La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

ESTADÍSTIQUES I WEBQUEAST

Presentaciones similares


Presentación del tema: "ESTADÍSTIQUES I WEBQUEAST"— Transcripción de la presentación:

1 ESTADÍSTIQUES I WEBQUEAST
MATEMÀTIQUES TRAMS Fet per: Mireia, Mireia i Maria.

2 PREGUNTES Què és l'estadística? Per a què serveix? L'estadística és la part de les matemàtiques que s'ocupa dels mètodes per recollir, organitzar, resumir i analitzar dades, així com per treure conclusions vàlides i prendre decisions raonables basades en el anàlisi. Què vol dir població? En alguns casos es treballa amb tota una població que és el conjunt format per tots els elements a estudiar.

3 PREGUNTES Què és una variable estadística? En fer un estudi d'una determinada població, observem una característica o propietat dels seus elements o individus. Per exemple, amb els alumnes i alumnes de la nostra classe, podem estudiar el lloc on viuen, el nombre de germans, l'alçada... Cadascuna d'aquestes característiques estudiades es diu variable estadística.

4 PREGUNTES Què vol dir mostra? Part d'una població que es considera representativa de la mateixa. Què vol dir que hi ha variables quantitatives i qualitatives? Una variable és quantitativa quan expressa valors numèrics i qualitativa, quan expressa valors no numèrics. Com es calcula una mitjana aritmètica? La mitjana de vàries quantitats és la suma de totes les quantitats dividida entre el número d’elles.

5 DISTÀNCIA DE CASA A L’ESCOLA (metres)
De 27 alumnes

6 Distància de casa a l’escola (per alumne)
Metres MITJANA : 3462 metres De 27 alumnes

7 TEMPS ESTIMAT (Google maps)
MINUTS De 27 alumnes

8 TEMPS PER ALUMNE(google maps)
Mitjana estimada :21 minuts Minuts De 27 alumnes

9 TEMPS REAL Total: 622 minuts MINUTS De 27 alumnes

10 TEMPS REAL D’ARRIBADA A L’ESCOLA
Mitjana de temps real per alumne:23 minuts

11 TRANSPORT LA MODA ÉS : AUTOCAR De 27 alumnes

12 DISTRICTE Alumnes LA MODA ÉS HORTA - GUINARDÓ De 27 alumnes

13 CONCLUSIONS : En conclusió, els alumnes de la classe viuen a una distància mitjana de:3462 metres. El temps real que necessiten per arribar-hi és de 23 minutos, malgrat el Google maps indica 21 minuts. El districte d’on venen més alumnes és Horta-Guinardó. L’autocar és el mitjà que més alumnes utilitzen per venir a classe cada dia.


Descargar ppt "ESTADÍSTIQUES I WEBQUEAST"

Presentaciones similares


Anuncios Google