La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

GAPIZÁS.COM GABRIEL PIÑERO ZÁS PRESENTA.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "GAPIZÁS.COM GABRIEL PIÑERO ZÁS PRESENTA."— Transcripción de la presentación:

1 GAPIZÁS.COM GABRIEL PIÑERO ZÁS PRESENTA

2 A PUCHO BOEDO

3 EN HIMNO A GALICIA

4 Ai esperta adourada Galicia, Dese sono en que estas debruzada,
La experta y adorada Galicia, de ese sueño que estás embrujada,

5 Do teu rico porvir a alborada, Polo ceo enxergandose vai
De tú rico porvenir claro, Por el cielo exagerando vas

6 Xa Cantando os teus fillos te chaman, E cos brazos, en cruz se espreguizan
Ya cantando tus hijos te llaman, Con los brazos en cruz se expresan

7 Malpocados o queles cobizan, E un bicodos labios da nai.
Desventurados aquellos que les falta, Un beso de los labios de su madre.

8 Dese chan venturoso arrincado po la man do meu negro destino
De ese signo venturoso arrinconado por la mano de mi negro destino

9 Hasta mesmo soñando maxino esos campos risoños cruzar.
Hasta mismo sueño con esos campos risueños cruzar.

10 E correr po las hortas e prados onde leda pasou miña infancia,
y correr por las huertas e prados donde pase mi infancia,

11 Respirando a suave fragancia de xazmin, caravel, azahar.
Respirando la suave fragancia de jazmín, clavel y azahar.

12 Coido mirar esas rias serenas escumando con barco veleiros,
Cuando miro esas rías serenas pintada con barco veleros,

13 E cantares oir feiticeiros que en
ningures tan doces oin, y oír cantares felices que en ningunos tan dulces oí,

14 Ainda creo sentir as labercas que pineiran nos aires cantando,
Ahora creo sentir las labercas que suenan en el aires cantando,

15 Canto sol vai as nubes pintando de amarelo, de lume e carmin.
Canto sol va as nubes pintando de amarillo, de lumbre e carmín.

16 Eu soñei ver na cume do pindo, Adornados de mirto e loureiros,
yo soñé ver a cumbre de pinos, Adornados de mirto e laureles,

17 Escritores, poetas, guerreiros, Que sorrindo se daban a man.
Escritores, poetas, guerreros, Que sonrríendo se daban a mano.

18 Eran eses o fillos mais caros, Que da patria aumentaron a gloria,
Eran esos los hijos mas caros, Que de la patria aumentaron la gloria,

19 Os seus nomes nos fastos da historia, Con diamantes grabados serán.
que sus nombres no falten en la historia, Con diamantes grabados serán.

20 Acordei adourada Galicia e dos ollos chovianme as bagoas,
Me acordé de mi adorada Galicia y de los ojos me llovían las lagrimas,

21 Quen pudiera beber nas tuas aguas e os teus aires feliz respirar.
Quien pudiera beber de tus aguas y de tus aires feliz respirar.

22 De ti lonxe querido corruncho, eu morrendo estou de amargura,
De ti lejos querido terruño, yo muriendo estoy de amargura,

23 Como a froita que vai xa madura e entre as silvas o vento guindou.
Como la fruta que va ya madura entre las silvas el viento robó.

24 Teño envidia da libre anduriña que ahi chega por todos los maios,
Tengo envidia de la libre golondrina que llega todos los mayos,

25 Teño envidia das nubes e raios que o sureste a esa terra levou.
Tengo envidia de nubes e rayos que o sureste a esta tierra llevó.

26 Po los diversos paises que eu vaia ti seras miña dolce memoria
Po los diversos países que yo voy tu serás mi dulce memoria

27 Mismo entrar no quixera na gloria sin primeiro pasar por ahí.
entrar no quisiera en la gloria sin primero pasar por ahí.

28 FIN Imágenes de Internet Sin animo de lucro.-
Sin primeiro pasar por ahí, sin primeiro pasar por ahí……. Sin primero pasar por ahí, sin primero pasar por ahí……. FIN Imágenes de Internet Sin animo de lucro.-

29


Descargar ppt "GAPIZÁS.COM GABRIEL PIÑERO ZÁS PRESENTA."

Presentaciones similares


Anuncios Google