La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

ROMÁNICO ESCULTURA Y PINTURA.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "ROMÁNICO ESCULTURA Y PINTURA."— Transcripción de la presentación:

1 ROMÁNICO ESCULTURA Y PINTURA

2 Nos séculos XI e XII, prodúcese un renacemento das artes figurativas, un gran desenvolvemento da escultura, debido á finalidade didáctica que ten. A Igrexa, nesta época en que a cultura só estaba ao alcance duns privilexiados, preocupouse de ensinar a relixión con arranxo a un método práctico: facendo sinxelos catecismos e tratados relixiosos en pedra para que os homes gravásenos na súa mente cos ollos. O lugar onde se plasman estes catecismos son os templos, estes aparecen recubertos de esculturas, sobre todo no exterior con obxecto de atraer a atención dos fieis que transitan. Esta finalidade eminentemente instructiva e a súa plena integración no edificio é esencial para comprender o seu extraordinario desenvolvemento e importancia e, ao mesmo tempo é a que dá orixe ás súas características.

3 CARACTERÍSTICAS XERAIS

4 TEMÁTICA

5 Función didáctica (“catecismo pétreo”)
Duda de Santo Tomás Santo Domingo de Silos

6 Función moralizante. Lujuria y Avaricia. San Pedro in Moisacc

7 Función ornamental. Capitel de Silos

8 Temática simbólica Lucha contra el mal

9 Simbología. Almas se liberan De contacto con tierra

10 SUBORDINADA Á ARQUITECTURA

11

12 VALORES ESTÉTICOS

13 Características generales I Tímpano Santa Fe de Conques
Simetría Perspectiva jerárquica División en Frisos superpuestos Horror vacui Figuras ocupan todo Adaptación Al marco Características generales I Tímpano Santa Fe de Conques

14 Características generales II
Isocefalia Expresionismo (Rasgos muy marcados) Rigidez, hieratismo Alargamiento Del canon Antinaturalismo Características generales II Pentecostés Santo Domingo de Silos

15 PORTADAS

16 Románico: Arquitectura, Características Comunes
Portada: lo más recargado para atraer a la gente, abocinada al revés. Arquivoltas con figuras radiales, geométricas o vegetales. Jambas también rehundidas con escultura. Parteluz si es grande. Dintel y Tímpano con decoración en escena única.

17 TEMAS DAS PORTADAS

18 Iglesia de Notre-Dame des Miracles MAURIAC (Cantal, Francia)
ASCENSIÓN. Iglesia de Notre-Dame des Miracles MAURIAC (Cantal, Francia)

19 PENTECOSTÉS. Magdalena de vezelay

20 Cristo en Maxestá. Pantocrator.
Cristo apocalíptico Moissac

21 Xuízo final SAN LAZARO DE AUTUN

22 ESCULTURA EN FRANCIA

23 LANGUEDOC

24 SANTA FE DE CONQUES

25

26

27

28

29

30

31 SAN PEDRO IN MOISSAC

32 San Pedro in Moissac

33 Tímpano. Visión Apocalipsis
Cristo en Majestad Tetramorfos Ancianos músicos Olas del Mar de cristal Círculos De fuego Tímpano. Visión Apocalipsis San Pedro in Moissac

34

35

36

37

38

39 BORGOÑA

40 MAGDALENA DE VEZELAY

41 Tímpano. Magdalena de Vezelay

42 PROVENZA

43 SAN TROFIMO DE ARLÉS

44 SAINT GILLES DU GARD

45 ESPAÑA

46 A CATEDRAL DE SANTIAGO

47 CAPITEL CON ESCENAS DE SANTA FE

48 Portada de las Platerías. Santiago de Compostela
Claseshistoria Portada de las Platerías. Santiago de Compostela

49

50

51 Arte románico Escultura
Fachada de Platerías. Portada de Platerías Es la fachada del brazo sur del crucero La portada es de los primeros años del S. XII Doble puerta abocinada Encima, un friso lleno de figuras colocadas con un cierto desorden Sigue una cornisa Arriba vanos con arcos lobulados Otras figuras y relieves decoran columnas, contrafuertes y muros Tema: naturaleza humana y divina de Cristo Autores: Maestro Esteban Maestro de la Traición Maestro del Cordero Maestro de la Transfiguración

52 Portada dereita Natureza humana

53

54 Portada esquerda Natureza divina

55

56

57 MESTRE ESTEBAN

58 Arte románico Escultura
Tímpano da esquerda. Natureza divina de Cristo As tentacións de Cristo Autor: Mestre Esteban Ollos avultados Carrillos inchados Beizos carnosos Pelo desordenado Pernas cruzadas. Antinaturalismo Pliegues das túnicas formando ondas paralelas Portada de Platerías Adúltera o Eva

59

60 Arte románico Escultura
Portada de Platerías : Outras obras do mestre Esteban Creación de Adán El Rey David

61

62

63 MESTRE DA TRAIZÓN

64 Arte románico Escultura
Portada de Platerías Tímpano da derecha: resalta a natureza humana de Cristo Epifanía Pasión de Cristo curación do cego-miragre Autor: Maestro da Traición. figuras case de vulto redondo Milagro Epifanía Pasión

65

66 Portada de Platerías : Outras obras do mestre da traizón

67

68 MESTRE DO CORDEIRO

69 PANTOCRATOR

70 MESTRE DA TRANSFIGURACIÓN

71 Mestro da Transfiguración
Figura de la Transfiguración Anuncia aspectos formales y técnicos del Maestro Mateo

72

73 Portada de Platerías : outras esculturas
Demonios Crismón

74 SAN ISIDORO DE LEÓN

75 PORTADA DEL CORDERO

76 PORTADA DO PERDÓN

77 ESCULTURA EXENTA

78 Románico: Escultura Exenta
La talla románica es en madera policromada. Representa al Cristo Crucificado, a la Virgen sola o al Teótocos. · El Crucificado aparece ricamente vestido o semidesnudo, sin expresión de dolor, cuerpo rígido, siempre vivo, con rasgos duros, no bello (Jesús vence al dolor y a la muerte, es el Cristo divino y no el humano). El Teótocos es también rígido, tanto la madre como el niño que va en el centro de las rodillas, ambos frontalistas, inexpresivos, hieráticos, no humanos y con las facciones geométricas.

79 Escultura exenta. Cristo de Batlló

80 Esculturas exentas. Virgen trono de Dios

81 PINTURA

82 8.1.-PINTURA MURAL 1. Técnica: pintura ao fresco. Aparece sobre todo nos muros e bóvedas das ábsidas por ser as sitios mais visibles dos templos. 2. Deriva do mosaico e pintura bizantina, do paleocristiano e das miniaturas prerrománicas (carolingia, otoniana e mozárabe). 3. Características: - Adaptación ao marco arquitectónico - Función didáctica - Simbolismo - Temas iconográficos - Abstracción de formas. 4. As composicións: as figuras son esquemáticas, xeométricas, abstractas, simbólicas, case antinaturalistas, expresivas, ríxidas , frontais, sen movemento, cubertas de roupaxes con pliegues simétricos e paralelos, pois. non busca a perfección das formas, a beleza, senón que as figuras transmitan aos fieis a mensaxe de Cristo. 5. Peculiaridades que son especificamente pictóricas como: a.-Os lugares de representación en ábsidas, bóvedas, muros, frontais de altar, libros de miniaturas... b.-Aínda que a escultura aparece ás veces policromada, a cor é un elemento predominantemente pictórico. É unha pintura onde o debuxo está moi marcado por liñas grosas, negras ou de claro-escuro, onde non existe a perspectiva, o volume, xa que logo é unha pintura plana, bidimensional, con leves efectos de modelado. 6. Tendencias: a pintura ofrece unha gran unidade. Con todo, apréciase a existencia de 2 tendencias, as dúas de orixe bizantino: -Na zona catalá, de tendencia Italo-bizantina: chámase así porque está centrada en Italia, esténdese desde alí a outros países europeos. Caracterízase porque mantén un estilo netamente bizantino (colorido rico en contrastes, figuras ríxidas, solemnes...). -Na zona castelá de tendencia Franco-bizantina (chamado así porque foi en Francia onde se constituíu). Tendencia caracterizada polos seus fondos claros e polo realismo expresivo que anima ás figuras. 7. Formas, a pintura, ao ter que desenvolverse sobre unha superficie plana, é ilusionista, é dicir, ten que dar aparencia de volume, non como a escultura cuxo propio soporte é de seu volumétrico. Aínda así, tanto escultura como en pintura, no románico non se preocupan en exceso de ser fiel reflexo da realidade, posto que a función desta arte é que os fieis pensen máis no mundo transcendente , no mundo do máis aló que no mundo terreal, polo cal o realismo non é vital para estes artistas.

83 Características específicas pinturas. Pantócrator San Isidoro de León
División de superficie En bandas Colores Puros y uniformes Pinturas planas. Bidimensionalidad Luz uniforme Colores buscan Armonía cromática No fieles a naturaleza Predominio Del dibujo Características específicas pinturas. Pantócrator San Isidoro de León

84 TENDENCIAS

85 ITALIO-BIZANTINA Ábside. San Clemente de Tahull

86 FRANCO-BIZANTINA Pantócrator San Isidoro de León

87 TEMAS REPRESENTADOS a. O tema principal é o Pantocrátor (Deus Todopoderoso, Creador e Xuzgador) representado na bóveda da ábsida central encerrado na mandorla (símbolo do resplandor da divindade de Cristo), rodeado de anxos ou dos símbolos dos Evanxelistas (tetramorfos). b. Nos muros das ábsidas represéntanse en franxas á Virxe cos apóstolos, profetas e santos (a mesma distribución dos mosaicos bizantinos). c. Outras veces, o Pantocrátor cede o seu posto á Virxe co Neno. d. Os muros laterais do templo cóbrense con temas do Antigo e Novo Testamento, dispostos en grandes zonas horizontais subdivididos en cadros.

88 SAN CLEMENTE DE TAHULL

89 San Clemente de Tahull Simetría Geometrización Claseshistoria

90 SANTA MARÍA DE TAHULL

91 Ábside. Santa María de Tahull

92 Detalles. Santa María de Tahull

93 SAN ISIDORO DE LEON

94 Bóvedas. San Isidoro de León

95 Anunciación a los pastores.
San Isidoro de León

96 Degollación de los Inocentes
La última Cena San Isidoro de León

97 EL PÓRTICO DE LA GLORIA

98 Arte románico Escultura
Clasificación: Pórtico de la Gloria Autor: Maestro Mateo y su taller Transición al gótico tanto en la escultura como en la arquitectura Puerta oeste de la catedral de Santiago Material: piedra (granito y mármol).Policromado Arte románico Escultura Pórtico de la Gloria

99 ALZADO

100 CRIPTA

101

102

103

104 ARCADA CENTRAL

105 Arte románico Escultura
Pórtico de la Gloria Arco central. Tema: El árbol de Jessé (naturaleza humana) En posición sedente: el apóstol Santiago( acoge al peregrino) Intermediario entre la tierra y la gloria En el tímpano: La Gloria (naturaleza divina) Cristo Juez que muestra las llagas Ángeles con los instrumentos de la Pasión Los evangelistas Los elegidos Los 24 ancianos del Apocalipsis con instrumentos musicales Detrás del parteluz, el maestro Mateo arrodillado

106 Arte románico Escultura
Pórtico de la Gloria – Aspectos de contenido Mensaje del fin del miedo al dios Juez. Mensaje de esperanza en la salvación. Cristo aparece como Redentor Santiago aparece como intermediario entre la tierra y el cielo Recibe al peregrino Su rostro es amable y acogedor Nos habla del contexto de una ciudad llena de entusiasmo artístico y religioso: Santiago Ejerció influencia en catedrales posteriores: Orense Tuy Chartres

107

108

109 SAN JUAN

110 Santiago de Compostela
Cristo en Majestad Ancianos músicos Ángeles con Símbolos de la pasión Elegidos Apóstol Santiago Árbol de Jessé Parteluz y tímpano. Santiago de Compostela

111

112

113

114

115 ARCADA DEREITA

116 Arte románico Escultura
Pórtico de la Gloria arco derecho Tema : El Juicio Final Elegidos y condenados

117

118

119

120 ARCADA ESQUERDA

121 Arte románico Escultura
Pórtico de la Gloria arco izquierdo Tema: anástasis Las tribus de Israel Creador, Adán y Eva El Paraíso

122

123

124 ESTATUAS COLUMNA

125 Arte románico Escultura
Pórtico de la Gloria: pilastras que separan los arcos. Tema En las columnas adosadas a las pilastras que separan los arcos: Profetas, a la izquierda Jeremías Daniel Isaías Moisés Apóstoles, a la derecha Pedro Pablo Santiago Juan Profetas Mayores Ápóstoles

126 Santiago de Compostela
Profetas. Antiguo Testamento Apóstoles. Nuevo Testamento Jambas. Santiago de Compostela

127 JEREMIAS DANIEL ISAÍAS MOISES

128 Jeremías, Daniel, Isaías Moises

129 Pedro Pablo Santiago juan

130

131

132

133

134

135 OBRAS MESTRE MATEO

136

137 OBRAS OUTROS MESTRES

138

139 Arte románico Escultura
Pórtico de la Gloria Aspectos formales y técnicos Frontera entre el románico y el gótico Del gótico: Expresividad, interrelación Expresión natural Separación del marco arquitectónico Pliegues naturales de la ropa En la bóveda arcos apuntados y bóveda de crucería Con Daniel la Edad Media empezó a sonreír


Descargar ppt "ROMÁNICO ESCULTURA Y PINTURA."

Presentaciones similares


Anuncios Google