La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

CAMPANYA PER A L’ESTALVI D’ENERGIA

Presentaciones similares


Presentación del tema: "CAMPANYA PER A L’ESTALVI D’ENERGIA"— Transcripción de la presentación:

1 CAMPANYA PER A L’ESTALVI D’ENERGIA
ECOENTITATS DE LLEIDA

2 El context Cal treballar per a
l’ ESTALVI i l’ÚS EFICIENT dels recursos i per al foment de les ENERGIES RENOVABLES Hi ha Ecoentitats que ja ho estan fent… Però potser encara podem fer més… i estendre-ho a més entitats!!

3 Perquè estalviar energia?
Les entitats consumeixen energia per: Calefacció Refrigeració Il·luminació Aigua calenta Ús de maquinària i aparells Desplaçaments El consum d’energia comporta Cost econòmic Cost ambiental Gran part del consum energètic a les entitats (i el seu impacte ambiental associat) es pot reduir, sent més eficients i consumint una energia més neta, sense renunciar a un cert confort i al servei que necessitem.

4 Objectius de la campanya
Fomentar l’aplicació de les bones pràctiques d’estalvi i eficiència energètica Facilitar informació clara, veraç i entenedora sobre el repte energètic, i les seves possibles solucions a diferents escales. Millorar el coneixement i la sensibilitat ambiental dels treballadors i socis de les Ecoentitats respecte l’estalvi i l’eficiència Fomentar una comunicació fluida amb els membres de l'entitat per tal d'actuar conjuntament en la recerca de solucions. Ens centrarem en... EL TREBALL D’OFICINA

5 Recursos oferts Termòmetres per regular millor la climatització
Vanos per moderar l’ús de l’aire condicionat a l’estiu Visites a instal·lacions d’energies renovables Consells i bones pràctiques per estalviar energia Formació i sensibilització sobre l’estalvi d’energia Visita d’assessorament tècnic a les instal·lacions Adhesius recordatoris d’apagar el llum.

6 Com participar a la Campanya?
Segons els vostres interessos, característiques, possibilitats i nivell de compromís, podeu participar a la campanya de diferents formes: 1- Sol·licitant els recursos que necessiteu 2- Sol·licitant els recursos que necessiteu i acompanyant la seva col·locació de missatges als treballadors i usuaris per fomentar les bones pràctiques ambientals 3- Traslladant la campanya a la vostra entitat, organitzant la vostra pròpia campanya interna, amb els vostres socis, treballadors i usuaris...   

7 La vostra campanya pas a pas
Pas 1: Fixar dates i aconseguir suports Pas 2: El llançament de la campanya i detectar punts a millorar (participació dels treballadors) Pas 3: Establir actuacions, posar-les en marxa i facilitar informació (rellevant sobre l’energia, propostes de bones pràctiques i avenços aconseguits) Pas 4: Avaluar com ha anat i establir nous objectius de continuïtat Us facilitem informació i documents per fer la vostra campanya

8 La vostra participació implica
Vetllar per la correcta utilització dels recursos facilitats Valorar el desenvolupament de la campanya a la vostra entitat (ús dels recursos, interès de les visites i xerrades, utilitat dels missatges….) i informar al programa d’Ecoentitats, al respecte.

9 Ecoentitats – Agenda 21 de Lleida
Més informació… Secretaria tècnica del programa Ecoentitats – Agenda 21 de Lleida Ajuntament de Lleida – Medi Ambient C/Tallada 32, Lleida Telf


Descargar ppt "CAMPANYA PER A L’ESTALVI D’ENERGIA"

Presentaciones similares


Anuncios Google