La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

NORMALIZAR  “Poñer en orde”

Presentaciones similares


Presentación del tema: "NORMALIZAR  “Poñer en orde”"— Transcripción de la presentación:

1 NORMALIZAR  “Poñer en orde”
Fins e Vantaxes: Definir Intercambiablidade Economía Simplificar Tipificar Garantía

2 Números normais: Series de Carlo Renard (1879)=> simplificación & tipificación
K = 5 , en múltiples aplicacións n= 0, 1, 2 , 3, … 2𝑛∗𝐾 10 Series xeométricas de razón: A serie máis elemental: n=0, K=5, de razón (redondeada) 5 10 = 1,  1,6 Serie R5 R10 R20 R40 Razón 1,60 1,26 1,12 1,06 As 4 series básicas (n=0,1,2,3), orixinan os números normais UNE 4003  ISO R3 (antigua) Establecía as series de números normais e detallaba algunhas aplicacións UNE 17702:202 Rosca métrica ISO. Series de diámetros y pasos => recomenda R10 en 1ª elección Series excepcionais, cando se precisan medidas máis próximas (mecánica de precisión): R80, R160, R320 (para obter un término dunha serie superior á R40 interpólanse dous da inmedita inferior) Series limitadas, son as fundamentais cando se establece o valor máx., o mín. ou ambos. R10(125, …), R20(…, 450), R40(75, …, 300). Series derivadas, obtidas ó tomar cada 2,3,4 … p termos dunha básica (indícase máx. e mín.) R 5/2 ( ), R 20/4 ( ), R 40/5 ( ), R 10/3 ( )

3 Valores correspondientes a las series básicas,
para el intervalo de 1 a 10 - Los términos de cada serie forman parte de las restantes series superiores. - El valor de los términos de otros intervalos decimales (..., 0,1 a 1, 10 a 100, 100 a 1000, ..) se obtiene multiplicando los valores de la tabla por potencias enteras de 10, negativas o positivas. Ej.:  exterior de fresa de 2 cortes => R10 (40,…,160) Otros ej.: Diámetros para roscas, ejes, etc.

4 -HELICOIDALES DE COMPRESIÓN
RESORTES: -HELICOIDALES DE COMPRESIÓN

5 HELICOIDALES DE EXTENSIÓN
VOLUTA DE COMPRESIÓN Láminas de sección rectángular HELICODALES DE TORSIÓN

6 Ballestas Arandelas / juntas a) Elásticas (Belleville)

7 Resorte de hojas o de BALLESTA

8 Pandeo en resortes

9 RESORTES UNE-EN_ISO_2162-1=1997 Resortes 1-Representación simplificada
UNE-EN_ISO_2162-2=1997 Resortes 2-Datos técnicos en resortes cilíndricos de compresión

10 ENGRANAXES: Ley fundamental
P2 P2=P3, Contacto para cadansúa w2 P3 w3 O3 O2 P Circunf. primitivas N P – punto primitivo, en recta de centros N – Normal común V = O2P.w2 = 03P.w3 => w2/w3 = Cte Lei: a normal común pasa pola recta de centros (punto primitivo)

11 Lei do engranaxe Dentes con Perfil de evolvente de círculo CV CV
w1 N O1 P O2 CV C CV w2 E B Varilla con extremo en A, xenera un dente de perfil AB o xirala en torno ó disco 1 Idem en C, xenera o outro dente de perfil CD o xirala en torno ó disco 2 en sentido contrario EN, FN perp.s ós radios (PERP. COMÚN ós dentes conxugados) - Tanx. ós círculos (EVOLUTAS) P – punto primitivo da recta de centros O1-O2 => R dos círculos primitivos

12 Evolvente de círculo (evoluta)
Rectificación de arcos sobre las tangentes l3 l4 Semicircunf. = l3+l4 B C A 3 4 AC rectificación de AB

13 Engranaxes rectos: roda e piñón transmiten a rotación dos seus árbores
Coroa ou llanta Cubo ou núcleo Brazo, radio ou nervio

14 ENGRANAXES DE EVOLVENTE
P – Punto contacto PASO CIRCULAR (p) – arco de circ. primitiva entre flancos homólogos de 2 dentes consecutivos p.z = .d DENTE MÓDULO ( mm) – parte do diámetro que corresponde a cada dente (tamaño) m = d/z Ver norma UNE 18005:84 (diametrias Pitch) Paso circular (p) Espesor circular do dente (c) ESPESOR CIRCULAR - parte da circunfer. primitiva que corresponde ó dente e =p/2 Segundo UNE 18066=61 Addendum (a) = m Dedendum (b) = 1,25*m Altura dente h= a+b =2,25*m H traballo=> entre Diám. exteriores ENGRANAXE

15 ENGRANAXES DE EVOLVENTE
RELACIÓN DE VELOCIDADES (ou transmisión): Si r3>r2 i = w2/w3 = d3/d2 = z3/z2 >1 Pode ser de multiplicación ou reducción Sentidos de xiro opostos RECTA DE ACCIÓN – P, punto primitivo sobre EF (varilla sobre circunferencia base ou evoluta) O punto de contacto P’ de calquer par de dentes conxugados está sobre desa recta tanxente. A forza dun dente sobre o outro está nesa recta (sin rozam.) P’ ÁNGULO DE PRESIÓN () – O menor entre a recta de acción coa liña de centros. (Cte. en engranaxes de evolvente)

16 PIÑON e CRAMALLEIRA Rodas intercambiables => igual:
CREMALLEIRA: porción de roda de radio  A circunferencia primitiva é unha recta. Perfil da evolvente: recta perp. á de acción Rotacíón piñon – traslación cremalleira Rectificar paso circular Rodas intercambiables => igual: Módulo Ángulo presión Addendum Dedendum Espesor circular dente (p/2)

17 ENGRANAXES INTERIORES con DENTES de EVOLVENTE

18 ENGRANXES cilíndrico - helicoidais
Paralelo Cilíndrico - recta Xeneración de dentes a partir de hélice cilíndrica Cruzado Cilíndrico - helicoidal Rectas sucesivas de contacto Roda cilíndrica con dente helicoidal

19 Engranaxe cónico con dente recto
Rodas e engranaxes cónicos con dente recto Para transmisión entre árboles con eixos que se cortan Rodadura pura => conos primitivos con vértice común Dentes paralelos á xeneratiz (non ó eixo) Engranaxe cónico con dente recto

20 Engranaxes de tornillo sin-fin
Para eixos que se cruzan, en xeral con ángulo recto Algunhas Normas: UNE-EN ISO 2203:1998 Dibujos técnicos. Signos convencionales para engranajes. UNE 18005:84 (ISO 54) Engranajes cilíndricos para mecánica general. Módulos y diametrales Pitch. UNE18068:1978 Engranajes cilíndricos. Datos a figurar en los planos UNE 18066:1961 Engranajes. Rectos y helicoidadles UNE18112:1978 Engranajes cónicos rectos. Datos a figurar en los planos UNE 18033:84 Notación internacional de los engranajes. Símbolos de datos geométricos. UNE 18051:57 Engranajes cónicorrectos UNE 18185: Engranajes cónicos rectos para mecánica general. Módulos y diametrales UNE 18185: Engranajes cónicos rectos. Módulos y pasos diametrales UNE 18184:90 Engranajes cónicos con dentado recto. Cremallera

21 + INDICACIONES EN TABLA
MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS A ESPECIFICAR Diám. de cabeza + Tol. Longitud del diente Diám. Agujero (o de los apoyos) + Tol. Superficie de referencia Estado superficial de los flancos (y de pie + acuerdos) + INDICACIONES EN TABLA Módulo Nº de dientes Tipo de Cremallera (si difiere de la normalizada, incluso con croquis) Ángulo de hélice Sentido de hélice Coeficiente de corrección Diám. Primitivo Espesor del diente (con Tol.) Distancia entre centros (con Tol.) Nº dientes y Nº de plano del engranaje conjugado Todas las tolerancias útiles Especificaciones para el fabricante (montaje, control)

22 RODAMIENTOS Rodamiento de bolas de contacto angular Cojinete: “pieza/conjunto sobre el que se soporta un árbol” - Si Rodadura => rodamiento (casquillos sin contacto) - Si Deslizamineto => cojinete de desliz. (casquillos en contacto) PARTES - 2 aros/anillos concéntricos - Elementos rodantes (bolas, rodillos cilíndricos ou cónicos) - Jaula SEGÚN LA CARGAS QUE SOPORTEN: - Radiales - Axiales - Mixtas Cojinete de deslizamiento Representación normalizada: UNE-EN ISO Rodamientos. Parte 1: Representación simplificada general UNE-EN ISO Rodamientos. Parte 2: Representación simplificada particularizada UNE Rodamientos Radiales. Tolerancias (ISO ). UNE Tolerancias para rodamientos axiales de bolas, con asiento plano. UNE Rodamientos Radiales. Medidas generales. UNE Rodamientos de rodillos cónicos métricos. UNE Rodamientos de agujas. Rodillos de apoyo. Dimensiones. UNE Jaulas axiales de agujas y arandelas de tope. Dimensiones y tolerancias.

23 Cojinetes Axiales Cojinetes Radiales

24 Cojinetes radiales

25 Proposta de exercicios:
1- Consultar as normas citadas. 2- Deseñar unha parella de rodas dentadas que cumplan cunha determinada relación de transmisión (a establecer polo deseñador). -Consultar as normas para a selección de módulos e restantes datos referidos ós dentes. - Efectuar o seu trazado (envolventes, etc.). - Especificar a información sobre dito engranaxe segundo norma. 3- Idem: Deseñar unha parella piñón-cremalleira.


Descargar ppt "NORMALIZAR  “Poñer en orde”"

Presentaciones similares


Anuncios Google