La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

COORDINACIÓ DE CONVIVÈNCIA JORNADA DELEGATS CURS 2011-12 IES MARRATXI.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "COORDINACIÓ DE CONVIVÈNCIA JORNADA DELEGATS CURS 2011-12 IES MARRATXI."— Transcripción de la presentación:

1 COORDINACIÓ DE CONVIVÈNCIA JORNADA DELEGATS CURS 2011-12 IES MARRATXI

2 Convivència ve de conviure Haga clic para modific ar el estilo de texto del patrón Segund o nivel T e r c e r n i v e l C u a r t o n i v e l Q u i n t o n i v e l IES MARRATXI

3 QUÈ ÉS UN CONFLICTE ? Haga clic para modific ar el estilo de texto del patrón Segund o nivel T e r c e r n i v e l C u a r t o n i v e l Q u i n t o n i v e l IES MARRATXI

4 Què hi veus? Haga clic para modifi car el estilo de texto del patrón Segun do nivel T e r c e r n i v e l C u a r t o n i v e l Q u i n t o n i v e l IES MARRATXI

5 Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cu arto niv el Q u i n t o n i v e l IES MARRATXI

6 Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuar to nivel Q u i n t o n i v e l IES MARRATXI

7 No veure les coses igual pot generar un conflicte, però no ha de ser un problema. Haga clic para modifi car el estilo de texto del patrón Segun do nivel T e r c e r n i v e l C u a r t o n i v e l Q u i n t o n i v e l IES MARRATXI

8 Com ens enfrontam el conflicte? - Som passius Hag a clic para modi ficar el estilo de texto del patró n Segu ndo nivel T e r c e r n i v e l C u a r t o n i v e l Q u i n t o n i v e l IES MARRATXI

9 Com enfrontam el conflicte? - Som agressius Haga clic para modif icar el estilo de texto del patró n Segu ndo nivel T e r c e r n i v e l C u a r t o n i v e l Q u i n t o n i v e l IES MARRATXI

10 Com enfrontam el conflicte? - Som assertius Haga clic para modifi car el estilo de texto del patrón Segun do nivel T e r c e r n i v e l C u a r t o n i v e l Q u i n t o n i v e l IES MARRATXI

11 QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ? És una forma de resoldre conflictes entre dues persones, amb l’ajuda d’una tercera persona imparcial que ajuda a explorar el conflicte i a trobar-hi solucions. Haga clic para modifi car el estilo de texto del patrón Segun do nivel T e r c e r n i v e l C u a r t o n i v e l Q u i n t o n i v e l IES MARRATXI

12 COM FUNCIONA LA MEDIACIÓ? - Ha de ser VOLUNTÀRIA - Ha de ser CONFIDENCIAL - S’ha de tenir la voluntat d’arribar a un ACORD - Ens comprometem a fer un seguiment del COMPROMÍS. IES MARRATXI

13 UN BON MEDIADOR: - Vol ajudar - Sap escoltar - És empàtic - És discret - Es compromet IES MARRATXI

14 FORMACIÓ PER A ALUMNES MEDIADORS A L’IES MARRATXÍ Haga clic para modific ar el estilo de texto del patrón Segun do nivel T e r c e r n i v e l C u a r t o n i v e l Q u i n t o n i v e l IES MARRATXI

15 ANIMAU-VOS I ANIMAU ELS VOSTRES COMPANYS Tots feim l’institut Haga clic para modifi car el estilo de texto del patrón Segun do nivel T e r c e r n i v e l C u a r t o n i v e l Q u i n t o n i v e l IES MARRATXI

16 GRÀCIES Haga clic para modifi car el estilo de texto del patrón Segun do nivel T e r c e r n i v e l C u a r t o n i v e l Q u i n t o n i v e l IES MARRATXI


Descargar ppt "COORDINACIÓ DE CONVIVÈNCIA JORNADA DELEGATS CURS 2011-12 IES MARRATXI."

Presentaciones similares


Anuncios Google