La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Ajuntament de Barcelona, 4 d'Octubre del 2.008 Ajuntament de Barcelona 4 d'Octubre del 2.008.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Ajuntament de Barcelona, 4 d'Octubre del 2.008 Ajuntament de Barcelona 4 d'Octubre del 2.008."— Transcripción de la presentación:

1 Ajuntament de Barcelona, 4 d'Octubre del 2.008 Ajuntament de Barcelona 4 d'Octubre del 2.008

2 Ajuntament de Barcelona, 4 d'Octubre del 2.008 TEMAS Que é guifi.net Definición Oríxes, Traxectoria y Obxetivos Fundación Situación actual en Barcelona Aspectos tecnolóxicos Situación xurídica Cooperación

3 Ajuntament de Barcelona, 4 d'Octubre del 2.008 Qué es guifi.net Definición: Red Aberta, Libre e Neutral Formase igual que internet: a través de acordos de interconnexión de redes. Aberta a todo o mundo. O seu funcionamento é público. Non é unha empresa, nin un ISP, nin una comunidade wifi, nin unha rede municipal, nin un proxecto de desenrolo de maquinario ou programario libre É un conxunto de todas estas cousas e máis... Cada un responsabilizase do seu tramo Creanse condicións por si se queren mellorar outros tramos Incentivanse a inversión e a implicación.

4 Ajuntament de Barcelona, 4 d'Octubre del 2.008 Orígenes Porqué se crea guifi.net Pra superar as limitacions de experiencias anteriores (< 2.003). O modelo de pico-operador é pouco sostible económicamente, limitado no alcance, capacidade de servizo e non é autosuficiente tecnolóxicamente (-> captivo). O modelo de comunidade local por sí solo non reune suficiente masa crítica. Cambio de planteamento Modelo de rede global Actuación local, execución global. Capaz de facer R+D+I. Estendendo o modelo internet de interconexión de redes. Basado no autoservizo. Agnóstico tecnolóxicamente.

5 Ajuntament de Barcelona, 4 d'Octubre del 2.008 Trayectoria I Empeza con interconexions inter-municipais en Osona Dende zoas rurais, enlaza con colectivos urbanos Con esto levase internet onde non habia Definese o acordo de Interconexión Comuns Sensefils, evolución do P2P agreement pactado entre comunidades de toda Catalunya. Sumanse empresas, profesionais e Axuntamientos

6 Ajuntament de Barcelona, 4 d'Octubre del 2.008 Trayectoria II Forte demanda de crecemento >5,000 nodos operativos >6,000 kilómetros lineales de redes Aumenta a inclusión digxital e a participación ciudadana

7 Ajuntament de Barcelona, 4 d'Octubre del 2.008 Objetivos Extender a idea de internet ata os usuarios A través de un modelo de interconexions de redes Capacitándoós pra un autoservizo En calquer territorio Canto máis grande, mellor, máis capacidade de Internacionaliza-la experiencia buscando a cooperación na execución de proxectos EU Living Labs Proyectos pra paises en Desenrollo Interacionalización das aplicacións

8 Ajuntament de Barcelona, 4 d'Octubre del 2.008 Fundación Constituida en Xullo do 2.008 Instrumento de soporte a rede aberta Acollerse a ley de Fundacions de interese xeral Proporcionar seguridade xurídica. Independente. Sen obediencia política. Dende o principio, nol entorno da rede aberta vimos que é fácil xenerar consenso. Non altera o formato da rede. Facilitar a interlocución con outros organismos Universidades, Administraciones y Axuntamientos, Empresas...

9 Ajuntament de Barcelona, 4 d'Octubre del 2.008 guifi.net en Barcelona En Barcelona e o seu entorno dende sempre tivemos colectivos interesados A partires do 2.006/07 empezase a vertebrar unha rede troncal Conexión Universidade Pompeu Fabra / Vallès / Osona Conexión troncal dende Hospitalet Wireless ata Badalona Wireless Pasando polo que hai no medio: Sant Antoni, Gràcia, Poble Nou, Sant Andreu... Vocación de integrar e dinamizar cualquer colectivo interesado Queremos cooperar co Axuntamiento de Barcelona Hai que poñer-los semáforos verdes

10 Ajuntament de Barcelona, 4 d'Octubre del 2.008 guifi.net na Barcelona Aspectos tecnolóxicos Cooperación co IMI pra capacitar-la interconexión de redes Si non se prevé dende o principio, máis adiante é moi complexo Proposta de Proba de Concepto (PoC) de interconexión: Conexión segura dende as redes do Axuntamiento de Barcelona cara o troncal das redes abertas. Entendemos que no espectro sin licencia, a cooperación é un exercicio de civismo, sentido común, e de eficiencia tecnolóxica Hai un campo enorme, especialmente en entornos urbanos A eficiencia implica un exercicio de ecoloxia radioeléctrica.

11 Ajuntament de Barcelona, 4 d'Octubre del 2.008 guifi.net en Barcelona Aspectos jurídicos Escenario xurídico Dende o Telecomms Package do 2.003, reconocese a liberalización nas Telecomunicacions. A DGTEL Española reconoce expresamente as autoprestacions. O papel das NRAs (En España CMT) non e autorizar os operadores, senon informarse yevelar po-las condicions de mercado. E indiscutible o balance positivo de unha actividade como a que se fomenta en guifi.net. A pesar da dimensión, nunca tivemos ningún inconvinte co noso formato E formato aberto e respetuoso co libre mercado E demostrable que non se causa ningún prexuizo a ninguen e xenerase beneficio Dende a fundación, nos propoñemos dar cobertura os Axuntamientos que non queren notificar. A regulación Española necesita mellorar. Propoñemos cooperar co Axuntamiento de Barcelona e os seus servizos xurídicos.

12 Ajuntament de Barcelona, 4 d'Octubre del 2.008 guifi.net en Barcelona Luz verde política? Barcelona propone Barcelona Wi-fi Gustarianos que non sexa unha rede a parte. a complementariedad quere dicir: Capacidade de interconexión e extensibilidade de redes Autoriza-la participación e execución de proxectos dende os centros cívicos. Cooperación nos temas tecnolóxicos e xurídicos Voluntade política pra que esta cooperación sexa efectiva Ilusión, ganas de facer cousas e de cooperar Poñer-los semáforos verdes son os nosos obxectivos pra esta reunión ?


Descargar ppt "Ajuntament de Barcelona, 4 d'Octubre del 2.008 Ajuntament de Barcelona 4 d'Octubre del 2.008."

Presentaciones similares


Anuncios Google