La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

L’ALTERNADOR CÉSAR BERTOMEU.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "L’ALTERNADOR CÉSAR BERTOMEU."— Transcripción de la presentación:

1 L’ALTERNADOR CÉSAR BERTOMEU

2 L’ALTERNADOR SÓN GENERADORS ELÈCTRICS DE CORRENT ALTERN SÓN MÀQUINES ROTATIVES TRANSFORMEN L’ENERGIA MECÀNICA CINÈTICA PRODUÏDA EN LA TURBINA EN ENERGIA ELÈCTRICA

3 CONSTITUCIÓ D’UN ALTERNADOR
ESTATOR, part fixa, on es fa el bobinatge INDUÏT ROTOR, part mòbil, on es fa el bobinatge INDUCTOR

4 L’ALTERNADOR

5 alternador

6 PRINCIPI DE FUNCIONAMENT
en un conductor sometido a un campo magnético variable se crea una tensión eléctrica inducida

7

8 Corrent generat per un alternador

9 AMPLITUD Els valor que adquirix el corrent en cada instant

10 PERIODE i FREQÜÈNCIA PERIODE T
El temps en segons que tarda en fer una volta FREQÜÈNCIA f Les voltes que fa el rotor (de l’alternador) en un segon (1 cicle/segons) i es diu: 1 Hz Nota 1 volta = 1 cicle Nota: la freqüència i el periode són magnitudes inverses: f = 1/T

11 Ejemplo, una corrent de 20 A y f = 3 Hz

12 Activitats: 9 i 10 de la pàgina 59
Turbina fa 3000 voltes cada minut Calcula f i T En un segon farà s x s x = 50 Hz T = 1/f = 0,02 s


Descargar ppt "L’ALTERNADOR CÉSAR BERTOMEU."

Presentaciones similares


Anuncios Google