La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Avinguda Sant Bernat Calbó, 8 – Vic – Tel

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Avinguda Sant Bernat Calbó, 8 – Vic – Tel"— Transcripción de la presentación:

1 Avinguda Sant Bernat Calbó, 8 – 08500 Vic – Tel. 938891878
IVic Institut de Vic DEBAT COMPETITIU Avinguda Sant Bernat Calbó, 8 – Vic – Tel

2 PER QUÈ FER DEBAT COMPETITIU?
El debat és una tècnica comunicativa centrada en la confrontació de posicions mitjançant arguments i evidències. Debatre, per tant, forma part de la nostra vida, del nostre dia a dia. El debat competitiu (debat per equips en què sempre surt un guanyador) és especialment atractiu pels alumnes de secundària.

3 OBJECTIUS Aprendre les normes bàsiques del “bon” debat.
Conèixer l'estructura bàsica del debat competitiu. Formar-se una opinió pròpia. Aprendre a defensar les pròpies idees en públic. Saber expressar-se amb correcció i amb un to i un registre adequats. Expressar-se amb correcció en llengua castellana. Respectar les opinions dels altres. Treballar en equip (solucionar conflictes, repartir tasques...) Respectar l'ordre i el torn de paraula. Buscar i seleccionar informació.

4 METODOLOGIA Realització de tres debats per trimestre.
Tres sessions preparatòries prèvies al debat. Una sessió per al debat.

5 ESTRUCTURA DEL DEBAT ESTRUCTURA DEL DEBAT COMPETITIU (Adaptada)
Defensors: - tesi - arguments (6') Atacants: - contrarguments (3') - conclusió Defensors: - contrarguments (3')

6 AVALUACIÓ L'avaluació és contïnua i sumativa.
S'avalua tota la feina que fan els alumnes (el treball individual, el treball en grup, l'avaluació dels debats i els debats) La nota és individual (no de grup) Els alumnes també avaluan els seus companys. Evaluación 1. Variedad de argumentos. 2. Se aportan datos y ejemplos a los argumentos. 3. Los oradores miran al público, vocalizan... 4. Se evita la monotonía. 5. El tono es adecuado. 6. Uso de un lenguaje y un registro adecuados. 7. La contrargumentación ha sido correcta. 8. El final es contundente (conclusión)

7 ALGUNS “PUNTS FORTS” Les tesis són serioses i de certa complexitat però sempre de temes actuals i de l'interès dels alumnes. Els alumnes no trien la seva posició (defensors/atacants) L'equip que resulta guanyador de cada debat ho és per com ha defensat la seva posició i no pel què ha defensat. L'assignatura és en llengua castellana (millora de l'expressió oral en aquesta llengua) Recerca a Internet: primer penso i després faig recerca.


Descargar ppt "Avinguda Sant Bernat Calbó, 8 – Vic – Tel"

Presentaciones similares


Anuncios Google