La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

ELS COLORANTS NATURALS DORIGEN VEGETAL Un repte agrícola, una font de colors des de lantiguitat fins el segle xx.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "ELS COLORANTS NATURALS DORIGEN VEGETAL Un repte agrícola, una font de colors des de lantiguitat fins el segle xx."— Transcripción de la presentación:

1 ELS COLORANTS NATURALS DORIGEN VEGETAL Un repte agrícola, una font de colors des de lantiguitat fins el segle xx

2 Linterès agrícola i industrial per les plantes tintòries europees (granza o rubia, pastel, gualda, etc.) es combinava amb la fascinació per les plantes colonials (indi, cotxinilla, palos americans, quercitró, etc.)

3 Els jardins botànics es convertiren en laboratoris agrícoles. Els agraristes publicaven tractats : H.L. Duhamel du Nonceau, Mémoires sur la garance et sa culture (1757) L.A. Dambourney, Recueil de procédés et dexperiences sur les teintures solides (1786)

4 Joan Pau Canals i Martí, Inspector General por S.M. del Ramo de la Rubia o Granza, Director General de Tintes del Reino

5 Canals desenvolupà un estudi exhaustiu sobre el conreu de la rubia o granza a Espanya, junt amb daltres plantes indígenes i colonials. Entre les seves obres destaca: Recopilación de las reglas principales sobre el cultiuvo y beneficio de la rubia o granza (1763) [versió catalana de 1766] Colección de lo perteneciente al ramo de la rubia o granza en Españanen que se contienen varias Cédulas Reales, Ordenanzas, Memorias e Instrucciones (1779) Indice de memorias sobre los simples e ingedientes, así de España como de las Indias, propios para las fábricas de tintes (1779)

6 Lart de lestampació de colors a les teles (les indianes) proporcionà noves fonts de receptes i procediments tintoris de gran utilitat.

7 Podem destacar obres com: Elements de lart de la teinture (1791) de C.L. Berthollet;Tratado de pintados e indianas (1819) de C. Ardit;Traité théorique et pratique de limpression des tissus (1846) de J.F. Persoz

8 Els diaris de laboratori i les mostres tenyides amb colorants naturals: un aspecte especialment valuós del patrimoni històric.

9 Avui és possible la recuperació dels antics processos de conreu de plantes tintòries, dextracció de colorant i daplicació posterior a les fibres tèxtils A partir de les dades històriques, algunes plantes ben adaptades al clima mediterrani podrien ser prioritàries en el desenvolupament del projecte. Per exemple, la rubia o granza i la gualda. El procés de fixació duna mateixa matèria colorant dorigen vegetal proporciona un ventall de colors diferents en funció dels productes auxiliars emprats.


Descargar ppt "ELS COLORANTS NATURALS DORIGEN VEGETAL Un repte agrícola, una font de colors des de lantiguitat fins el segle xx."

Presentaciones similares


Anuncios Google