La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Biologia i geologia 4t ESO

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Biologia i geologia 4t ESO"— Transcripción de la presentación:

1 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES 1 Inorgàniques Orgàniques 2

2 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES 1 Inorgàniques: L'AIGUA PROPIETATS Del 70 al 90% del pes corporal en humans. En meduses: el 95% Insípida, inodora i incolora Disolvent extraordinari Intercanvi de substàncies – eliminació de substàncies tòxiques Amortiment tèrmic o capacitat calorífica Elevada tensió superficial Regulador climàtic No té memòria

3 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES Inorgàniques: L'AIGUA

4 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES Inorgàniques: SALS MINERALS Duen a terme funcions molt essencials Formen estructures esquelètiques, com les closques dels mol·luscs i els ossos dels vertebrats Els ions de les sals minerals intervenen en tots els processos cel·lulars. Exemples - ió magnesi – síntesi proteica - ió calci – contracció muscular i estructures òssies - ió potassi – impuls nerviós

5 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES Inorgàniques Orgàniques

6 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES Inorgàniques Orgàniques 1 Glúcids o hidrats - Formats per C, H, O - Es classifiquen en: Monosacàrids Disacàrids Polisacàrids Fórmula química de la glucosa

7 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES 1 glúcids: MONOSACÀRIDS Formats per una sola molècula de sacàrid Ex: glucosa, fructosa i ribosa

8 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES 1 glúcids: DISACÀRIDS Formats per dues molècules de monosacàrids Monosacàrids i disacàrids són dolços = sucres Exemples sacarosa (sucre de canya) lactosa (sucre de la llet)

9 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES 1 glúcids: POLISACÀRIDS No tenen sabor dolç Funcions de magatzem i estructurals Ex: midó (vegetal) i glucogen (animal) - reserva Ex: cel·lulosa (vegetal) i quitina (animal) - estructural

10 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES Inorgàniques Orgàniques 2 Lípids Fórmula química i esquema d’un fosfolípid

11 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES 2 Lípids Formats per C, H, O. Alguns contenen també N i P Solubles en disolvents orgànics i insolubles en aigua Es classifquen en greixos, fosfolípids, ceres, terpens, esteroides.

12 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES 2 Lípids: ELS GREIXOS També s'anomenen triglicèrids Actuen de dipòsit de reserva energètica Recorda: lípid > proteina i glúcid .

13 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES 2 Lípids: ELS FOSFOLÍPIDS Funcions estructurals Els trobem sobretot a la MP .

14 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES 2 Lípids: LES CERES Formen cobertes protectores Les trobem a la pell, pèl, plomes ... .

15 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES 2 Lípids: ELS TERPENS Són pigments i substàncies oloroses en vegetal Constitueixen algunes vitamines (A, E, K) .

16 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES 2 Lípids: ELS ESTEROIDES Els més destacats són algunes vitamines (D) Formen també hormones sexuals Constituent del colesterol . El colesterol és un exemple d’esteroide

17 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES Inorgàniques Orgàniques 3 Proteines Esquema d’un aminoàcid Esquema d’un enzim

18 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES 3 Proteines Constituïdes per C, H, O, N, S Estructura complexa: primària, secundària i terciària Formades per unitats més petites: els aminoàcids Fucions: Estructural Formen enzims (catalitzadors) Vehicles transport (Hb) Reguladors de processos (hormones) Contracció muscular Defensa Energia

19 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES Inorgàniques Orgàniques 4 Àcids nucleics Propietats Exemples Esquema de l’ADN i l’ARN

20 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES 4 Àcids nucleics Formats per C, H, O, N i P. Formats per la unió d’unes unitats més petites: els nucleòtids. N’hi ha dos tipus principals:

21 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES 4 Àcids nucleics: ADN Àcid desoxiribonucleic Porta la informació hereditària de la cèl·lula

22 Biologia i geologia 4t ESO
3 LES BIOMOLÈCULES 4 Àcids nucleics: ARN Àcid ribonucleic Rep informació de l'ADN per fabricar proteines


Descargar ppt "Biologia i geologia 4t ESO"

Presentaciones similares


Anuncios Google