La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

¿QUE ES EL ASMA? El asma es una enfermedad crónica, no se cura, pero se controla con facilidad siguiendo el tratamiento, pudiendo llevar una vida completamente.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "¿QUE ES EL ASMA? El asma es una enfermedad crónica, no se cura, pero se controla con facilidad siguiendo el tratamiento, pudiendo llevar una vida completamente."— Transcripción de la presentación:

1 ¿QUE ES EL ASMA? El asma es una enfermedad crónica, no se cura, pero se controla con facilidad siguiendo el tratamiento, pudiendo llevar una vida completamente activa, sin limitaciones de ningún tipo, tampoco para el ejercicio. Los bronquios de los asmáticos están INFLAMADOS, mas gruesos, por ello ante algunos estímulos como pólenes, polvo, irritantes (esprays, lacas, pinturas), ejercicio, aire frío, risa, etc… SE ESTRECHAN con facilidad (BRONCOCONSTRICCION) provocando síntomas (tos molesta o dificultad para respirar) ¿COMO SE TRATA? Por ello hay dos tipos fundamentales de medicación en el asma: BRONCODILATADORES: Son los inhaladores de color azul y debe usarlos cuando tenga síntomas, tos o fatiga(broncoconstricción). Usted debe saber que si tiene necesidad de ellos mas de 1 o 2 veces por semana debe acudir al médico porque puede que necesite iniciar un tratamiento o modificar el que lleva. ANTIINFLAMATORIOS: Son para el tratamiento continuado, son necesarios para tratar la inflamación de los bronquios y conseguir estar sin molestias y que el asma no empeore con el tiempo. Es muy importante que los tome a diario si se los han recetado. Suelen ser generalmente de color marrón o naranja, en ocasiones de color morado o rojo (combinados), también pueden ser pastillas. Hay diferentes grados de asma y en un mismo paciente puede haber temporadas con muchos síntomas (mas severo) y otras con muy pocos (asma leve). De lo que se trata es de estar el menor tiempo posible con síntomas, por ello si tiene tos molesta o fatiga mas de 1 o 2 veces por semana su médico le dará un tratamiento (antiinflamatorios) y deberá seguirlo de forma continuada hasta nuevo control. Grupo de Respiratorio de Osatzen BRONQUIO OBSTRUIDO BRONQUIO NORMAL

2 ZER DA ASMA? Asma gaixotasun kronikoa da, ez da sendatzen, baina, tratamendua betetzen bada, erraz kontrola daiteke, eta pazienteak bizimodu aktiboa egin dezake, ariketa fisikoa barru, inolako mugarik gabe. Asmatikoen bronkioak INFLAMATUTA daude, lodituta; beraz, zenbait estimuluren aurrean, besteak beste, polena, hautsa, narritagarriak(sprayak, lakak, pinturak), ariketa fisikoa, aire hotza, barrea, erraz ESTUTZEN dira (BRONKOKONSTRIKZIOA), eta zenbait sintoma azaltzen dira (eztul gogaikarria eta arnasa hartzeko zailtasuna). ZEIN TRATAMENDU DAUKA? Orain arte aipatutakoa dela-eta, bi medikazio mota daude funtsean: BRONKIO-ZABALTZAILEAK: kolore urdineko inhalagailuak dira, eta sintomak, eztula edo arnasestua (bronkokonstrikzioa) azaltzen direnean hartu behar dira. Kontuan hartu behar duzu, astean behin edo bi aldiz baino gehiago hartzeko beharra izanez gero, medikuarengana joan behar duzula, zeren baliteke tratamendu bat hasi, edo daramazuna aldatu behar izatea. ANTIINFLAMATORIOAK: etengabeko tratamendua egiteko erabiltzen dira; beharrezkoak dira bronkioetako inflamazioari aurre egiteko, ondoezik gabe egoteko, eta asmak, gerora, okerrera egin ez dezan. Egunero hartzeko agindu badizute, oso garrantzitsua izaten da hala egitea. Marroiak edo laranja kolorekoak izaten dira gehienetan; batzuetan, moreak edo gorriak (nahasita); pastilletan ere badaude. Asmak gradu desberdinak izaten ditu, eta paziente batek aldi batean sintoma asko izan ditzake (larriagoa), eta, beste batean, oso gutxi (arinagoa). Ahalegina egin behar da sintomekin ahalik denbora gutxiena egoten; horrela, bada, astean behin edo bi aldiz baino gehiago eztul gogaikarria edo arnasestua izanez gero, zure medikuak tratamendua jarriko dizu (antiinflamatorioak), eta etengabe hartu beharko dituzu, hurrengo kontrola egin arte. Osatzeneko Arnas Aparatuko Taldea BRONKIO BUXATUA BRONKIO NORMALA

3 MEDIDAS GENERALES DE EVITACION NO FUMAR NO FUMAR y evitar la exposición al humo del tabaco. El tabaco es un irritante que provoca alteraciones en los bronquios y favorece la cronicidad del asma. IRRITANTES Evitar la exposición a IRRITANTES como polvo de casa, lacas, insecticidas, pinturas, colonias, humos, etc. ANIMALES DOMESTICOS Evitar tener ANIMALES DOMESTICOS en el hogar. FÁRMACOS Evitar tomar FÁRMACOS que puedan desencadenar asma. La aspirina y los antiinflamatorios deben evitarse como norma general, tambien algunos colirios pueden empeorar el asma. EJERCICIO: EJERCICIO: La practica de ejercicio es saludable y no debe evitarlo excepto cuando esté con síntomas de asma. Si presenta asma con el ejercicio deberá usar un broncodilatador previamente. Si lleva tratamiento de fondo y a pesar de ello tiene asma con el ejercicio deberá consultar a su médico porque esto puede ser indicativo de que necesite modificar el tratamiento. MEDIDAS DE EVITACIÓN. ALERGICOS A ÁCAROS. Limpieza exhaustiva de la habitación del paciente. Utilizar fundas de colchón y almohadas. Lavar semanalmente sábanas y edredones a 60º. Evitar alfombras y moquetas en la habitación. Evitar objetos que acumulen polvo en la habitación: peluches, libros.. Limpiar el polvo a diario con trapo húmedo. No barrer. Usar aspirador. MEDIDAS DE EVITACIÓN. ALERGICOS A PÓLENES. Dormir con las ventanas cerradas (ventilar 5 minutos por la mañana temprano). Viajar en coche con las ventanillas cerradas. No salir al campo ni ventilar la habitación al mediodía ni al atardecer (los días de viento y de máxima polinización) Usar gafas de sol en la calle. Grupo de Respiratorio de Osatzen

4 ALERGENOEN ERAGINA SAIHESTEKO NEURRI OROKORRAK EZ ERRE EZ ERRE, eta saiatu tabakoaren kearen eraginpean ez jartzen. Tabakoa bronkioetako arazoak sortarazten dituen narritagarri bat da, eta asma kroniko bihurtzen laguntzen du. Saiatu NARRITATZAILEEN eraginpean ez jartzen, besteak beste, etxeko hautsaren, laken, intsektiziden, pinturen, eta kolonien eraginpean. ABERERIK Ahal dela, ez eduki ABERERIK etxean. BOTIKARIK Ahal dela, ez hartu asma eragin dezakeen BOTIKARIK. Oro har, ez da aspirinarik eta antiinflamatoriorik hartu behar; kolirio batzuek ere asma areagotu dezakete. ARIKETA FISIKOA ARIKETA FISIKOA : Ariketa fisikoa egitea osasungarria izaten da, eta, asmaren sintomarik ez daukazun bitartean, ez duzu zertan saihestu. Ariketa fisikoa egiten duzunean, asma sortuz gero, bronkio-zabaltzailea erabili behar duzu aldez aurretik. Epe luzeko tratamendua badaramazu, eta ariketa fisikoa egiten duzunean, hala ere, asma sortzen baldin bazaizu, medikuari esan behar diozu, zeren baliteke tratamendua aldatu behar izatea. AKAROEI ALERGIA DIOTENEK HARTU BEHARREKO NEURRIAK Pazientearen gela sakon garbitu behar da. Koltxoiarentzako eta burkoarentzako zorroak erabili behar dira. Maindireak eta edredoiak astean behin garbitu behar dira (60º-tan). Ahal dela, ez eduki alfonbrarik edo moketarik gelan. Ez da eduki behar gelan hautsa bil dezakeen objekturik, adibidez, pelutxeak, liburuak… Hautsa kendu, egunero, zapi bustiarekin. Erratzik ez pasatu. Xurgagailua erabili behar da. POLENARI ALERGIA DIOTENEK HARTU BEHARREKO NEURRIAK Leihoak itxita lo egin (goizean goiz, 5 minutu bitartean aireztatzen utzi) Autoan leihatilak itxita bidaiatu. Haizea dabilen egunetan eta polinizazio gehien dagoenean, ez da mendi aldera atera behar, eta gela ez da eguerdian eta arratsean aireztatu behar. Kalean eguzkitako betaurrekoak erabili. Osatzeneko Arnas Aparatuko Taldea

5 1. No es necesario utilizar pinzas nasales. 2. Posición preferentemente de pie. 3. Colocar el indicador a Sujetar correctamente el medidor, sin interferir con los dedos el indicador. 5. Inspirar profundamente. 6. Colocar la boquilla entre los labios, sellándolos a su alrededor. 7. No toser ni obstruir con la lengua el orificio del medidor. 8. Soplar lo más fuerte y rápido posible (no más de 1 o 2 segundos) 9. Registrar el dato obtenido. 10. Repetir la maniobra 2 veces más y anotar el valor más alto de los tres. INSTRUCCIONES DE USO DEL MEDIDOR DEL FEM Grupo de Respiratorio de Osatzen

6 1. Ez da beharrezkoa sudurreko pintzak erabiltzea. 2. Hobe da zutik egotea. 3. Adierazlea zeroan (0) jarri. 4. Neurgailuari behar bezala eutsi, adierazlea hatzekin estali gabe. 5. Arnasa sakon hartu. 6. Ahokoa ezpainen artean jarri, eta inguruan itxi. 7. Ez eztulik egin eta ez itxi mingainarekin neurgailuaren zuloa. 8. Putz egin ahalik indar gehienarekin eta ahalik azkarren (segundo bat edo bi gehienez). 9. Lortutako datua jaso. 10. Prozesua beste bi aldiz egin, eta hiru aldietako balorerik handiena idatzi. ARNASBOTATZEKO FLUXU GORENAREN NEURGAILUA ERABILTZEKO JARRAIBIDEAK Osatzeneko Arnas Aparatuko Taldea

7 !FLOP! ¡FLOP! 1. Colocarse de pie o sentado 2. Destapar el inhalador, ponerlo en posición vertical forma de L, agitar suavemente, sujetándolo entre los dedos índice (arriba) y pulgar (debajo). 3. Efectuar una espiración completa y colocar el inhalador en la boca, sellando la salida del inhalador con los labios. 4. Inspirar lentamente por la boca evitando que la lengua interfiera la salida del medicamento. 5. Una vez iniciada la inspiración, presione el aerosol mientras sigue inspirando profundamente. 6. Retirar el inhalador de la boca, mantener inspiración durante 10 segundos y expulsar el aire lentamente. 7. Se se precisan nuevas dosis repetir la operación. 8. Tapar el inhalador y enjuagar la boca al finalizar la inhalación. 10 seg. INSTRUCCIONES CARTUCHO PRESURIZADO Grupo de Respiratorio de Osatzen

8 !FLOP! FLOP! 1. Zutik edo eserita jarri. 2. Inhalagailuari tapa kendu, bertikalean, L bat egiten duela jarri, eta hatz erakuslearen (goian) eta lodiaren (behean) artean eutsita, poliki-poliki astindu. 3. Arnas guztia bota, inhalagailua ahoan jarri, eta inhalagailuaren irteera ezpainekin itxi. 4. Arnasa poliki hartu ahotik, mingainak medikamentua irteera eragozten ez duela. 5. Arnasa hartzen hasi bezain laster, aerosola zanpatu, eta arnasa sakon hartzen jarraitu. 6. Inhalagailua ahotik kendu, 10 segundoan arnasa hartzeari eutsi, eta airea poliki-poliki bota. 7. Dosi gehiago behar izanez gero, prozesua berriz egin. 8. Inhalagailua tapatu, eta, inhalatu ondoren, ahoa urez garbitu. 10 seg. KARTUTXO PRESURIZATUAREN JARRAIBIDEAK Osatzeneko Arnas Aparatuko Taldea

9 1. Colocar el pulsador-espaciador Jet en posición vertical. Retirar el capuchón protector. 2. Agitar enérgicamente. 3. Realizar una espiración completa. 4. Ajustar los labios a la boquilla del pulsador- espaciador JET. 5. Presionar con el dedo índice sobre el frasco e inspirar profundamente incluso después de algunos segundos. 6. Cerrar el pulsador-espaciador JET con el capuchón protector. 7. Limpieza periódica con agua tibia después de extraer el frasco, secándolo después. INSTRUCCIONES SISTEMA JET Grupo de Respiratorio de Osatzen

10 1. JET kliskagailua (ahokoa eta kartutxoaren arteko lekua zabaltzeko balio duena) bertikalean jarri. Babeseko txanoa kendu. 2. Indarrez astindu. 3. Arnasa bota, birikak hustu arte. 4. JET kliskagailuaren ahokoa ezpainetan egokitu. 5. Hatz erakuslea flaskoaren gainean jarri, zanpatu eta arnasa sakon hartu, segundo batzuk pasatu bitartean. 6. JET kliskagailua babeseko txanoarekin itxi. 7. Tarteka ur epelarekin garbitu, flaskoa atera ondoren, eta, gero, behar bezala lehortu. JET SISTEMAREN JARRAIBIDEAK Osatzeneko Arnas Aparatuko Taldea

11 1. Colocarse de pie o sentado. 2. Quitar la tapa y colocarlo en posición vertical, en forma de L, agitar suavemente para homogeneizar la solución y levantar la palanca de carga. 3. Efectuar una espiración completa y colocar el inhalador en la boca sellando la salida del inhalador con los labios. 4. Inspirar lentamente por la boca evitando que la lengua interfiera la salida del medicamento. 5. Retirar el inhalador de la boca, mantener la inspiración durante 10 y expulsar el aire lentamente. 6. Si se precisa nuevas dosis, repetir la misma operación. 7. Tapar el inhalador y enjuagar la boca al finalizar las inhalaciones. INSTRUCCIONES SISTEMA AUTOHALER Grupo de Respiratorio de Osatzen

12 1. Zutik edo eserita jarri. 2. Tapakia kendu, eta bertikalean jarri, L bat egiten duela; disoluzioa homogeneizatzeko, poliki-poliki astindu, eta kargatzeko palanka altxa. 3. Arnasa bota, birikak hustu arte, eta inhalagailua ahoan jarrita, ezpainekin inhalagailuaren irteera itxi. 4. Arnasa hartu ahotik poliki-poliki, eta ez utzi mingainak medikamentuaren irteerari trabarik egin diezaion. 5. Inhalagailua ahotik kendu, arnasari hamar segundo bitartean eutsi eta poliki-poliki arnasa bota. 6. Beste dosiren bat behar izanez gero, prozesu berdina egin behar da. 7. Inhalagailua estali, eta, inhalazioak bukatutakoan, ahoa urarekin garbitu. AUTOHALER SISTEMAREN JARRAIBIDEAK Osatzeneko Arnas Aparatuko Taldea

13 1. Colocarse de pie o sentado 2. Destapar el inhalador y agitarlo. 3. Acoplar el inhalador a la cámara en posición vertical (forma de L). 4. Ajustar los labios a la boquilla de la cámara, efectuar un pulsación e inspirar lenta y profundamente. 5. Retirar la cámara de la boca, aguantar la inspiración durante 10 segundos y expulsar el aire lentamente. 6. Retirar el cartucho de la cámara. 7. Limpiar periódicamente la cámara con agua y jabón. INSTRUCCIONES CAMARA DE INHALACION Grupo de Respiratorio de Osatzen

14 1. Zutik edo eserita jarri. 2. Inhalagailuari tapa kendu, eta astindu. 3. Inhalagailua kameran egokitu bertikalean (L bat egiten duela). 4. Ezpainak kameraren ahoan egokitu, pultsazio bat egin eta arnasa hartu poliki eta sakon. 5. Kamera ahotik kendu, arnasari hamar segundo bitartean eutsi, eta airea poliki-poliki bota. 6. Kartutxoa kameratik kendu. 7. Kamera tarteka garbitu ur eta xaboiarekin. INHALAZIO-KAMERAREN JARRAIBIDEAK Osatzeneko Arnas Aparatuko Taldea

15 1. Colocarse de pie o sentado. 2. Abrir la parte superior del inhalador manteniéndola en posición vertical. 3. Girar la rosca de la parte inferior primero hacia la derecha y luego a la izquierda hasta oír un clic. 4. Espirar profundamente manteniendo el inhalador alejado de la boca y en posición vertical. 5. Colocar la boquilla entre los labios, inspirar profunda y sostenidamente. 6. Retirar el inhalador de la boca y mantener la respiración durante 10 segundos. 7. Tapar el inhalador y enjuagar la boca al finalizar las inhalaciones. 8. Cuando aparece una marca roja en el indicador quedan 20 dosis. INSTRUCCIONES SISTEMA TURBUHALER Grupo de Respiratorio de Osatzen

16 1. Zutik edo eserita jarri. 2. Inhalagailuaren goiko aldea ireki, eta bertikalean eduki. 3. Behealdeko hariari bira eman, lehendabizi eskuinera, eta, gero, ezkerrera, klik entzun arte. 4. Inhalagailua ahotik urrutiratu, eta, bertikalean dagoela, arnasa barru-barrutik bota. 5. Ahokoa ezpainen artean egokitu, arnasa sakon hartu eta eutsi. 6. Inhalagailua ahotik kendu, eta, hamar segundo pasatu bitartean, arnasari eutsi. 7. Inhalagailua estali, eta, inhalatzeak bukatutakoan, ahoa urarekin garbitu. 8. Markagailuan seinale gorri bat agertzen denean, 20 dosi gelditzen dira. TURBUHALER SISTEMAREN JARRAIBIDEAK Osatzeneko Arnas Aparatuko Taldea

17 INSTRUCCIONES SISTEMA ACUHALER 1. Colocarse de pie o sentado. 2. Abrir el inhalador retirando la carcasa externa. 3. Deslizar la palanca hasta el tope (el inhalador está listo para utilizar). 4. Espirar profundamente manteniendo el inhalador alejado de la boca. 5. Colocar la boquilla entre los labios, inspirar profunda y sostenidamente. 6. Retirar el inhalador de la boca, mantener la inspiración durante diez segundos y espirar lentamente. 7. Cerrar el inhalador y enjuagar la boca al finalizar la inhalación. 8. El dispositivo contiene una marcador con el número de dosis restantes. Grupo de Respiratorio de Osatzen

18 ACUHALER SISTEMAREN JARRAIBIDEAK 1. Zutik edo eserita jarri. 2. Kanpoko karkasa kendu, inhalagailua irekitzeko. 3. Palanka muturreraino eraman (inhalagailua prest dago) 4. Inhalagailua ahotik urrutiratu, eta arnasa bota barru- barrutik. 5. Ahokoa ezpainen artean jarri, arnasa sakon hartu eta eutsi. 6. Inhalagailua ahotik kendu, arnasari hamar segundo bitartean eutsi, eta poliki-poliki bota. 7. Inhalagailua itxi, eta inhalatzea bukatutakoan, ahoa urarekin garbitu 8. Inhalagailu honek markagailu bat dauka, eta, bere bidez, gelditzen den dosi-kopurua ikus daiteke. Osatzeneko Arnas Aparatuko Taldea

19 1. Colocarse de pie o sentado. 2. Abrir la parte superior del sistema de inhalación. 3. Introducir la cápsula en posición vertical. 4. Cerrar la parte superior hasta que se ensamblen las dos piezas del sistema. 5. Apretar hacía dentro la pieza de perforación de la cápsula. 6. Expulsar todo el aire de los pulmones (nunca dentro del inhalador). 7. Colocar la boquilla del aerosol entre los labios, inspirar profunda y sostenidamente. 8. Retirar el inhalador de la boca y mantener la respiración durante 10 segundos. 9. Enjuagar la boca para eliminar los restos del fármaco. INSTRUCCIONES POLVO SECO UNIDOSIS Grupo de Respiratorio de Osatzen

20 1. Zutik edo eserita jarri. 2. Inhalatze-sistemaren goiko aldea ireki. 3. Bertikalean dagoela, kapsula sartu. 4. Goiko aldea itxi, sistemaren pieza bat bestearekin lotzen dela. 5. Kapsula zulatzeko pieza barnerantz zanpatu. 6. Biriketako aire guztia bota (inhalagailu barnera, ordea, inolaz ere ez). 7. Aerosolaren ahokoa ezpainen artean jarri, eta arnasa hartu behar duzu sakon, aireari eusten diozula. 8. Inhalagailua ahotik kendu, eta,10 segundo pasatu bitartean, arnasari eutsi. 9. Ahoa urarekin garbitu, farmako-arrastoak kentzeko. DOSI BAKARREKO HAUTS LEHORRAREN JARRAIBIDEAK Osatzeneko Arnas Aparatuko Taldea

21 AUTOCONTROL DEL ASMA. Para evitar descompensaciones graves de su asma es fundamental la actuación precoz ante síntomas que pueden preceder a una crisis como son: Tos, frecuentemente nocturna. Pitidos al respirar. Dificultad para llenar el pecho de aire, opresión, molestias en el pecho. Falta de aire o fatiga al realizar ejercicio. Necesidad de usar Ventolin o Terbasmin mas de 1 o 2 veces por semana. Disminución de su valor de FEM. Los pacientes con un nivel de conocimiento elevado del asma, como es su caso, están preparados para aumentar o disminuir la medicación según los síntomas y su valor de flujo espiratorio máximo (FEM) Usted realiza correctamente las mediciones del FEM y conoce su valor optimo de pico de flujo (FEM). Si presenta alguno de los síntomas arriba indicados mida y anote en las hojas de registro su cifra de FEM ya que la gravedad de la crisis estará en función del % de disminución de su FEM. Su FEM máximo es ………………… SITUACION ESTABLE: FEM mayor de ……………... ( FEM > 80% del máximo) CRISIS LEVE: FEM entre ……………………..(FEM entre el % del máximo) CRISIS GRAVE: FEM menor de …………….. (FEM menor del 60% del máximo) * No olvide tomar la medicación a diario. * Cumpla las medidas de evitación de alergenos e irritantes. Grupo de Respiratorio de Osatzen

22 ASMAREN AUTOKONTROLA Asmaren desoreka larririk gerta ez dadin, beharrezkoa da garaiz aurre egitea krisiaren aurretik sor daitezkeen sintomei, besteak beste: Eztula, gauez sarritan. Txistuak, arnasa hartzean. Birikak airez betetzeko zailtasuna, opresioa, eta ondoeza bularrean. Ariketa fisikoa egitean, aire-falta edo arnasestua. Ventolin edo Terbasmin erabili beharra, astean behin edo bitan baino gehiagotan. Arnasbotatzeko fluxu gorenaren balorea jaistea. Asmari buruzko ezagutza-maila altua daukaten pazienteak, zure kasuan gertatzen den bezala, prestatuta daude, sintomak eta Arnasbotatzeko Fluxu Gorenaren balorea kontuan hartuta, medikazioa gehitu edo gutxitzeko. Zuk behar bezala egiten dituzu Arnasbotatzeko Fluxu Gorenaren neurketak, eta zure AFGaren puntako balorerik onena ezagutzen duzu. Gorago aipatu diren sintometakoren bat badaukazu, neurtu eta idatz ezazu zure AFGaren zifra erregistro-orrietan; izan ere, krisiaren larritasuna zure AFGa jaisten den %aren baitan dago. Zure Arnasbotazeko Fluxu Gorenaren maximoa ondokoa da: ………………… EGOERA EGONKORRA: AFGa …baino handiagoa (AFGa > maximoaren %80) KRISI ARINA: AFGa …… eta ……… artean (AFGa, maximoaren % artean) KRISI LARRIA: AFGa ….... baino txikiagoa (AFGa < maximoaren %60) * Kontuan hartu medikazioa egunero hartu behar duzula. * Bete itzazu alergeno eta narritagarrien eragina saihesteko neurriak. Osatzeneko Arnas Aparatuko Taldea

23 MEDICACIÓN SINTOMAS AÑO MES DIA ANTES DEL BRONCODILAT DESPUES DEL BRONCODIL FATIGA PITIDOS TOS OPRESIÓN DESPERTAR POR ASMA AUSENCIA AL TRABAJO/ESC MEDIDA DEL FLUJO ESPIRATORIO MAXIMO (REGISTRAR LA MÁS ALTA DE LAS TRES) M N M N M N M N M N M N M N ANEXO HOJA DE REGISTRO DE SÍNTOMAS Y FEM NOMBRE:………………………………………………………………………………………………………… FEM MAXIMO:…………. Grupo de Respiratorio de Osatzen

24 MEDIKAZIOA SINTOMAK ANEXO 4: HJA DE REGISTRO DE SÍNTOMAS Y FEM URTEA HILABETEA EGUNA BRONKOZABALTZ. AURRETI BRONKOZABALTZ ONDOREN ARNASESTUA TXISTUA EZTULA ESTUTASUNA ASMAGATIK ESNATZEA AUSENCIA AL TRABAJO/ESC ARNAS BOTATZEKO FLUIXU GORENA (ERREGISTRATU HIRUEN ARTEKO ALTUENA) M N M N M N M N M N M N M N ANEXO SINTOMEN ETA ARNASBOTATZEKO FLUIXU GORENAREN ERREGISTRO-ORRIA IZENA:………………………………………………………………………………………………………………. AFG MAXIMOA:…………. Osatzeneko Arnas Aparatuko Taldea

25 ESPIROMETRIA FORZADA. INSTRUCCIONES La prueba que le vamos a hacer es para medir la capacidad de los pulmones(cuanto aire cabe en ellos) y cómo funcionan sus bronquios. Para que el médico interprete correctamente la prueba necesitamos su colaboración, ya que debe realizarla con el máximo esfuerzo que sea capaz de hacer. La enfermera le explicará los pasos a seguir para hacer correctamente la prueba. Es muy importante que siga sus instrucciones. NO FUME ni tome café, por lo menos 2 o 3 horas antes de la prueba. Si tiene gripe o con un catarro importante (fiebre o muchas flemas) comuniqueselo a la enfermera. Venga con tiempo para estar en reposo unos 15 minutos antes de que le llamen. Suspenda la siguiente medicación 24 horas antes de la prueba: - Contraindicaciones para realizar la espirometría forzada: Incapacidad física o psíquica. Cuando una hiperpresión torácica suponga riesgo: hemoptisis, neumotorax, aneurismas, angor inestable, IAM reciente, desprendimiento de retina reciente, cirugía ocular, abdominal o torácica reciente (< 6 meses) Infección respiratoria o TBC activa. Medicación a suspender: Broncodilatadores de corta duración (6-8 horas antes) Broncodilatadores de larga duración (24 horas antes) Teofilinas retardadas (24 horas antes) Cromonas: cromoglicato y nedocromil sódicos (24 horas antes) Antihistamínicos (24 horas antes) Antileucotrienos (24 horas antes) Vacunación antigripal (esperar 1 mes) Grupo de Respiratorio de Osatzen

26 ESPIROMETRIA BORTXATUA. JARRAIBIDEAK Proba honen bitartez, zure biriken edukiera (zenbat aire sartzen den) neurtu, eta zure bronkioek nola funtzionatzen duten aztertu nahi dugu. Medikuak proba behar bezala interpreta dezan, zure laguntza behar dugu; proba hau, izan ere, ahal duzun ahaleginik handienarekin egin behar duzu. Erizainak azalduko dizu zein urrats egin behar dituzun, proba behar bezala betetzeko. Oso garrantzitsua da gauzak berak esan bezala egitea. EZ ERRE eta ez kaferik hartu, gutxienez, proba egin baino 2 edo 3 ordu lehenagotik. Griperik baduzu, edo katarro handia harrapatu baduzu (sukarra edo flema asko), esan iezaiozu erizainari. Garaiz etorri; izan ere, atsedenean egon behar duzu, deitu baino 15 minutu lehenagotik. Proba egin baino 24 ordu lehenagotik, ez duzu ondoko medikaziorik hartu behar: - Espirometria bortxatua egiteko kontraindikazioak: Ezintasun fisiko eta psikikoa Toraxeko hiperpresioak arriskua ekar dezake ondoko kasuetan: hemoptisia; pneumotoraxa; aneurismak; angor ezegonkorra; miokardioko infartu akutu gertatu berria; erretina-askatze gertatu berria; begiko, abdomeneko edo toraxeko kirurgia egin berria (< 6 hilabete) Arnas infekzioa edo TBK aktiboa. Utzi beharreko medikazioa: Iraupen laburreko bronkio-zabaltzaileak (6-8 ordu lehenagotik) Iraupen luzeko bronkio-zabaltzaileak (24 ordu lehenagotik) Eragin atzeratuko teofilinak (24 ordu lehenagotik) Kromonak: kromoglikatoa eta nedokromil sodikoa (24 ordu lehenagotik) Antihistaminikoak (24 ordu lehenagotik) Antileukotrienoak (24 ordu lehenagotik) Gripearen kontrako txertaketa (hilabete itxaron behar da) Osatzeneko Arnas Aparatuko Taldea

27 TRATANIENTO CRISIS LEVE(precaución) FEM entre % Grupo de Respiratorio de Osatzen TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO. ZONA VERDE. FEM > 80% HOJA DE AUTOCONTROL ASMA Izena: …………………………………………………………………. FEM:……………. Cuando esté sin molestias y el FEM sea mayor que …………………… - Cuando tenga molestias (tos, pitos, fatiga, opresión), tome: - Cuando tenga molestias nocturnas, al levantarse o al hacer ejercicio, 2 o más veces seguidas o su FEM esté entre……………………….. (doblar dosis de corticoides inhalados) - Si los síntomas o el FEM no mejoran en 2 días : CONTACTE CON SU MEDICO Cuando su FEM sea menor que ………………….....… tome: - VENTOLIN o TERBASMIN en cámara (4 - 6 inhalaciones) - DACORTIN 30 (2 comprimidos) Registre su FEM a los 20 minutos y si no llega a ………… repita: - VENTOLIN o TERBASMIN en cámara (4 -6 inhalaciones) y de todas formas: ACUDA AL HOSPITAL O A URGENCIAS TRATAMIENTO DE CRISIS GRAVE(ACUDIR AL HOSPITAL) FEM < 60%

28 KRISI ARINAREN TRATAMENDUA (arreta jarri) AFGa %60 eta 80ren artean MANTENTZE-TRATAMENDUA. ALDE BERDEA. AFGa > %80 ASMAREN AUTOKONTROLEKO ORRIA Izena: …………………………………………………………………. Arnasbotatzeko Fluxu Gorenaren maximoa:……………. Ondoezik ez zaudenean, eta AFGa ………………baino handiagoa duzunean - Ondoezik zaudenean (eztula, txistuak, arnasestua, opresioa), ondokoa hartu: - Gauean, jaikitzean edo ariketa fisikoa egiten duzunean, ondoeza jartzen bazaizu, 2 bider edo gehiago segidan, edo AFGa ………(r)en eta ……… (r)en artean badaukazu, (kortikoide inhalatuen dosia bikoiztu) - Sintomak edo AFGa 2 egunean hobetzen ez badira: MEDIKUAREKIN HARREMANETAN JARRI AFGa ………………….(e)tik behera daukazuenean, ondokoa hartu behar duzu: - VENTOLIN edo TERBASMIN, kamara erabiliz (4 - 6 inhalatze) - DACORTIN 30 (2 konprimitu) 20 minutu pasatu ondoren, AFGa idatzi, eta ez bada …………….(e)ra iristen, berriz hartu: - VENTOLIN edo TERBASMIN, kamara erabiliz (4 -6 inhalatze), eta nolanahi ere: JOAN ZAITEZ OSPITALERA EDO LARRIALDIETARA KRISI LARRIAREN TRATAMENDUA (OSPITALERA JOAN) AFGa < %60 Osatzeneko Arnas Aparatuko Taldea

29 FEM l/m NormogramadeGreggyNunnpara el cálculo del valor teórico del FEM según edad, talla y sexo. Grupo de Respiratorio de Osatzen TALLA en cm HOMBRES MUJERES TALLA en cm EDAD VALORES NORMALES DEL FEM

30 AFG l/m Gregg eta Nunn-en normograma AFGaren balore teorikoa kalkulatzeko, adinaren, altueraren eta sexuaren arabera ALTUERA zm-tan GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK ALTUERA zm-tan ADINA ARNASBOTATZEKO FLUXU GORENAREN BALORE NORMALAK BALORE NORMALAK Osatzeneko Arnas Aparatuko Taldea

31 ESPIROMETRIA FORZADA. VALORACIÓN DEL TÉCNICO Nombre: …………………………………………………………………………… Fecha: ……………………… Colaboración del paciente. Calidad de la maniobra: BUENAREGULARMALA 2. Características de la curva (inicio, desarrollo, final): BUENAREGULARMALA 3. Variabilidad entre las 3 mejores maniobras: 200 ml 4. ¿Ha suspendido la medicación broncodilatadora con el tiempo suficiente? SINO 5. ¿Ha tosido durante o después de la prueba? SINO 6. Observaciones: Grupo de Respiratorio de Osatzen

32 ESPIROMETRIA BORTXATUA. TEKNIKARIAREN BALORAZIOA Izena: …………………………………………………………………………… Data: ……………………… Pazientearen laguntza. Maniobraren kalitatea: ONAHALA-MODUZKOA TXARRA 2. Kurbaren ezaugarriak (hasiera, garapena, bukaera): ONAHALA-MODUZKOA TXARRA 3. Hiru maniobra onenen arteko aldakortasuna: 200 ml 4. Behar adina denborarekin utzi al duzu medikazio bronkio- zabaltzailea? BAIEZ 5. Eztulik egin al duzu proba egin bitartean edo ondoren? BAIEZ 6. Oharrak: Osatzeneko Arnas Aparatuko Taldea


Descargar ppt "¿QUE ES EL ASMA? El asma es una enfermedad crónica, no se cura, pero se controla con facilidad siguiendo el tratamiento, pudiendo llevar una vida completamente."

Presentaciones similares


Anuncios Google