La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Created by Matej Adzima Start v. 1.00. Nouns Adjectives Verbs.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Created by Matej Adzima Start v. 1.00. Nouns Adjectives Verbs."— Transcripción de la presentación:

1 Created by Matej Adzima Start v. 1.00

2 Nouns Adjectives Verbs

3 pub – krčma – taverna – tasca shepherd's pipe – fujara – piffero – zampoña rat – potkan – ratto – rata mole – krt – talpa – topo gin – borovička – ginaprella – ginebra homeless person – bezdomovec – senzapartia – apátrida lake – jazero – lago – laguna trough – koryto – alveo – bebedero brush – kefa – setolino – bruza parsley – petržlen – prezzemolo – rábano 1 2 3 Back

4 a nap – zdriemnutie – pisolino – siesta friendship – priateľstvo – amistade – amistad pub – krčma – taverna – tasca flamingo – plameniak – flammingo – flamenco a cake – koláč – maritozzo – tarta a bagpipe – gajdy – piva – gaita a burglar – zlodej – ladro – chorizo fishmonger – obhodník s rybami – pescivendolo – pescadero wardrobe – šatník – guardaroba – armario rainbow – dúha – arcobaleno – arco iris 1 2 3 Back

5 1 2 3 hair – vlasy – capelli – cabo dream – sen – sogno – sueño chemist – lekárnik – farmacista – farmacéutico pocket – vrecko – tasca – bolsillo health – zdravie – salute – salubridad underground – podzemná dráha – metropolitana – metropolitano jacket – kabát – guibbotto – abrigo trash – smeti – spazzatura – barrido lamp – lampa – lampadina – lámpara car-washing – umývačka áut – autolavaggio – autolavabo Back

6 bareheaded – holohlavý – pelato – calvo curly – kučeravý – cresposo – encrespado dirty – špinavý – lordo – chamacoso single – slobodný – celibe – franco yellow – žltý – luteo – amarillo happy – šťastný – fortunato – alegre slow – pomalý – lento – lento small – malý – picciolo – pequeño cold – studený – freddo – frio exhausted – vyčerpaný – esausto – agotado 1 2 Back

7 mean – lakomý – avaro – angurriento arrogant – povýšený – arrogante – altivo dangerous – nebezpečný – pericoloso – expuesto drunk – opitý – ubriaco – beodo awkward – nemotorný – impacciato – payo 1 2 Back

8 spade – rýľovať – vangare – laborear kiss – bozkávať – baciare – besuquear bark – štekať – latrare – ladrar knock – klopať – bussare – pistonear cry – plakať – piagnucolare – llorar to have a shower – sprchovať sa – docciarsi – ducharse to dance – tancovať – ballare – bailar to have breakfast – ranajkovať – far colazione – desayunar to study – študovať – studiare – estudiar to run – bežať – correre – correr to drink – piť – bevere – beber Back 2 1

9 to play – hrať – giocare – jugar to learn – učiť sa – imparare – aprender to sleep – spať – dormire – dormir to promise – sľúbiť – promettere – prometer to get bored – nudiť sa – annoiarsi – aburrir Back 2 1

10 I hope, you liked this dictionary... Have a nice day, Matej, Vlado


Descargar ppt "Created by Matej Adzima Start v. 1.00. Nouns Adjectives Verbs."

Presentaciones similares


Anuncios Google