme platònic El veritable coneixement només s’assoleix mitjançant la raó i prescindint de la informació que ens proporcionen els sentits (que ens indueix a error) Correspondència entre el graus del ser i del coneixement Com més realitat tenen els objectes dels quals s’ocupa el nostre coneixement més fiable i vertader és aquest. Així doncs: El coneixement és relatiu quan pren com a objecte allò que posseeix poca realitat (coses) El coneixement és absolut quan pren com a objecte allò que és plenament real (Idees) Dualisme gnoseològic Món sensible Sentits Canvi continu Coses aparences Opinió (doxa) Coneixement poc fiable Món intel.ligible Raó Immutable i etern Idees essències Ciència (episteme) Autèntic Saber = Certesa Text pàgina 69

3 3.4 El problema del coneixement
Pàg. 68 3.4 El problema del coneixement B) Graus del coneixement: símil de la línia

4 3.4 El problema del coneixement
idea Idea Pàg. 68 3.4 El problema del coneixement idea Idea Dialèctica ascendent Dialèctica descendent José Vidal González Barredo


Descargar ppt "3.4 El problema del coneixement"

Presentaciones similares


Anuncios Google