La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

PILES O CEL·LES GALVÀNIQUES

Presentaciones similares


Presentación del tema: "PILES O CEL·LES GALVÀNIQUES"— Transcripción de la presentación:

1 PILES O CEL·LES GALVÀNIQUES
Zn Dissolució de CuSO4 Zn (s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s)

2 PILES O CEL·LES GALVÀNIQUES
Pila o cel·la galvànica: és una dispositiu mitjançant el qual es pot obtenir energia elèctrica a partir d’una reacció redox de manera espontània. PILA DANIELL Zn (s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s)

3 PILES O CEL·LES GALVÀNIQUES
PILA DANIELL Zn (s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s) Parts d’una pila: A) Semireaccions: ÀNODE (Oxidació): Zn Zn e- Polaritat (-) CÀTODE (Reducció): Cu2+ 2 e Cu Polaritat (+) B) Pont salí C) Electrodes

4 PILES O CEL·LES GALVÀNIQUES
PILA DANIELL Zn (s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s) Parts d’una pila: B) Pont salí: Què és? És un tub de vidre en forma de U on hi ha una dissolució concentrada d’electròlit inert respecte a la reacció redox. Normalment es tracta de dissolucions de NaCl o NH4NO3. Els extrems del tub estan tapats amb paper de filtre, cotó fluix o alguna altra substància porosa. Per què serveix? Serveix per mantenir la neutralitat elèctrica de les dissolucions de cada semicel·la. Deixa passar els IONS de la dissolució d’una semipila a l’altra selectivament. Els cations migren al càtode i els anions migren cap a l’ànode. A més tanca el circuit.

5 PILES O CEL·LES GALVÀNIQUES
PILA DANIELL Animacions funcionament d’una pila Construcció d’una pila: Pont salí:


Descargar ppt "PILES O CEL·LES GALVÀNIQUES"

Presentaciones similares


Anuncios Google