La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República 1 1.- Ladveniment de la República Dictadura de Berenguer Eleccions municipals del.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República 1 1.- Ladveniment de la República Dictadura de Berenguer Eleccions municipals del."— Transcripción de la presentación:

1

2 Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República 1 1.- Ladveniment de la República Dictadura de Berenguer Eleccions municipals del 12 dabril de 1931 convoca Victòria republicana Proclamació de la República 1930Pacte de Sant Sebastià Comitè revolucionari crea Insurrecció armada Mobilitzacions populars Enderrocar la monarquia Instaurar República Autonomia Govern provisional______ Niceto Alcalà Zamora

3 Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República 2 2.- El context nacional i internacional Context mundial Crisi econòmica (la Gran Depressió dels trenta) Crisi de la democràcia Ascens dels règims feixistes i totalitaris Feixisme italià Nazisme alemany Estalinisme Diversitat política a Espanya EsquerresRepublicans i regionalistesDretes PSOE UGT CNT-FAI PCE POUM Partido Radical Acción Republicana ERC Lliga, PNB.... CEDA Monàrquics Carlins JONS Falange

4 Juliol 1936 1933 1936 Abril 1931 Bienni progressista Bienni conservador Govern del Front Popular Constitució de 1931 Reformes Revolució de 1934 Conspiració militar Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República Eleccions del 31 Eleccions del 33 Eleccions del 36 comparativa 3

5 Abril 1931 Bienni progressista Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República Eleccions del 31 4 President de la República: Alcalà Zamora Cap de govern: Manuel Azaña La constitució de 1931 Les reformes Religioses Militars Agràries Socials La qüestió autonòmica Els problemes del Bienni Progressista La construcció duna República democràtica i desquerres

6 Abril 1931 Bienni progressista Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República 5 La constitució de 1931 Democràtica (sufragi universal- vot de la dona) Corts unicamerals (Congrés dels diputats) El president de la República escollit per la cambra (per 6 anys) Nomena i destitueix el cap del govern Dissold i convoca les Corts Es reconeix les llibertats individuals Dret dassociació, reunió, expressió...llibertat religiosa La creació dun Estat unitari basat en el dret a lautonomia La qüestió religiosa en reconèixer lEstat laic (separació Església_Estat) Els principals problemes en lelaboració de la Constitució

7 Abril 1931 Bienni progressista Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República 6 Religioses Militars Dissolució Companyia de Jesús Secularització de lensenyament Divorci, matrimoni civil... Llei de congregacions (1933) Regularització i fiscalització dactivitats Dissolució Companyia de Jesús Secularització de lensenyament Divorci, matrimoni civil... Llei de congregacions (1933) Regularització i fiscalització dactivitats Professionalització de lExercit (retir anticipat) Supressió capitanies generals Creació Guàrdies dAssalt Jurisdicció militar sotmesa a la civil Professionalització de lExercit (retir anticipat) Supressió capitanies generals Creació Guàrdies dAssalt Jurisdicció militar sotmesa a la civil Les reformes

8 Abril 1931 Bienni progressista Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República 7 Les reformes Agràries Socials A través de lexpropiació, amb indemnització o no. IRA (Institut de Reforma Agrària) Llei de Reforma Agrària (Azaña), 1932 Objectius: Eliminar el latifundisme Crear una classe de petits propietaris -Mancances tècniques, manca de diners, lentitud, oposició dels propietaris Problemes: Situació laboral: Assegurances, reducció jornada laboral dels pagesos Educació: Escolarització, «missions pedagògiques»

9 Abril 1931 Bienni progressista Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República 8 La qüestió autonòmica Catalunya Estatut de Núria (1931) va donar lloc al definitiu Estatut dAutonomia del 1932 Estatut dEstella (1931) va donar lloc a lEstatut dAutonomia de 1936 País Basc

10 Abril 1931 Bienni progressista Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República 9 Els problemes del Bienni Progressista Oposició de la dreta Monàrquica Revolta militar (Sanjurjo, 1932) CEDA (Catòlica) Oposició dextrema esquerra CNT - FAI UGT Agitació social Castilblanco, 1931 Casas Viejas, 1933 Castilblanco, 1931 Casas Viejas, 1933 La repressió contra lagitació social provoca la desunió de lesquerra i el descrèdit dAzaña Alcalà Zamora retira la confiança a Azaña convoca noves eleccions Vota la dona Abstencionisme anarquista desunió de lesquerra Concentració de la dreta 1933 Victòria de la CEDA

11 1933 Bienni conservador Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República 10 Alcalà Zamora encarrega govern a A. Lerroux (P. Radical) Desembre de 1933 La CEDA entra al govern de Lerroux (Octubre) «Bienni Negre» El govern radicalcedista Anul·lació reformes progressistes Amnistia als sublevats Retorn de lEsglésia a lensenyament Revisió Reforma Agrària Enfrontament amb la Generalitat La Revolució dOctubre de 1934 Vaga general del 5 doctubre Insurrecció obrera a Astúries (repressió de lExèrcit, Estat de Guerra) A Catalunya Lluís Companys proclama LEstat Català provoca J.M. Gil-Robles

12 1933 Bienni conservador Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República 11 La dura repressió militar de la revolució doctubre del 34 desacredita el govern El govern de Lerroux es veu involucrat en afers corruptes (Extraperlo) Actitud molt reaccionària del govern Apropament diplomàtic amb lAlemanya Nazi Es beneficïa a militars antirepublicans (Franco, Mola...) Accions de la patronal injustes amb dirigents sindicals Hi ha un ascens important de la extrema dreta feixista Internacional (nazis) espanyola (Bloque Nacional i Falange) Però a més...

13 1933 Bienni conservador Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República 12 Aquesta situació desacredita el govern de dretes això provoca una opinió pública favorable a lesquerra i la convocatòria de noves eleccions per Alcalà Zamora Les esquerres es presenten unides en el Front Popular (comunistes, socialistes, republicans, amb recolzament de la CNT) La dreta es troba dividida entre el suport a la CEDA (Gil-Robles) i el suport a lextrema dreta Les eleccions tindran una campanya molt radicalitzada «Dialèctica de les pistoles» (la Falange) Les eleccions tindran una campanya molt radicalitzada «Dialèctica de les pistoles» (la Falange) La victòria per majoria serà del Front Popular 16 Febrer de 1936

14 1936 Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República 13 Govern del Front Popular El poder queda en mans de lesquerra Augmenta la polarització política i el deteriorament de la convivència social Sinicia amb un govern dAzaña (amb suport comunista i socialista) Acció del govern desquerres Reformisme Àmplia amnistia als insurrectes doctubre de 1934 Restauració de la Generalitat de Catalunya Tramitació estatuts gallec i basc Reforma Agrària (legalització de les ocupacions de terres, expropiació de terres) Es converteix en president de la república (maig del 36)

15 1936 Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República 15 Govern del Front Popular Els problemes i loposició Reformista i democràtica Partits republicans i el Partit Comunista Revolucionària Largo Caballero (PSOE, UGT) CNT-FAI Divisió de lesquerra Radicalització de loposició El sector conservador te por a la revolució social (reformes econòmiques i violència obrera) Bloque Nacional i CEDA Ordre, propietat, religió i pàtria violència dextrema dreta Bloque, Falange (grups paramilitars) «Dialèctica de les pistoles» Assassinats (José Castillo, Calvo Sotelo) Desestabilitzar el sistema Conspiració militar (Franco, Mola, Sanjurjo...) Desencadena amb lobjectiu de Per tal de provocar una

16 1936 Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República 15 Govern del Front Popular Cartells de les eleccions

17 Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República 16

18 Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República 17

19 Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República 18

20 Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República 19


Descargar ppt "Poder i conflicte en el primer terç del segle XX La Segona República 1 1.- Ladveniment de la República Dictadura de Berenguer Eleccions municipals del."

Presentaciones similares


Anuncios Google