La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

1 ELECCIONES EUROPEAS FIESTAS FIESTAS PATRONALES.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "1 ELECCIONES EUROPEAS FIESTAS FIESTAS PATRONALES."— Transcripción de la presentación:

1

2 1 ELECCIONES EUROPEAS FIESTAS FIESTAS PATRONALES

3 2 Misión: o Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades. o Luchar contra el terrorismo. o Garantizar la seguridad ciudadana. o Prevenir e investigar los delitos.

4 3 Zeregina: o Eskubide eta askatasunen erabilera askea babestea. o Terrorismoaren aurka borrokatzea. o Herritarren segurtasuna bermatzea. o Delituei aurrea hartzea eta ikertzea.

5 4 Datu interesgarriak: Ertzainak generoaren arabera Datos de interés: Ertzainas por Género Datu interesgarriak: Ertzainak lurraldearen arabera / Datos de interés: Ertzainas por Territorio Ertzainak guztira / Total Ertzainas : 7.687

6 5

7 6 Datu interesgarriak: Ertzainak ertzain-etxeen arabera / Datos de interés: Ertzainas por comisarias Guztira: 24 ertzain-etxe eta trafikoko 3 / Total: 24 comisarias y 3 de Tráfico Datos actualizados a 15/02/2009 Eguneratutako datuak 2010/02/15ean / Datos actualizados a 15/02/2009

8 7

9 8


Descargar ppt "1 ELECCIONES EUROPEAS FIESTAS FIESTAS PATRONALES."

Presentaciones similares


Anuncios Google