La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Programa multidiziplinarra. Oinarrizko bi printzipiotan funtsatzen da: Kirolaria pertsona den heinean, bere garapen integrala lehenetsiz. Etengabeko hobekuntza.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Programa multidiziplinarra. Oinarrizko bi printzipiotan funtsatzen da: Kirolaria pertsona den heinean, bere garapen integrala lehenetsiz. Etengabeko hobekuntza."— Transcripción de la presentación:

1

2 Programa multidiziplinarra. Oinarrizko bi printzipiotan funtsatzen da: Kirolaria pertsona den heinean, bere garapen integrala lehenetsiz. Etengabeko hobekuntza prozesu batean oinarritzen da. Es un programa multidisciplinar Se basa en dos principios fundamentales: Considera al deportista como persona, priorizando el desarrollo personal integral. Se centra en un proceso de mejora continua EUTSI KIROLARI

3 Objetivos Generales del Modelo Ereduaren Helburu Orokorrak Errendimendu handiarekin erlazionaturiko kirolariaren gaitasunak ahalik eta gehien garatu. Parte hartzen duten kirolarien autoerrealizazio eta garapen pertsonal maila altu bat lortu. Desarrollar al máximo las capacidades de l@s deportistas relacionadas con el rendimiento deportivo.l@s Alcanzar un alto grado de autorrealización y de crecimiento personal de l@s deportistas participantes.l@s

4 Cómo se desarrolla Nola garatzen da TUTORIZAZIO zerbitzu baten bitartez, aholku eta orientazio guztiak bideratuko dira. A través de un servicio TUTORIAL, se canalizarán todas las recomendaciones y orientaciones.

5 Servicios que ofrece Eskeintzen dituen zerbitzuak KIROLARIA / DEPORTISTA KORDINAZIO ETA TUTORIZAZIOA COORDINACIÓN Y TUTORIZACIÓN IKASKETETAN laguntza Apoyo ACADÉMICO Laguntza BIOMEDIKU / NUTRIZIONALA Apoyo BIOMÉDICO Y NUTRICIONAL Laguntza PSIKOLOGIKOA Apoyo PSICOLÓGICO Laguntza KONDIZIONALA Apoyo CONDICIONAL

6 1. Apoyo Biomédico y Nutricional Laguntza Biomediku eta Nutrizionala Pisu eta gantzaren kontrola Control de peso y grasa Kontseilu dietetikoak Consejos dietéticos Lesioak eta kirol osasuna Lesiones y salud deportiva Analitiken irakurketa Léctura de analíticas

7 2. Apoyo Psicológico Laguntza Psikologikoa Interbentzio birtuala Seguimiento on line Lekuko saioak Sesiones presenciales www.teskal.com

8 3. Apoyo Condicional Laguntza Kondizionala Kirol Programazio eta planifikazioan laguntza Apoyo en la Planificación y Programación Deportiva

9 4. Apoyo Académico Laguntza Akademikoa Funtsezko 3 ekintza: Bideratutako ekasketa tekniken ikastaroa Tutoretzak Presentzialak Online: www.egela.comwww.egela.com Jardunaldi ezberdinak 3 acciones principales: Curso de técnicas de estudio dirigido Tutorías: Presenciales: Online: www.egela.comwww.egela.com Charlas orientativas

10 http://eutsigipuzkoa.net/


Descargar ppt "Programa multidiziplinarra. Oinarrizko bi printzipiotan funtsatzen da: Kirolaria pertsona den heinean, bere garapen integrala lehenetsiz. Etengabeko hobekuntza."

Presentaciones similares


Anuncios Google