La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Institut Lluís Domènech i Montaner

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Institut Lluís Domènech i Montaner"— Transcripción de la presentación:

1 Institut Lluís Domènech i Montaner
Eso, CFGM i Batxillerats Institut Lluís Domènech i Montaner

2 Els futurs ciutadans Els nostres objectius prioritaris són:
Assolir la formació integral dels joves: educativa i formativa. Aconseguir la inserció efectiva de l'alumnat a la societat, la universitat i al món laboral, amb les millors opcions per competir-hi amb èxit.

3 Francesc Cambó, 2 08360 Canet de Mar http://iescanet. cat Tel
Francesc Cambó, Canet de Mar Tel Fax 3

4 SERVEIS EDUCATIUS Servei psicopedagògic i d’orientació.
Tutoria i atenció individualitzada. Plans de reforç i atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials. USEE (Unitat de suport a l’educació especial). Projecte Passarel·les (50% centre i 50% empreses). Tutoria per a l'excel·lència. Avaluació contínua, preavaluació al 1r trimestre i recuperacions cada trimestre. Important equipament informàtic d'última generació. Control informatitzat de I’assistència de I’alumnat. Comunicació immediata d’incidències als pares. Ensenyament d'idiomes (anglès, alemany i francès). Pràctiques a les empreses. Intercanvis escolars amb Anglaterra, Alemanya i França. Biblioteca i informàtica (també en horari extraescolar) Activitats extraescolars de dilluns a dijous.

5 Distribució curricular a ESO
1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r Q 2n Q instru mentals Llengua catalana i literatura 4 3 Llengua castellana i literatura Matemàtiques Ciències socials desdo blades Llengua estrangera (anglès) Ciències de la naturalesa 5 Tecnologies 2 Educació física Música Educació visual i plàstica Religió/Alternativa (1) Projecte de recerca (2) Ciutadania /etico cívica 1 Tutoria optati ves Matèries optatives B1 Matèries optatives B2 Matèries optatives B3 Total 30

6 Distribució curricular a Batxillerat
INSTITUT LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER – Canet de Mar CURRÍCULUM DE BATXILLERAT CURS 1r de Batxillerat 30 COMUNES Llengua Catalana i Literatura 2 Llengua Castellana i Literatura Llengua Estrangera (Anglès) 3 Filosofia i Ciutadania Ciències per al Món Contemporani Educació Física Tutoria 1 14 Modalitat Ciències i Tecnologia Mod. Humanitats i Ciències Socials Modalitat Arts Ciències Natur. i Salut Cientificotècnica Humanitats Socials Escèniques, Música i Dansa Matemàtiques I Llatí I Mates CCSS I Arts Escèniques 4 Química I Tecnologia industrial I Grec I Ec. Org. Emp. I Anàlisi musical I CTMA I Física I Literatura Castellana Economia Llenguatge i pràctica musical Biologia I Alemany Dibuix Tècnic I Mecànica Literatura Universal Història Contemporània * Estada a l’Empresa: equivalent a 4 hores lectives. “Els instituts no tenen obligació d’impartir matèries de modalitat i optatives que no arribin a un mínim de 8 alumnes matriculats, tot i que poden fer-ho si la disponibilitat de recursos del centre ho permet” 16

7 CFGM (DUAL) DE MODA i CONFECCIÓ
Duració: dos cursos. 1r i 2n Programa on col·laboren: la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona (Escola de Teixits de Punt), l’Ajuntament de Canet de Mar, la fundació Centre de Tecnologia Empresarial de Mataró i el Maresme (CETEMMSA) i la patronal Associació d’Empresaris de Gèneres de Punt de Mataró i comarca (ASEGEMA). La formació consisteix a confeccionar, tant a mida com industrialment, peces, complements i altres articles en tèxtil i pell, així com la preparació i conducció dels equips industrials necessaris per a l’obtenció de productes tèxtils.

8 NOVES TECNOLOGIES Pissarres digitals interactives a totes les aules.
4 Carros de portàtils amb Netbooks i portàtils d'última generació. Canons de projecció extra curts de màxima lluminositat. Més de 200 Ordinadors Multimèdia. Comptes de correu personals per els alumnes i les seves famílies. Pàgina web pròpia amb el domini iescanet.cat

9 Adreça web del Centre: www.iescanet.cat
Moltes gràcies Adreça web del Centre:


Descargar ppt "Institut Lluís Domènech i Montaner"

Presentaciones similares


Anuncios Google