La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Materials i Ferramentes al Taller de Tecnologia.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Materials i Ferramentes al Taller de Tecnologia."— Transcripción de la presentación:

1 Materials i Ferramentes al Taller de Tecnologia

2 Materials Marcar Fustes, conglomerats, DM, etc…
Tubs de cartró o plàstic Varilles roscades Bisos, femelles, claus.. Fils, cordes Cables electrics, connectors Mesurar Subjectar Tall Materials Perforar Rebaixar Desbastar Percussió Cargolar Soldar

3 Marcar Punxó Marcar Mesurar Subjectar Tall Perforar Rebaixar Desbastar
Percussió Punxó Cargolar Soldar

4 Mesurar Regle graduat d’acer Escaire Cinta mètrica Peu de rei Marcar
Subjectar Regle graduat d’acer Tall Perforar Escaire Rebaixar Desbastar Percussió Cargolar Cinta mètrica Peu de rei Soldar

5 Subjectar Marcar Mesurar Subjectar Tall Perforar Cargol de mà Rebaixar
Cargol de banc Desbastar Percussió Cargolar Serjant Abraçadera metàl.lica Brida Soldar

6 Tisores d’electricista
Marcar Tall Mesurar Segons el material a tallar s’utilitzaran un tipus de tisores. Abans de tallar es marcarà sempre el camí de tall. No s’han de tallar mai materials més durs que la tisora utilitzada. Subjectar Tall Perforar Tisores d’electricista Rebaixar Desbastar Percussió Cargolar Tisores de planxa Soldar

7 Tall Serra de mà Marcar Mesurar Subjectar Tall Perforar Rebaixar
Mànec Arc d’acer Subjectar Serra de mà Tall Fulla d’acer Perforar Rebaixar Tensor Desbastar Percussió Cargolar Soldar

8 Tall Xerrac Serra de marqueteria Xerrac de costella Xerrac de punta
Marcar Tall Mesurar Subjectar Tall Perforar Xerrac Serra de marqueteria Rebaixar Desbastar Percussió Xerrac de costella Cargolar Xerrac de punta Soldar

9 Màquines de serrar Caladora/ Serra de vogir Marcar Mesurar Subjectar
Tall Perforar Rebaixar Desbastar Percussió Caladora/ Serra de vogir Cargolar Soldar

10 Tall Marcar Mesurar Subjectar Tall Perforar Rebaixar Desbastar
Percussió Cargolar Soldar

11 Alicates Boca rodona llarga Boca rodona estirada Boca plana estirada
Marcar Alicates Mesurar Subjectar Tall Boca rodona llarga Boca rodona estirada Perforar Rebaixar Boca plana estirada Boca plana d’ànec Desbastar Percussió Boca colzada per a volanderes de retenció Cargolar Boca colzada Soldar

12 Perforar Broca Marcar Mesurar Barrina Subjectar Tall Perforar Rebaixar
Fusta Ferro Desbastar Pared Taladradora Percussió Cargolar Broca Soldar

13 Rebaixar Enformador Marcar Mesurar Subjectar Tall Perforar Rebaixar
Desbastar Percussió Enformador Cargolar Soldar

14 Desbastar Paper de vidre Llima Raspa Marcar Mesurar Subjectar Tall
Perforar Rebaixar Desbastar Llima Percussió Raspa Cargolar Soldar

15 Raspes i llimes Marcar Mesurar Subjectar Tall Perforar Rebaixar
Desbastar Percussió Cargolar Soldar

16 Percussió martell Marcar Mesurar Subjectar Tall Perforar Rebaixar
Desbastar Percussió Cargolar martell Soldar

17 Cargolar Marcar Mesurar Subjectar Tall Tornavís d’estrella Perforar
Rebaixar Desbastar Percussió Cargolar Tornavís pla Soldar

18 Cargolar Clau fixa Clau allen Clau anglesa Marcar Mesurar Subjectar
Tall Perforar Rebaixar Desbastar Clau allen Clau anglesa Percussió Cargolar Soldar

19 Unions Marcar Mesurar Soldador Subjectar Tall Perforar Rebaixar
Desbastar Percussió Cargolar Pistola de termofusible Cola Unions

20 Elements de protecció Guants Ulleres Marcar Mesurar Subjectar Tall
Perforar Rebaixar Desbastar Percussió Cargolar Ulleres Unions


Descargar ppt "Materials i Ferramentes al Taller de Tecnologia."

Presentaciones similares


Anuncios Google