La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Els sectors econòmics AgriculturaIndústria SocietatDemografia, classes socials, la condició de la dona i el moviment obrer 1900 1936 Lent creixement de.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Els sectors econòmics AgriculturaIndústria SocietatDemografia, classes socials, la condició de la dona i el moviment obrer 1900 1936 Lent creixement de."— Transcripción de la presentación:

1

2 Els sectors econòmics AgriculturaIndústria SocietatDemografia, classes socials, la condició de la dona i el moviment obrer Lent creixement de leconomia... fins 1929 Pèrdua colonial proteccionisme Proteccionisme Reformes socials Proteccionisme Reformes socials Però... provoca Prosperitat Disminució del deute Malgrat tot Pèrdua de mercats Repatriació de capitals Això va exigir Primera Guerra Mundial Primera Guerra Mundial Crisi social Poca modernització Sous baixos Inflació Anys vint creixement Dictadura Primo de Rivera Anys vint creixement Dictadura Primo de Rivera Es va caracteritzar per Intervencionisme Depressió 2a República Depressió 2a República Es va caracteritzar per però Deute públic Agitació social Poder i conflicte en el primer terç del segle XX 1- Evolució econòmica (polítiques econòmiques) 1

3 Problemes Solucions Desigualtat en la propietat Poca modernització Desigualtat en la propietat Poca modernització Impulsar el regadiu (Primo de Rivera) Llei de Reforma Agrària (IIa República) Impulsar el regadiu (Primo de Rivera) Llei de Reforma Agrària (IIa República) Evolució Creixement de la producció A causa de Augment de superfície conreada Intensificació de cultius (millores tècniques) A Catalunya Expansió A causa de Especialització Demanda urbana Característiques Millors transports i tecnologia Davallada de la vinya Auge de loliva, lametller... Agricultura 2 Poder i conflicte en el primer terç del segle XX 2

4 Petroli Electricitat Característiques Creixement moderat Poc competitiu (proteccionisme, mercat intern pobre) Regionalització del sector (País basc, Catalunya) Poca indústria de béns de consum, més de béns dequip Consolidació del sector bancari (beneficis i repatriació de capitals) Noves indústries (elèctric, químic, automòbil, ciment...) Indústria 3 Poder i conflicte en el primer terç del segle XX 3 Desenvolupament de nous sectors

5 Indústria 3 Poder i conflicte en el primer terç del segle XX 4 Evolució econòmica espanyola ( ) Importacions i exportacions espanyoles de teixits de llana Destí de les exportacions de teixits de cotó (en %) Distribució població activa

6 D 18 milions a 23 milions al llarg del període D 18 milions a 23 milions al llarg del període Levolució demogràfica Creixement sostingut Concentració perifèrica A les ciutats A causa de Descens de la mortalitat Millora de la higiene, sanitat, alimentació, poca mortalitat catastròfica Millora de la higiene, sanitat, alimentació, poca mortalitat catastròfica Elevades taxes natalitat Emigració Amèrica i Algèria malgrat Transformacions urbanístiques Enllumenat elèctric, gas, transports... Poder i conflicte en el primer terç del segle XX 5 Transformacions socials 4

7 4.2.- La societat de classes Classes altes Aristocràcia Burgesia terratinent Burgesia industrial i financera Classes mitjanes Classes populars Jornalers o proletariat rural Classes baixes urbanes Servei domèstic Oficis artesanals Proletariat industrial (creixement espectacular) dobrers Servei domèstic Oficis artesanals Proletariat industrial (creixement espectacular) dobrers Manté poder econòmic i polític Manté poder econòmic i polític Latifundista Conservadora Classes en augment i cada cop més conservadores Classes en augment i cada cop més conservadores Burgesia urbana Professions liberals Poder i conflicte en el primer terç del segle XX 6 Transformacions socials 4

8 4.3.- La condició de la dona Pocs canvis, pocs drets legals Submissió, incultura i analfabetisme Pocs canvis, pocs drets legals Submissió, incultura i analfabetisme Moviment de dretes i catòlic Asociación Nacional de Mujeres Españolas (1918) Moviment de dretes i catòlic Asociación Nacional de Mujeres Españolas (1918) Lluita reivindicativa En els inicis del segle XX es caracteritzava per Circumscrita a un Les millores 1910Accés de la dona a la Universitat 1918Accés a ladministració pública 1910Accés de la dona a la Universitat 1918Accés a ladministració pública 2a República Emancipació femenina Equiparació legal amb els homes (dret al vot, elegibilitat...) (Victoria Kent, Clara Campoamor...) 2a República Emancipació femenina Equiparació legal amb els homes (dret al vot, elegibilitat...) (Victoria Kent, Clara Campoamor...) En uns inicis Poder i conflicte en el primer terç del segle XX 7 Transformacions socials 4

9 4.4.- El moviment obrer Doc. 20 Augment del proletariat Increment del moviment obrer (PSOE, UGT, CNT) Augment del proletariat Increment del moviment obrer (PSOE, UGT, CNT) Vagues de 1902repressió de lexèrcit, acomiadaments masius Solidaritat Obrera de 1907 CNT de 1910 Violència de la CNT i la patronal entre 1919 i la vaga de la Canadenca (jornada laboral de les 8 hores) 1921 Llei de Fugues 1919 la vaga de la Canadenca (jornada laboral de les 8 hores) 1921 Llei de Fugues Poder i conflicte en el primer terç del segle XX 8 Transformacions socials es crea el Partit Comunista dEspanya (PCE)

10 Evolució econòmica espanyola ( ) Expansió Expansió Depressió Depressió Expansió Expansió Depressió Depressió Expansió Expansió exercicis Pots comentar alguns fets que puguin ajudar a entendre la successió daquestes etapes? 1 1 Pots relacionar aquests períodes amb alguns esclats de conflictes violents? 2 2 Poder i conflicte en el primer terç del segle XX 9 Documents i exercicis

11 Importacions i exportacions espanyoles de teixits de llana exercicis Comenta aquests exemples 1 1 Poder i conflicte en el primer terç del segle XX 10 Documents i exercicis Destí de les exportacions de teixits de cotó (en %)

12 Demografia Creixement de la població a Espanya Període Habitants Esperança de vida a Espanya ,935,734, ,451,650,0 Període HomesDonesTotal Poder i conflicte en el primer terç del segle XX 11 Documents i exercicis

13 Demografia Creixement natural de la població a Espanya i a Catalunya Període Taxa natalitat (per mil)Taxa mortalitat(per mil) Espanya / Catalunya ,13 33,21 30,67 28, ,57 29,89 28,55 27,61 26,04 24,21 22,77 23,22 20,36 25,95 24,05 21,17 21,87 33,21 23,09 20,23 17,89 23,24 21,93 21,04 22,59 18,31 15,46 Poder i conflicte en el primer terç del segle XX 12 Documents i exercicis

14 Demografia Creixement dels nuclis urbans Ciutats Madrid Barcelona València Sevilla Bilbao Poder i conflicte en el primer terç del segle XX 13 Documents i exercicis

15 Distribució població activa Catalunya1900 Espanya1900 Terciari Secundari Primari Poder i conflicte en el primer terç del segle XX 14 Documents i exercicis

16 Distribució població activa Terciari Secundari Primari Catalunya1930 Espanya Poder i conflicte en el primer terç del segle XX 15 Documents i exercicis

17 Evolució dels preus al detall a Madrid (pessetes per kg) exercicis Compara les dues fonts i extreu conclusions econòmiques i socials 3 3 Poder i conflicte en el primer terç del segle XX 16 Documents i exercicis Mitjana dels jornals (pessetes per dia) Mitjana dels jornals (pessetes per dia)

18 Nombre dafiliats a la UGT i a la CNT ( ) exercicis Comenta levolució de les taules i compara els dos sindicats? 4 4 Poder i conflicte en el primer terç del segle XX 17 Documents i exercicis

19 Alguns exemples de la submissió de la dona ( ) exercicis Comenta aquests exemples 5 5 Poder i conflicte en el primer terç del segle XX 18 Documents i exercicis Lany 1898, es recomanava que de les 36 hores lectives setmanals dedicades a les nenes, sen destinessin vuit a la religió, catorze a les labors i catorze més a la resta de les matèries. La dona era considerada un ésser diferent, caracteritzada pel sentiment i lafecte, mentre que lhome es caracteritzava per la raó i la consciència. Doble jornada laboral (a casa i a la fàbrica). Sous més baixos per la mateixa feina que la de lhome. Discriminació jurídica de la dona casada. Codi civil: obligació dobeir al marit. En cas dadulteri lhome podia matar la dona, si ella el cometia. La dona no va tenir dret de vot fins el 1933.


Descargar ppt "Els sectors econòmics AgriculturaIndústria SocietatDemografia, classes socials, la condició de la dona i el moviment obrer 1900 1936 Lent creixement de."

Presentaciones similares


Anuncios Google