La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

NORMALIZAR Poñer en orde Definir Simplificar Tipificar Garantía Economía Intercambiablidade Fins e Vantaxes:

Presentaciones similares


Presentación del tema: "NORMALIZAR Poñer en orde Definir Simplificar Tipificar Garantía Economía Intercambiablidade Fins e Vantaxes:"— Transcripción de la presentación:

1 NORMALIZAR Poñer en orde Definir Simplificar Tipificar Garantía Economía Intercambiablidade Fins e Vantaxes:

2 Números normais: Series de Carlo Renard (1879)=> simplificación & tipificación K = 5, en múltiples aplicacións n= 0, 1, 2, 3, … Series xeométricas de razón: A serie máis elemental: n=0, K=5, de razón (redondeada) As 4 series básicas (n=0,1,2,3), orixinan os números normais SerieR5R10R20R40 Razón 1,60 1,26 1,12 1,06 UNE 4003 ISO R3 (antigua) Establecía as series de números normais e detallaba algunhas aplicacións UNE 17702:202 Rosca métrica ISO. Series de diámetros y pasos => recomenda R10 en 1ª elección Series excepcionais, cando se precisan medidas máis próximas (mecánica de precisión): R80, R160, R320 (para obter un término dunha serie superior á R40 interpólanse dous da inmedita inferior) Series limitadas, son as fundamentais cando se establece o valor máx., o mín. ou ambos. R10(125, …), R20(…, 450), R40(75, …, 300). Series derivadas, obtidas ó tomar cada 2,3,4 … p termos dunha básica (indícase máx. e mín.) R 5/2 (1... 160), R 20/4 (112.... ), R 40/5 (...... 60), R 10/3 (...80... )

3 Valores correspondientes a las series básicas, para el intervalo de 1 a 10 - Los términos de cada serie forman parte de las restantes series superiores. - El valor de los términos de otros intervalos decimales (..., 0,1 a 1, 10 a 100, 100 a 1000,..) se obtiene multiplicando los valores de la tabla por potencias enteras de 10, negativas o positivas. Ej.: exterior de fresa de 2 cortes 40-50-63-80-100-125-160 => R10 (40,…,160) Otros ej.: Diámetros para roscas, ejes, etc.

4 RESORTES: -HELICOIDALES DE COMPRESIÓN

5 HELICOIDALES DE EXTENSIÓN HELICODALES DE TORSIÓN VOLUTA DE COMPRESIÓN Láminas de sección rectángular

6 Arandelas / juntas Ballestas a) Elásticas (Belleville)

7 Resorte de hojas o de BALLESTA

8 Pandeo en resortes

9 RESORTES UNE-EN_ISO_2162-1=1997 Resortes 1-Representación simplificada UNE-EN_ISO_2162-2=1997 Resortes 2-Datos técnicos en resortes cilíndricos de compresión

10 N N O2O2 O3O3 P3P3 P2P2 P 2 =P 3, Contacto para cadansúa P P – punto primitivo, en recta de centros N – Normal común ENGRANAXES: Ley fundamental w2w2 w3w3 V = O 2 P.w 2 = 0 3 P.w 3 => w 2 /w 3 = Cte Lei: a normal común pasa pola recta de centros (punto primitivo) Circunf. primitivas

11 CVCV A B C D Lei do engranaxe Dentes con Perfil de evolvente de círculo Varilla con extremo en A, xenera un dente de perfil AB o xirala en torno ó disco 1 Idem en C, xenera o outro dente de perfil CD o xirala en torno ó disco 2 en sentido contrario EN, FN perp.s ós radios (PERP. COMÚN ós dentes conxugados) - Tanx. ós círculos (EVOLUTAS) P – punto primitivo da recta de centros O 1 -O 2 => R dos círculos primitivos E F N P CVCV O1O1 O2O2 w1w1 w2w2

12 Evolvente de círculo (evoluta) l3 l4 Semicircunf. = l3+l4 4 3 B A C AC rectificación de AB Rectificación de arcos sobre las tangentes

13 Engranaxes rectos : roda e piñón transmiten a rotación dos seus árbores Coroa ou llanta Brazo, radio ou nervio Cubo ou núcleo

14 DENTE ENGRANAXE Paso circular (p) PASO CIRCULAR (p) – arco de circ. primitiva entre flancos homólogos de 2 dentes consecutivos p.z =.d MÓDULO ( mm) – parte do diámetro que corresponde a cada dente (tamaño) m = d/z Ver norma UNE 18005:84 (diametrias Pitch) ESPESOR CIRCULAR - parte da circunfer. primitiva que corresponde ó dente e =p/2 ENGRANAXES DE EVOLVENTE Espesor circular do dente (c) P – Punto contacto Segundo UNE 18066=61 Addendum (a) = m Dedendum (b) = 1,25*m Altura dente h= a+b =2,25*m H traballo=> entre Diám. exteriores

15 RELACIÓN DE VELOCIDADES (ou transmisión): Si r 3 >r 2 i = w 2 /w 3 = d 3/ d 2 = z 3 /z 2 >1 Pode ser de multiplicación ou reducción Sentidos de xiro opostos RECTA DE ACCIÓN – P, punto primitivo sobre EF (varilla sobre circunferencia base ou evoluta) O punto de contacto P de calquer par de dentes conxugados está sobre desa recta tanxente. A forza dun dente sobre o outro está nesa recta (sin rozam.) ÁNGULO DE PRESIÓN ( ) – O menor entre a recta de acción coa liña de centros. (Cte. en engranaxes de evolvente) ENGRANAXES DE EVOLVENTE P

16 PIÑON e CRAMALLEIRA CREMALLEIRA: porción de roda de radio A circunferencia primitiva é unha recta. Perfil da evolvente: recta perp. á de acción Rotacíón piñon – traslación cremalleira Rectificar paso circular Rodas intercambiables => igual: -Módulo -Ángulo presión -Addendum -Dedendum -Espesor circular dente (p/2)

17 ENGRANAXES INTERIORES con DENTES de EVOLVENTE

18 ENGRANXES cilíndrico - helicoidais Roda cilíndrica con dente helicoidal Rectas sucesivas de contacto Paralelo Cruzado Xeneración de dentes a partir de hélice cilíndrica Cilíndrico - helicoidal Cilíndrico - recta

19 Engranaxe cónico con dente recto Rodas e engranaxes cónicos con dente recto Para transmisión entre árboles con eixos que se cortan Rodadura pura => conos primitivos con vértice común Dentes paralelos á xeneratiz (non ó eixo)

20 Engranaxes de tornillo sin-fin Para eixos que se cruzan, en xeral con ángulo recto Algunhas Normas: UNE-EN ISO 2203:1998UNE-EN ISO 2203:1998 Dibujos técnicos. Signos convencionales para engranajes. UNE 18005:84 (ISO 54)Engranajes cilíndricos para mecánica general. Módulos y diametrales Pitch. UNE18068:1978Engranajes cilíndricos. Datos a figurar en los planos UNE 18066:1961Engranajes. Rectos y helicoidadles UNE18112:1978Engranajes cónicos rectos. Datos a figurar en los planos UNE 18033:84Notación internacional de los engranajes. Símbolos de datos geométricos. UNE 18051:57 Engranajes cónicorrectos UNE 18185:89 Engranajes cónicos rectos para mecánica general. Módulos y diametrales UNE 18185:1989 Engranajes cónicos rectos. Módulos y pasos diametrales UNE 18184:90Engranajes cónicos con dentado recto. Cremallera

21 MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS A ESPECIFICAR Diám. de cabeza + Tol. Longitud del diente Diám. Agujero (o de los apoyos) + Tol. Superficie de referencia Estado superficial de los flancos (y de pie + acuerdos) + INDICACIONES EN TABLA Módulo Nº de dientes Tipo de Cremallera (si difiere de la normalizada, incluso con croquis) Ángulo de hélice Sentido de hélice Coeficiente de corrección Diám. Primitivo Espesor del diente (con Tol.) Distancia entre centros (con Tol.) Nº dientes y Nº de plano del engranaje conjugado Todas las tolerancias útiles Especificaciones para el fabricante (montaje, control)

22 RODAMIENTOS Cojinete de deslizamiento Rodamiento de bolas de contacto angular Cojinete: pieza/conjunto sobre el que se soporta un árbol - Si Rodadura => rodamiento (casquillos sin contacto) - Si Deslizamineto => cojinete de desliz. (casquillos en contacto) PARTES - 2 aros/anillos concéntricos - Elementos rodantes (bolas, rodillos cilíndricos ou cónicos) - Jaula SEGÚN LA CARGAS QUE SOPORTEN: - Radiales - Axiales - Mixtas Representación normalizada: UNE-EN ISO 8826-1 Rodamientos. Parte 1: Representación simplificada general UNE-EN ISO 8826-2 Rodamientos. Parte 2: Representación simplificada particularizada UNE 18-031-91 Rodamientos Radiales. Tolerancias (ISO 492-1986). UNE 18-064-81 Tolerancias para rodamientos axiales de bolas, con asiento plano. UNE 18-037-84 Rodamientos Radiales. Medidas generales. UNE 18088-84 Rodamientos de rodillos cónicos métricos. UNE 18-175-83 Rodamientos de agujas. Rodillos de apoyo. Dimensiones. UNE18-174-83 Jaulas axiales de agujas y arandelas de tope. Dimensiones y tolerancias.

23 Cojinetes Axiales Cojinetes Radiales

24 Cojinetes radiales

25 Proposta de exercicios: 1- Consultar as normas citadas. 2- Deseñar unha parella de rodas dentadas que cumplan cunha determinada relación de transmisión (a establecer polo deseñador). -Consultar as normas para a selección de módulos e restantes datos referidos ós dentes. - Efectuar o seu trazado (envolventes, etc.). - Especificar a información sobre dito engranaxe segundo norma. 3- Idem: Deseñar unha parella piñón-cremalleira.


Descargar ppt "NORMALIZAR Poñer en orde Definir Simplificar Tipificar Garantía Economía Intercambiablidade Fins e Vantaxes:"

Presentaciones similares


Anuncios Google