La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Reproductors De Cd´s. Introducció Temari:  Diagrama General de Blocs.  Conversors A/D.  Óptica del CD.  Elements Mecànics.  Servosistemes al CD.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Reproductors De Cd´s. Introducció Temari:  Diagrama General de Blocs.  Conversors A/D.  Óptica del CD.  Elements Mecànics.  Servosistemes al CD."— Transcripción de la presentación:

1 Reproductors De Cd´s

2 Introducció

3 Temari:  Diagrama General de Blocs.  Conversors A/D.  Óptica del CD.  Elements Mecànics.  Servosistemes al CD.  Convertidors D/A.

4 Diagrama General de Blocs:

5 Convertidors A/D  Sistema de conversió.  Criteri de Nyquist.  Cuantificació i Decodificació.  Tipos de convertidors.

6 El Sistema de Conversió:

7 El Criteri de Nyquist

8 Cuantificació i Decodificació:

9 Tipos de Conversors A/D.-

10 Óptica del CD.-  Esquema General.  El dispositiu óptic de lectura.  Enfocament.  Polarització.  Prismes.  El disc de CD.

11 Esquema General de la unitat óptica.-

12 El dispositiu óptic de lectura.-

13 Enfocament:

14 Polarització:

15 Prismes.-

16 El disc del CD (Reflector).-

17 Elements Mecánics:  Dispositius de dos eixos: Pincipi de funcionament.  Dispositiu de dos eixos: Constitució.  Mecanismes i motors.

18 Principi de Funcionament:

19 Constitució.-

20 Mecanismes i Motors:

21 Servosistemes.-  Diagrama general d´un servosistema.  Servosistema d´enfocament.  Servosistema de seguiment “Tracking”  Servosistema CLV ( Control lineal de velocitat).

22 Diagrama general d´un “servo”.-

23 Servosistema d´enfocament:

24 Servositema de Tracking

25 Servositema CLV.-

26 Servo CLV.-  El CLV ( Constant lineal velocity) consisteix en un control de velocitat del motor de CC que s´encarrega de fer girar el disc compacte.  El control es far comparant dos freqüències, les dels senyals:  WFCK (write frame clock) que és un senyal quadrat que varia al voltant de 7,35Kz depenent de la velocitat a la que giri el motor.  RFCK (read frame clock) que és un senyal quadrat a una freqüència constant de 7,35Kz.  Si WFCK>RFCK => Diminució de la velocitat del motor.  Si WFCK Aument de la velocitat del motor.  Si WFCK=RFCK => Velocitat correcta.

27 Convertidors D/A.-  Funcionament General.  Convertidor de resistències ponderades.  Convertidor de resistències R-2R.

28 Funcionament General.-

29 D/A de resistències ponderades.-

30 D/A de resistències R-2R.-


Descargar ppt "Reproductors De Cd´s. Introducció Temari:  Diagrama General de Blocs.  Conversors A/D.  Óptica del CD.  Elements Mecànics.  Servosistemes al CD."

Presentaciones similares


Anuncios Google