La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

PINTURA SEGLE XX.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "PINTURA SEGLE XX."— Transcripción de la presentación:

1 PINTURA SEGLE XX

2 Introducció Partim de la commoció que suposa l’impressionisme i postimpressionisme Nous reptes tècnics: Fotografia, microscopis Desplacen l’art pictòric cap a la interpretació, no tant cap a la representació Recerca de noves formes d’expresssió artística (món industrial, tensions polítiques...)

3 Moviments o corrents pictòrics:
Fauvisme Cubisme Expressionisme Futurisme Dadaisme Surrealisme ELS “ISMES”

4 Altres... Pintura abstracta Pop Art Informalisme OP Art Postmodernisme
Hiperrealisme Art Conceptual I ... Últimes Tendències ...

5 FAUVISME Henri Matisse

6 Fauvisme Reacció contra l’impressionisme a favor del color i de l’objecte. Desaparició de la llum (de fauves, feres, per la violència cromàtica que els caracteritzava) Agrupació breu de pintors ( ) que després segueixen camins diferents Taques de color planes i extenses, independitzades de l’objecte (cavalls verds...) Sovint aplicades des del tub, sense mescles Continuïtat en els temes: paisatges, personatges en interiors, natures mortes...

7 Derain: El pont de Westminster

8 Vlamick: Els arbres vermells

9 Henri Matisse Influència de Gauguin, Van Gogh i Cezanne
Llibertat cromàtica, indepedent de l’objecte Recerca de l’harmonia interna del quadre, no de l’harmonia tradicional “Senzillesa, claredat, tranquilitat” Grans superfícies cromàtiques Expressiva espontaneïtat Composició constructiva

10 Les tovalles, harmonia en vermell
Pintada inicialment en blau Transment el gust de Matisse pels colors intensos Etapa d’influència de Cézanne (contorns enèrgics i geometrització d’objectes i figures)

11 La dansa Quadres realitzats com a “efusió dels ulls”, “creació de la ment”

12 La ratlla verda (Mme Matisse)
Les estructures cromàtiques defineixen l’espai, el volum, la perspectiva ...

13 EXPRESSSIONISME Edvard MUNCH

14 Expressionisme Dos grups: Die Brücke (el pont) de Dresden i El grup de Munich Die Brücke a Dresden (Alemanya) coetani dels Fauves. Els primers plasmen les angoixes interiors de l’ésser humà, els segons el costat amable... Tots amb tècniques semblats.

15 Munch influirà en el grup die Brücke
Art interior, angoixat, inquiet... Excavació per sota de la superficie d’una societat hipòcrita...

16 Ansietat Ondulacions de forma i pincellada influenciada per Gauguin i Van Gogh

17 El Crit 1893 “Sol, tremolant d’angoixa, vaig sentir un crit vast, infinit, de la natura...” Anuncia l’expressionisme...

18 Nolde Kirchner

19 El cuirassat Potemkin. Eisenstein (1925)
“no faig pel·lícules de testimoniatge, vistes per un ull de vidre impassible, sinó que clavo cops de puny a la cara del públic”

20

21 CUBISME Georges BRAQUE

22 El cubisme Apel.latiu donat per un crític veient el 1908 les teles de Braque formades per petits cubs Fonts d’inspiració: Teories físiques sobre l’espai de Schopenhauer Obra de Cézanne

23 No utilització de la perspectiva convencional, els colors de la realitat ni un únic punt de vista
Austeritat en l’art: tons neutres: grisos i blancs, verds clars... Quarta dimensió a partir dela suma de totes les perspectives Interiors representats per transparèncias Desaparició total de la llum Exaltació del pla Representants: Braque, Gris i Picasso Dues línies: Cubisme Sintètic i Analític

24 CUBISME ANALÍTIC: Descomposició dels objectes per tornar a compondre´ls. Paleta apagada, austeritat dels colors per centrar l’atenció en la puresa de les formes CUBISME SINTÈTIC: Parteix de les imatges que la ment del pintor és capaç de representar-se. Presenta un objecte des de diferents angles, imposibles de veure simultaniament en realitat, unificar-los en una estructura compositiva.

25 Les senyoretes d’Avinyó (Picasso)
Primera aportació al cubisme Picasso i Braque col·laboraran estretament

26 Natura morta amb naips (Braque)
Museu Nacional d’Art Modern de París Reducció del cromatisme amb un bany fred de grisos Geometritza i desfigura les formes per crear una nova realitat amb superposicions i transparències

27 Paisatge de l’Estaque

28 ART ABSTRACTE Kandinsky

29 Idea de l’abstracció pura
Els seus quadres van perdent el seu caràcter narratiu Evolució: transformar en grafismes tota mena de sensacions Tres sèries: Composicions, Improvisacions, impressions Impressió

30 Primera aquarel·la abstracta (1910)

31 Composició Teles elaborades més lentament

32 Composició IV

33 Estudi per a la Composició IV

34 Composició VII

35 Improvització “Necessitat interior”

36 NEOPLASTICISME Mondrian

37 Neoplasticisme o De Stijil
Transformar la plàstica en rectangles, quadrats i colors, Terme utilitzat per Piet Mondrian el 1920 per a descriure la seva pintura geomètrica Broadway Boogie Woogie

38 Partint de la raó i de models teòrico-pràctics concrets proposa una nova ordenació geomètrica del món en contrapossició a la irracionalitat destructora de la II Guerra Mundial Concepció arquitectònica: elementalitat, racionalitat, funcionalitat de les formes. Tota experiència de la realitat ha de revelar l’estructura constant de la consciencia Elimina tot aspecte tràgic, inconscient. L’artista no té dret d’influir emotivament i sentimentalment al pròxim...

39 Tableaux... Nou plantejament de l’art que se centrava en l’abstracció concreta Prescindeix de tota materialitat... Tota interioritat queda sintetitzada en dues formes: retangle i quadrat i sis colors...(primaris, negre, blanc i gris)

40 Composition with Red, Yellow and Blue (1921)

41 Joan Miró Salvador Dalí
SURREALISME Joan Miró Salvador Dalí

42 Ruptura amb la consciència...
A. Breton: Post-guerra provoca un esforç per comprendre l’home en la seva totalitat. Contacte amb mètodes freudians... La psicoanàlisi Surrealisme: donar forma al món dels somnis, fenòmens subconscients soterrats per la consciència

43 1r Manifest del surrealisme (1924)
Grup d’escriptors i pintors Aplicació de l’automatisme per crear frases i grafismes fora de la lògica “Crec en l’encontre futur d’aquells dos estats, tan contradictoris en aparença, com són el somni i la realitat, una espècie de realitat absoluta, de superrealitat”

44 Magritte

45 Chagall

46 MIRÓ. Paisatge català Miró tingué autonomia dintre del surrealisme. No volia entrar en l’inconscient profund, sinó recuperar la innocència d’una infantesa feliç

47 Interior holandés I

48 El carnaval de l’arlequí
“El més surrealista de tots nosaltres” A. Breton

49 Constel·lacions ( )

50 Dona i ocell

51 Homenatge a Picasso

52 Blau II (1961)

53 Pintura (1964)

54 Dalí El gran masturbador

55 Admiració per Veemer...

56 I Messonier...

57 Noia a la finestra (1925)

58 Un chien andalou

59 La persistència de la memòria

60 Teatres Museu (Figueres)

61 Frida Kalho. Surrealisme? Realisme màgic?

62 Orígen...

63 Els tres “accidents” de Frida

64 Surrealisme? Bretón, Eluard, Ernst, Dalí, Man Ray...
Breton i Trotsky. Al fons Frida...

65 a.Interès per les tradicions populars:

66 b. Conciliació de contraris
Contraris que s’uneixen en la seva pintura “Autorretrato en la frontera entre Méjico y EUA”

67

68 c. Coleccionisme

69 d. Interès per S. Freud (Obra Moisès i el monoteisme”)
Barroquisme en excés... Moisès

70 e. Androgen

71 f. Dolor i mort

72 g. Metàfores

73

74 h. El Marxisme

75

76 i. “Amour fou”

77

78 Realisme Màgic? (Tot i que és un moviment sobretot literari...)
Contingut amb elements màgics/fantàstics, percebuts pels personatges com a part de la “normalitat”. Pretensió de donar verosimilitud interna a allò fantàstic i irreal “Yo no pinto sueños, yo pinto mi realidad”

79 Es distorsiona el temps – que no és lineal- per tal que el present es repeteixi o s’assembli al passat. Transformació d’allò comú i quotidià en una vivència que inclou experiències “sobrenaturals” o fantàstiques. El fenomen de la mort és tingut en compte, és a dir, els personatges poden morir i després tornar a viure. Podem canviar d’espais i temps des dels seus pensament i estats onírics.

80 1954 El marxismo dará salud a los enfermos
“Frida se libera de sus muletas cuando el mundo se libera de la explotación capitalista”. “Paz en la Tierra para que la Ciencia Marxista pueda Salvar a los Enfermos y a Aquellos Oprimidos por el Capitalismo Criminal Yanqui”. Oli sobre masonita

81 PICASSO Època Blava

82 Època Rosa

83 Guernica (1937)

84

85 EXPRESSIONISME ABSTRACTE
Willem de KOONING Jackson POLLOCK

86 Expressionisme abstracte o informalisme
Nascut després de la Segona Guerra Mundial Transforma la tela en crit, en objecte inarticulat i incomprensible Grup anomenat Pintors de la matèria Variant del collage amb mescles de sorra, guix... Per donar a la tela la rugositat tridimensional de l’escultura Seu cultural i artística EEUU A Espanya: Tàpies

87 Absència de tota relació amb l’objectiu
Absència de tota relació amb l’objectiu. Rebuig de tot convencionalisme estètic. Expressió lliure i subjectiva de l’inconscient. Execució espontània - Valoració del que és accidental i explotació de l’atzar com a recurs operatiu - Importa el procés o acte de pintar més que el contingut o el resultat Traç gestual que expressa gran virulència I dinamisme Taques i línies amb ritme

88 Willem de KOONING Sèrie de sis dones
Pinzellades violentes, ràpides, empastades o gruixudes... Per expressar emocions intenses Força expressiva dels colors:gamma pròpia Angoixa i ràbia de l’expressionisme abstracte

89

90 Jackson POLLOCK Pintura com a experiència vital
Representant de l’accion painting (pintura en acció) Tècnica del Dripping (degoteig) Sempre titulava els quadres al final perquè no podia predir l’aspecte definitiu Sovint quadres de gran format

91

92 Nº 8 (1949)

93

94 Pop Art Andy WARHOL

95 L’autèntica llauna...?

96

97 Temes... Productes comercials
“Ídols” de l’espectacle (Marilyn Monroe, Elvis, Liz Taylor...), “glamour” Líders polítics (el Che, Mao...) Símbols tòpics (estàtua de la Llibertat..)

98 Cinisme, marginalitat, estètica de la superficialitat...
“Comprar es mucho más americano que pensar, y yo soy el colmo de lo americano” The velvet underground...

99 The Factory Warhol Amb altres artistes, trenca la concepció de l’art com a producte d’un únic individu: pintaven quadres, rodaven pel·lícules, feien música i organitzaven happenings

100

101 Wharhol i Studio 54


Descargar ppt "PINTURA SEGLE XX."

Presentaciones similares


Anuncios Google