La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

El pare delegat d’aula. AMPA Enric Valor Castalla

Presentaciones similares


Presentación del tema: "El pare delegat d’aula. AMPA Enric Valor Castalla"— Transcripción de la presentación:

1 El pare delegat d’aula OCTUBRE 2016

2 Objectius Col·laborar amb el professor-tutor en els aspectes generals per a aconseguir un millor aprofitament educatiu de l’aula, traslladant-li suggeriments i inquietuds de les famílies i a estes les del tutor.

3 Objectius Facilitar un bon clima de convivència entre els menbres de la comunitat educativa.

4 Funcions Representar als pares i mares del alumnat del grup, arreplegant les seus inquietuds, interessos i expectatives per a trasladar-ho al tutor. Asesorar a les families del grup en el ejercici del sus drets i obligacions.

5 Funcions Implicar a les famílies en la mitjora de la convivencia i de l'activitat docent en el grup aixi com de les activitats que s'organitzen Informar als pares i mares del seu grup de les activitats del centre aixina como incentivar en la seua participacio.

6 Funcions Realitzar, conjuntament amb el tutor un seguiment del rendiment acadèmic i la convivència i formular propostes o solucions davant possibles problemes. Fomentar i facilitar la comunicació entre el tutor i la resta del professorat.

7 Funcions Potenciar el us de ITACA per a la cominicació amb els docents i els families. Facilitar la relació entre les families del grup amb la resta de instituciones i organismes del centre.

8 Funcions Reunir a les famílies de la seua aula per a rebre i transmetre informació. Col·laborar en l’organització de les tutories grupals. Cualquier altra que es determine per el plan de convivencia del centre.

9 CONSEJO ESCOLAR Pares COMISIÓN DE AULA DELEGADOS GRUPO CLASE REUNIÓN DE P/MADRES GRUPO CLASE TUTOR AMPA ESCUELA P/MADRES. Dep. Orientación Equipo de docentes Canals de comunicació

10 Actuació Intervenir sobre els problemes que no siguen estrictament individuals. Reunir a les famílies de la seua aula per a rebre i transmetre informació. Participar en les activitats formatives que es proposen.

11 Perfil del delegat d’aula Disponibilitat horària Disposició per al diàleg Fer propostes en positiu Esperit conciliador Receptivitat per aprendre Treballador d’equip

12 Per on començar Elevar proposta a Equip Directiu i/o Consell Escolar. Creació d’una comissió de treball en l’AMPA. Full de voluntaris. Treball en col·laboració amb els professors del centre.

13 Contacte Per telèfon: 637006696 Per correu electrònic: ampaenricvalor@gmail.com Per correu postal: Carrer Leonardo Jover, 53 Online: http://www.ampaenricvalor.tkhttp://www.ampaenricvalor.tk "A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota." Madre Teresa de Calcuta.-


Descargar ppt "El pare delegat d’aula. AMPA Enric Valor Castalla"

Presentaciones similares


Anuncios Google