La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Presentació de la base de dades

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Presentació de la base de dades"— Transcripción de la presentación:

1 Presentació de la base de dades
Temps de durada: 6 minuts Biblioteca d’Infermeria

2 CUIDEN la producció científica de la infermeria espanyola i
CUIDEN es la base de dades de la Fundación Index. Inclou la producció científica de la infermeria espanyola i iberoamericana tant de contingut clínic assistencial en totes les seves especialitats com enfocaments metodològics, històrics, socials o culturals. La base de dades conté articles de revistes científiques, llibres, monografies, actes de congressos i materials no publicats. Va néixer l’any 1993.

3 CUIDEN En aquesta presentació veurem: CERCA AVANÇADA CERCA SIMPLE
Operadors booleans Truncament CERCA SIMPLE Cerca per autor Cerca per matèria Descripció dels resultats Cerca assistida

4 CUIDEN : Accés a la base de dades
Accedim a la base de dades CUIDEN en aquesta adreça

5 CUIDEN : Descripció de la pantalla
REVISTES QUE INDEXA AJUDA CALAIX DE CERCA NO cal donar-se d’alta com usuari OPERADORS PER FER LES CERQUES PERMET FER UNA CERCA ASSISTIDA

6 CUIDEN : Cerca simple - matèria
Per consultar una MATÈRIA només cal des de la pantalla de cerca, escriure en l’espai de consulta el terme que busquem. La base de dades ens farà una cerca exhaustiva del terme en el camp títol, resum i matèries. Cancer Cliquem al botó de cerca

7 CUIDEN : Cerca simple - autor
Per consultar un AUTOR només cal des de la pantalla de cerca, escriure en l’espai de consulta el cognom de l’autor que busquem. Alberdi Cliquem al botó consultar

8 CUIDEN : Cerca avançada
Truncament: podem recuperar més resultats afegint als termes que busquem el símbol *, d’aquesta manera recuperem els termes d’una mateixa família Alcohol* Cliquem al botó de cerca Ens permetria recuperar: Alcohol, alcohòlica, alcohòlic, alcohòlics alcoholisme, alcoholismo, alcoholització...

9 CUIDEN : Cerca avançada
Operadors booleans: podem recuperar més resultats utilitzant els operadors AND, OR I NOT Podem fer la suma de termes amb: / Podem fer una intersecció de termes amb: & Podem dir que no volem un terme amb: ! & (and) Residències Recuperem només els articles en que apareguin els dos termes. En el gràfic tant sols la part de color taronja. Recuperem tot els articles en que apareguin un terme o l’altra, o tots dos alhora. / (or)

10 CUIDEN : Cerca avançada
Podem realitzar cerques combinant els diferents operadors. Busquem dietes per a diabètics: Amb aquests termes truncats trobem els articles on coincideixin els dos termes, tant els que comencin amb diet...(dieta, dietes dietètica..) com els que comencin amb diabet.. (diabetis, diabetic, diabetes....) Diet* & diabet* Cliquem al botó de cerca

11 CUIDEN : Cerca avançada
Podem realitzar cerques més complexes combinant els diferents operadors, i afegint parèntesis. Es important l’ordre en que posem els parèntesis. Busquem “prevenció d’ulceres de decubit”. Els sinònims decubit i pressió els unim amb un OR (/), i ho combinem (&) amb la paraula ulcera. El conjunt resultant el combinem (&) amb el terme prevenció. (ulcer* & (decubit* / presi*))& prevenci* Cliquem al botó de cerca

12 CUIDEN : Cerca assistida
Aquesta pantalla ens permet buscar directament pels camps que ens interessen: d’autor, de títol, de tipus de document, etc, i combinar-los Des d’aquesta pantalla poden consultar els INDEXS.. Exemple Índex d’autor

13 CUIDEN :Descripció pantalla de resultats
Número de registres trobats Pantalla completa amb els resultats Si cliquem sobre els títols ens porta al registre complet que inclou un resum Els registres es presenten de 10 en 10

14 d’un article de revista
CUIDEN : Resultats Els resultats no apareixen ordenats. Es presenten amb format Vancouver REGISTRE d’un capítol de llibre REGISTRE d’un article de revista

15 CUIDEN : Resultats Pantalla del registre sencer,
amb resum. Inclou l’adreça web de l’article si està disponible a la Xarxa.

16 Fundació Index de Granada.
CUIDEN Cuiden està elaborada per la Fundació Index de Granada.


Descargar ppt "Presentació de la base de dades"

Presentaciones similares


Anuncios Google