La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

1 Informació Administrativa Graus de Biologia, Bioquímica i Biotecnologia Curs 2015-2016.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "1 Informació Administrativa Graus de Biologia, Bioquímica i Biotecnologia Curs 2015-2016."— Transcripción de la presentación:

1 1 Informació Administrativa Graus de Biologia, Bioquímica i Biotecnologia Curs 2015-2016

2 2 Llista d’admesos als Graus de la Facultat * Al web de la Facultat. * Un llistat d’alumnes per a cada grau. * Número d’ordre segons la qualificació admissió. Aquest número indica l’horari d’entrada a l’aula per formalitzar la matrícula.

3 Dia de matrícula: Dijous 16 de juliol BIOLOGIA: de 10 a 12 hores, aules 4 i 5 BIOTECNOLOGIA: de 10 a 12 hores, aules 2 i 3 BIOQUÍMICA: de 10 a 13 hores, aula 1

4 AUTOMATRÍCULA ٭ La matrícula és presencial; s’ha d’anar a les aules d’informàtica indicades al llistat publicat al web ٭ S’accedeix al programa amb el nº del DNI sense lletra ٭ Emplenar totes les pantalles i seleccionar les assignatures de 1er semestre ( o 1er i 2n semestre si voleu matricular tot el curs) ٭ Recollir el resguard de matrícula a la sortida de l’aula i repassar-lo abans de marxar ٭ Entregar la documentació als becaris de la secretaria

5 TUI (Targeta Universitària Intel·ligent) Després de la matrícula s’ha d’anar a l’stand del Banc de Santander ubicat a l’aula 7 (hemeroteca edif. Margalef) Al mateix stand es farà la foto i es lliurarà el carnet al moment. Mentre duri la campanya de matrícula, es podrà fer a l’stand de la facultat. Fora d’aquest període, s’haurà d’anar a qualsevol de les 4 oficines que té la UB.

6 ٭ Des del curs 2014-15, els estudiants que inicien els estudis universitaris de grau en una universitat catalana han d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d’una llengua estrangera d’entre les establertes en les proves per a l’accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa. *Aquestes llengües són: anglès, francès, alemany o italià ٭Més informació: http://futurambidiomes.gencat.cat/ Acreditació d’una tercera llengua

7 DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA (consultar més informació a la carpeta) 1 fotografia en color, per l’expedient acadèmic Fotocòpia de DNI, passaport o document identificador Targeta de les PAU (en pdf) o certificat acreditatiu Còpia del resguard abonament títol batxillerat Pagament del trasllat d’expedient, si s’han fet les PAU a altres districtes universitaris Documentació addicional: Acreditació econòmica, família nombrosa, fotocòpia dades bancàries, Convalidacions 7

8 Modalitat temps complet: matricular 60 crèdits 1er any : aprovar un mínim de 18 crèdits (excepcionalment, el cap d’estudis pot autoritzar matricular fins a 78 crèdits) Modalitat temps parcial: matricular 30 crèdits 1er any : aprovar un mínim de 6 crèdits MésInformació: http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia_1213.pdf Normativa de Permanència

9 PREU PER CRÈDIT * Publicat al DOGC ( Decret de Preus 2015) * Preu segons el coeficient d’estructura docent: Graus de Biologia, Bioquímica i Biotecnologia 35’77 euros/crèdit * S’ha de afegir: - 54’54 € Gestió d’expedient acadèmic per matrícula quadrimestral o 69,80 € de Gestió d’expedient acadèmic per matrícula anual - 70 € Serveis específics i de suport a l’aprenentatge - 1’12 € Assegurança obligatòria menors 28 anys - Altres serveis extraacadèmics 9

10 BEQUES Per realitzar la matrícula condicional com a becari s’ha d’acreditar estar en condicions econòmiques d’obtenir la Beca General i de Mobilitat del MEC. L’acreditació s’ha de sol.licitar a la web de l’AGAUR: http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/index.jsp Independentment del resultat de la vostra acreditació, cal que demaneu la Beca General i de Mobilitat: directament al web del Ministeri: https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas- subvenciones.html Per informar-se sobre la Beca Equitat de la Generalitat http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categori a=universitaris&id_beca=20862 Per accedir a ajuts que ofereix la UB s’ha d’haver sol.licitat la Beca General, encara que hagi estat desestimada. 10

11 Modalitats de Pagament Pagament únic domiciliat ( cal dur nº compte bancari amb l’IBAN) Es carrega a partir dels 7 dies posteriors a la data matrícula Fraccionat en mensualitats Préstec AGAUR Entitats financeres: Banc de Sabadell I Caixa d’Enginyers Més informació:www.ub.edu/acad/matricula/pagament.html Efectiu fraccionat en terminis Matrícula anual: 3 terminis o 7 terminis Ampliació febrer: 2 terminis, en cas d’haver agafat 3 terminis al primer semestre Per a matrícules de crèdits superiors a 300 €www.ub.edu/acad/matricula/pagament.html Rebut en efectiu Termini màxim de 7 dies naturals a comptar des de la data matrícula

12 CARPETA DE MATRÍCULA 12 ►Es dona a l’entrada o sortida de la sessió informativa. Cal dir el nom i cognoms i el grau ►La informació de cada grau amb els horaris, codis i programes de les assignatures està penjada a l’adreça Web de la Facultat: www.ub.edu/biologia/

13 Adreces d’interès www.ub.edu/monub www.ub.edu/acad/matricula/ http://www.ub.edu/beques/1r2ncicle/beca ri15_16.pdf http://www.ub.edu/beques/1r2ncicle/ACR EDITACIO/welcome.html 07/07/2009

14 Gràcies per la vostra atenció i benvinguts a la Facultat!


Descargar ppt "1 Informació Administrativa Graus de Biologia, Bioquímica i Biotecnologia Curs 2015-2016."

Presentaciones similares


Anuncios Google